Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  ILION

  Łac. Ilium, staroż. miasto na płn.-zach.wybrzeżu Azji Mniejszej, utożsamiane z Troją.

  Byliśmy Trojanami, był Ilion, łac. fuimus Troes, fuit Ilium, ale należy to już do niepowrotnej przeszłości; nie jesteśmy już Trojanami, nie ma już Troi; z Eneidy, 2, 325, Wergiliusza.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Niemir Dodano /22.03.2012 Znaków /286

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IKONOSTAS

  W świątyniach wschodniochrześc. ozdobiona ikonami trójdrzwiowa (środkowe drzwi - „carskie wrota", zob. Car) przegroda, oddzielająca część ołtarzową (sanktuarium) od nawy, stosowana od XIV-XV w. na Rusi, a później i w in. świątyniach obrządku wschodniego; ros. z gr. eikon 'obraz', stdsis 'stanie (w...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Niemir Dodano /22.03.2012 Znaków /343

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IGNUDI

  (wym. ińjudi) Wł., 'Nadzy, Obnażeńcy'; zw. także Jeńcami, 20 nagich figur siedzących (o znaczeniu dekoracyjnym) Michała Anioła, namalowanych na plafonie Kaplicy Sykstyńskiej w Watykanie; por. Jeńcy; Niewolnik.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Niemir Dodano /22.03.2012 Znaków /220

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IKSJON Kain

  W mitologii gr., pierwszy morderca członka rodziny, król Lapitów; wepchnął swego teścia Dejoneusza do jamy z rozżarzonymi węglami, gdy ten upomniał się o wiano należne córce. Zeus jako bóstwo ekspiacyjne (gr. Katharsios) dał się jednak ubłagać, oczyścił Iksjona z grzechu i zaprosił go nawet do...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Niemir Dodano /22.03.2012 Znaków /1 008

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IDOL

  Wyobrażenie, posąg, symbol bóstwa; bałwan (pogański), bożyszcze; z późn. łac. idolum z gr. eidolon 'widmo; obraz; obraz boga; (w l.mn.)Jiloz. cząsteczki (podobizny) wysyłane przez przedmioty i wywołujące wrażenia zmysłowe' (wg Demokryta i epikurejczyków). Idole, „ułudy czczone", złudzenia umysłu (wg...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Niemir Dodano /22.03.2012 Znaków /1 686

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IFIGENIA

  Gr. Iphigeneia, mit. gr. córka Agamemnóna (króla Myken i Argos) i Klitajmestry, siostra Orestesa i Elektry. Ojciec jej zabił kiedyś łanię poświęconą Artemidzie, za co bogini uwięziła u brzegów Aulidy okręty Greków, mające pod jego dowództwem wyruszyć przeciw Troi. Wieszczek Kalchas oznajmia, że tylko...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Niemir Dodano /22.03.2012 Znaków /2 110

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IDOMENEUSZ

  Mit.gr. król Krety, syn Deukaliona, wnuk Minosa i Pasyfae. Wg Iliady, 2, 645, Homera przywódca kontyngentu kreteńskiego w wojnie trojańskiej, sprzymierzeniec Greków, dzielny na polu bitwy, choć znacznie starszy od większości wojowników (Iliada, 13,210 i 361).

  Wg Odysei powrócił po wojnie szczęśliwie do...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Niemir Dodano /22.03.2012 Znaków /1 314

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IDY

  W kalendarzu starorzymskim - 13. dzień miesiąca (w marcu, maju, lipcu i październiku - 15. dzień). Idy marca, łac. Idus Martiae, szczególnie sławne w r. 44 pne., kiedy zamordowano Juliusza Cezara.

  Strzeż się Idów marca!, ang. beware ihe ides of March w tragedii Juliusz Cezar, 1, 2, Szekspira; wieszczek do...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Niemir Dodano /22.03.2012 Znaków /1 058

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IDRIS

  W legendzie walijskiej olbrzym, którego siedliskiem ma być szczyt Cader Idris, góry w hrabstwie Merioneth w Walii. Dawał poetom natchnienie, a zwykłych ludzi przyprawiał o obłęd.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Niemir Dodano /22.03.2012 Znaków /198

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ICHTHYS

  Gr., 'ryba', we wczesnej symbolice chrześc. symbol Chrystusa reprezentujący inicjały wyrazów zdania: Iesous CHristos, THeou Yios, Soter gr., 'Jezus Chrystus, Syn Boży, Zbawiciel'.

  Słowo to, wraz z wizerunkiem ryby, widnieje na wielu chrześc. pieczęciach, pierścieniach, urnach i grobowcach pierwszych wieków...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Niemir Dodano /22.03.2012 Znaków /402

  praca w formacie txt

Do góry