Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  ROZDZIÓBIĄ NAS KRUKI, WRONY..., opowiadanie S. Żeromskiego

  ROZDZIÓBIĄ NAS KRUKI, WRONY..., opowiadanie tytułowe pierwszego zbioru S. Żeromskiego, ogł. w „Słowie Pol." 1894, wyd. w Krakowie 1895 (z datą 1896), z podtyt. Obrazki z ziemi mogił i krzyżów, pod pseud. Maurycy Zych. Tytuł zapożyczony został ze starej pieśni żołnierskiej. Geneza utworu wiąże się...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /monia25 Dodano /22.03.2012 Znaków /2 063

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROZBÓJNIK SALONOWY. Dramat w 4 aktach wierszem, nie ukończ, dramat D. Magnuszewskiego

  ROZBÓJNIK SALONOWY. Dramat w 4 aktach wierszem, nie ukończ, dramat D. Magnuszewskiego, dedykowany T. i J. Nałęcz Kęszyckim (braciom żony), fragm. ogł. w „Dzienniku Mód Paryskich" 1841-43 i „Bibliotece Warsz." 1844, całość w Dziełach, Lwów 1857, wyst. w Krakowie 1874 i Poznaniu 1955. „Rozbójnik salonowy"...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /monia25 Dodano /22.03.2012 Znaków /1 310

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROZBITKI. Komedia w 4 aktach, komedia J. Blizińskiego

  ROZBITKI. Komedia w 4 aktach, komedia J. Blizińskiego wyst. 1881 w Krakowie, prwdr. w „Wieku" 1881, wyd. os. we Lwowie 1882. Schematyczny motyw mezaliansu małżeńskiego dzieci w celu ratowania pozycji materialnej domu służy ukazaniu sytuacji ubożejącego ziemiaństwa w Królestwie Pol. w okresie...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /monia25 Dodano /22.03.2012 Znaków /1 416

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROZBICKI SOTER

  ROZBICKI SOTER, ur. 22 IV 1823 w Ostrowce (Kielecczyzna), zm. 9 IX 1876 w Warszawie, poeta. Pochodził z rodziny drobno-szlacheckiej. Pracował w różnych zawodach; był kancelistą, prowadził kantor pośrednictwa mieszkań i służby domowej, był właścicielem kawiarni, w której bawił gości swymi...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /monia25 Dodano /22.03.2012 Znaków /812

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROXOLANIA, poemat łac. S.F. Klonowica

  ROXOLANIA, poemat łac. S.F. Klonowica, wyd. we Lwowie 1584. Utwór wyrastający z humanist. tradycji dzieł opisowo-krajoznawczych, jak traktat Miechowity De duabus Sarmatiis czy poemat Hussowczyka o żubrze, przedstawia Ruś Czerwoną i część Podola, od okolic Lublina gdzieś po Kamieniec Podolski; piękny...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /monia25 Dodano /22.03.2012 Znaków /2 535

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROWIŃSKI MICHAŁ

  ROWIŃSKI MICHAŁ, ur. 23 IX 1860 w Dobrzeszowie (Kieleckie), zm. 25 VIII 1925 w Warszawie, filolog klasyczny, historyk i teoretyk literatury, pedagog. Studiował na wydziale hist.-filol. ros. UW, nast. w Bonn i Wrocławiu. Od 1891 był nauczycielem języka niem. w Warszawie, 1911-20 dyr. szkoły E...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /monia25 Dodano /22.03.2012 Znaków /1 057

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROTUNDUS AUGUSTYN, właśc. A. Mielecki, Mieleski

  ROTUNDUS AUGUSTYN, właśc. A. Mielecki, Mieleski, ur ok. 1520 prawdop. w Wieluniu, zm. 20 III 1582, historyk, prawnik, pisarz polityczny. Mieszczanin, studiował w Wittenberdze, Padwie i Ferrarze (doktorat prawa). Sekretarz król. (1544), protegowany bpa S. Maciejowskiego. Od 1552 wójt wili, nobilitowany 1568...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /monia25 Dodano /22.03.2012 Znaków /939

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROTUŁA

  ROTUŁA: 1) staropol. pieśń bożonarodzeniowa, kolęda (rota - bibl. instrument muz., psalterion). Nazwą tą określono np. anonimowy zbiorek pol. kolęd z poł. XV w. (Rotuła kolędowa), pojawia się ona też w tyt. cyklu K. Miaskowskiego Rotuły na narodzenie Syna Bożego (1610—11). W tymże znaczeniu...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /monia25 Dodano /22.03.2012 Znaków /773

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROTA, wiersz M. Konopnickiej

  ROTA (inc. „Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród"), wiersz M. Konopnickiej, spopularyzowany jako pieśń z muzyką F. Nowowiejskiego; prwdr. w krak. „Przodownicy" 1908, wyd. os. w Oświęcimiu 1918. W pierwotnym zamierzeniu autorki był protestacyjną odpowiedzią na ustawę rządu prus. o przymusowym...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /monia25 Dodano /22.03.2012 Znaków /1 778

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROSZKO JANUSZ

  ROSZKO JANUSZ, ur. 4 XI 1932 we Lwowie, reporter, prozaik. Studiował na wydziale hist.-filoz. UJ. W 1951 rozpoczął pracę wkrak. „Dzienniku Pol.", z którym był związany do 1968 (z krótką przerwą w 1952 kiedy przeniósł się do Warszawy), od 1970 należy do red. „Przekroju". Wykładowca w Instytucie Nauk...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /monia25 Dodano /22.03.2012 Znaków /1 354

  praca w formacie txt

Do góry