Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  INTERDYKT

  Kośc. rz.-kat. kara kościelna nałożona na osoby a. terytorium, zakazująca przyjmowania pewnych sakramentów i odprawiania pewnych czynności kultu relig.; z łac. interdictum 'zakaz, nakaz (pretora)'.

  Głośne inierdykly w dziejach: W 586 biskup Bayeux nałożył interdykt na wszystkie kościoły w Rouen za...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /franek1956 Dodano /22.03.2012 Znaków /962

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IRENA

  Imię gr. z eirkńe '(s)pokój'. Irena, 752-803, cesarzowa bizantyjska od 797 do 802. Choć sierota i bez majątku, poślubiona została synowi cesarza, przyszłemu Leonowi IV. Wywierała na niego wielki wpływ, a po jego wstąpieniu na tron w 775 odważyła się na przywrócenie kultu obrazów w pałacu cesarskim, za...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /franek1956 Dodano /22.03.2012 Znaków /1 450

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INTRATA

  Dawn. dochód, zysk; z wł. intrata, entrata 'wejście; opłata za wejście; bilet; wpływy, dochód (dzienny)'.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /franek1956 Dodano /22.03.2012 Znaków /124

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IRIS

  Mit. gr. uskrzydlona posłanka bogów, spieszącą z Olimpu na ziemię i do głębin morza z poleceniami i wieściami od bogów, zwł. od Zeusa i Hery. Jeszcze w Iliadzie Homera nie łączy się ona z tęczą, dopiero Hezjod jednoczy oba pojęcia (co było w powszechnym użyciu w lit. cesarstwa rz.).

  W Odysei Homera...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /franek1956 Dodano /22.03.2012 Znaków /444

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INTRYGA

  Knowanie, matactwo, podstępne działanie dla osiągnięcia jakiegoś celu; lit. węzeł dramatyczny; zbieg wypadków będący przyczyną konfliktu; zawiązanie i przeprowadzenie akcji, której tematem jest konflikt między postaciami utworu (sztuki, powieści); z fr. intrigue z łac. intricare 'wikłać, plątać...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /franek1956 Dodano /22.03.2012 Znaków /991

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INSTITUT DE FRANCE

  (wym, ęstitiitdofras) Fr., 'Instytut francuski', najwyższa fr. instytucja nauk. i kulturalna, zwana pierw. Institut National, utworzona przez art. 298 „Konstytucji roku III" (tj. 1795, dzieło Konwentu Narodowego). Zastąpiła analogiczne instytuty czasów królestwa, zniesione w 1793. Instytut składa się z...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /franek1956 Dodano /22.03.2012 Znaków /785

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IRMINSUL

  Mit. germ. czczone przez Germanów (zwł. Sasów) słupy drewniane, przedstawiające kolumnę Nieba, na której wspiera się wszechświat. Jedną z takich kolumn zniszczono w 772 pod Eresburgiem w Westfalii na rozkaz Karola Wielkiego.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /franek1956 Dodano /22.03.2012 Znaków /252

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INWALIDZI

  Pałac (i kościół) Inwalidów, fr. Hotel des Invalides, w Paryżu, w Faubourg Saint-Germain, na lewym brzegu Sekwany, zbud. na polecenie Ludwika XIV, w większej części między 1670-74, jako schronisko dla weteranów (inwalidów i starych). Rozpoczęty wg planów Liberała Bruanta, jest w znacznej mierze, łącznie...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /franek1956 Dodano /22.03.2012 Znaków /716

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INSTRUKTARZE

  W XVI-XVIII w. zarządzenia panów, normujące gospodarkę na folwarku i stosunki folwarku ze wsią. Najczęściej zajmowały się administracją folwarku (zarządem, urzędnikami, służbą, ich obowiązkami i prawami oraz kontrolą nad nimi), poddanymi i ich stosunkiem do folwarku, niekiedy również gospodarką na...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /franek1956 Dodano /22.03.2012 Znaków /390

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IROKEZI

  Nadana przez Francuzów nazwa (fr. Iroąuois z algonkińskiego irinakhoiw 'prawdziwe węże') związku plemion Indian płn.-amerykańskich mówiących językami grupy irokua-kaddo (rodzinajęz. hoka-sju).

  Ok. 1570 utworzyli Związek Pięciu Narodów: Mohawk, Oneida, Seneka, Kajuga,'Onondaga, a od 1728 Sześciu...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /franek1956 Dodano /22.03.2012 Znaków /534

  praca w formacie txt

Do góry