Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  ROSSOWSKI STANISŁAW

  ROSSOWSKI STANISŁAW, ur. 3 V 1861 w Monasterzyskach (Podole), zm. 26 II 1940 w Warszawie, dziennikarz, poeta, nowelista, dramatopisarz. W 1918-28 red. „Gazety Lwow.", 1919 -> „Przewodnika Nauk. i Literackiego". Drukował w czasopismach lwow. i warszawskich. Nastrojowo-impresyjne wiersze i sonety ogłosił w...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /monia25 Dodano /21.03.2012 Znaków /912

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROSPOND STANISŁAW

  ROSPOND STANISŁAW, ur. 19 XII 1906 w Liszkach pod Krakowem, zm. 16 X 1982 we Wrocławiu, językoznawca, jeden z czołowych słow. onomastów i historyk języka polskiego. Studiował na UJ 1925-29, uczeń K. Nitscha i J. Łosia, habilitowany 1937, od 1945 prof. UWr., później również WSP w Opolu, organizator...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /monia25 Dodano /21.03.2012 Znaków /1 375

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROSE WILLIAM JOHN

  ROSE WILLIAM JOHN, ur. 1885 w prow. Manitoba, zm. 10 III 1969 w Vancouver, kanad, polonista i historyk. Po studiach śocjol. ukończ. 1912 w Oksfordzie podjął badania nad mniejszościami nar. monarchii austr.-węg.; w tym celu przybył na Ciesz., gdzie - internowany jako obywatel bryt. przez władze austr. -...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /monia25 Dodano /21.03.2012 Znaków /2 135

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROPPEL LEON, pseud. Piętów Tóna

  ROPPEL LEON, pseud. Piętów Tóna, ur. 19 IX 1912 w Wejherowie, zm. 12 V 1978 w Gdyni, pisarz kaszubski, badacz i popularyzator miejscowego piśmiennictwa i folkloru. Z wykształcenia germanista, od 1963 lektor WSP i nast. UGd., ogłosił tom opowiadań Na Jantórowym brzegu (1939), utwory scen. Żeglarz...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /monia25 Dodano /21.03.2012 Znaków /1 054

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROPELEWSKI STANISŁAW

  ROPELEWSKI STANISŁAW, ur. 15 I 1813 lub 1814 wSulejowie (Sandomierskie), zm. 17 VII 1865 w Górze pod Śremem, krytyk literacki. Po upadku powstania 1830-31, w którym brał udział, przebywał w Paryżu (uczestnik wyprawy J. Zaliwskiego 1833) do 1848, po czym osiadł w Wielkopolsce. Oparta na koncepcjach estet...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /monia25 Dodano /21.03.2012 Znaków /1 773

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROMPSKI JAN

  ROMPSKI JAN, ur. 8 XII 1913 w Kartuzach, zm. 30 XII 1969 w Toruniu, kaszubski pisarz i działacz. Od 1933 związany z czas. —> „Zrzesz Kaszebskó", w czasie wojny uczestnik ruchu oporu na Kaszubach, od 1943 więziony w Stutthofie; 1945-46 red. pisma „Checz"; po 1950 pracownik muzeów tor., m. in. kustosz Muzeum...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /monia25 Dodano /21.03.2012 Znaków /877

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROMER-OCHENKOWSKA HELENA, pseud. Scipio, Spectator, Widz

  ROMER-OCHENKOWSKA HELENA, pseud. Scipio, Spectator, Widz, ur. 1878 w Wilnie, zm. 26 III 1947 w Toruniu, publicystyka, prozaiczka, dramatopisarka, działaczka oświat, i społeczna. Od 1906 współpracowniczka czasopism i gazet, gł. wil., w których drukowała wiersze, nowele, szkice etnogr., artykuły, recenzje...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /monia25 Dodano /21.03.2012 Znaków /1 030

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROMANTYZM, prąd ideowy, lit. i artyst.

  ROMANTYZM, prąd ideowy, lit. i artyst., ktorego dominacja przypada w Europie na - określany tymże terminem „r." -okres między w. rewolucją franc. a Wiosną Ludów, w Polsce zaś na okres od mn. w. 1820 (umowną datę początkową 1822 wyznacza wyd. t. 1 Poezji Mickiewicza) do powstania 1863; już jednak od...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /monia25 Dodano /21.03.2012 Znaków /43 005

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROMANTYKÓW Z KLASYKAMI WALKA, spór lit.

  ROMANTYKÓW Z KLASYKAMI WALKA, spór lit., a także filoz. i estet., o wyraźnym zabarwieniu polit., toczący się w dobie Królestwa Pol., gł. w Warszawie i Wilnie, między ostatnim pokoleniem pisarzy i teoretyków —> oświecenia a pierwszym romantyków. Prowadzono go w prywatnej korespondencji, kawiarniach i...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /monia25 Dodano /21.03.2012 Znaków /6 244

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROMANTYCZNOŚĆ, ballada A. Mickiewicza

  ROMANTYCZNOŚĆ (inc. „Słuchaj, dzieweczko!"), ballada A. Mickiewicza (69 wersów o zróżnicowanej długości, układzie rymowym i stroficznym), powst. w styczniu 1821, otwierająca cykl —> Ballad i romansóww t. 1 Poezji, Wilno 1822. Wiersz programowy, stanowiący poet. wstęp do cyklu, koncentruje się na...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /monia25 Dodano /21.03.2012 Znaków /1 687

  praca w formacie txt

Do góry