Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  RYSIŃSKI ANDRZEJ

  RYSIŃSKI ANDRZEJ, zm. przed 1643, satyryk. Zapewne syn Salomona, protestant. Naśladując Satyra na twarz Rzeczypospolitej S. Twardowskiego, a pośrednio Satyra J. Kochanowskiego, napisał utwór Satyr polski na twarz dworską (wyd. razem z wierszem S. Twardowskiego, ok. 1640), krytykujący dworskie zbytki i brak...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /nata77a Dodano /22.03.2012 Znaków /751

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RYPIŃSKI ALEKSANDER, RADWAN

  RYPIŃSKI ALEKSANDER, RADWAN, ur. 1811 w Kukowiaczynie pod Witebskiem, zm. ok. 1890, poeta, tłumacz, rysownik, drukarz. Uczeń ros. szkoły podchorążych w Dyneburgu, nawiązał kontakt z więzionym tam dekabrystą W. Kuchelbeckerem. W 1830 wraz z grupą junkrów-Polaków uciekł do powstania; później emigrant...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /nata77a Dodano /22.03.2012 Znaków /1 722

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RYMSZA ANDRZEJ

  RYMSZA ANDRZEJ, ur. ok. 1550, zm. po 1595, poeta i tłumacz. Szlachcic z Pieńczyny pod Nowogródkiem, od ok. 1572 związany z kalw. linią Radziwiłłów, służył u Mikołaja Rudego, wraz z Krzysztofem Piorunem odbył kampanię 1581 przeciw Moskwie. Obok drukowanej cyrylicą Chronologii (Ostróg 1581) i...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /nata77a Dodano /22.03.2012 Znaków /1 181

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RYMKIEWICZ WŁADYSŁAW

  RYMKIEWICZ WŁADYSŁAW, ur. 17 V 1900 w Kaliszu; powieściopisarz. Ukończył prawo na UW (1926). Mieszkając do 1939 w Warszawie, łączył adwokaturę z twórczością lit. (1927 nagrodzony w konkursie „Wiadomości Lit." za opowiadanie Wiesław i Gladys). W 1945 osiadł w Łodzi, współpracował m. in. z...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /nata77a Dodano /22.03.2012 Znaków /1 609

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RYMKIEWICZ JAROSŁAW MAREK

  RYMKIEWICZ JAROSŁAW MAREK, ur. 13 VII 1935 w Warszawie, syn Władysława, poeta, tłumacz, dramatopisarz, krytyk i historyk literatury. Po ukończeniu 1956 filologii pol. na UŁ do 1958 pracownik nauk. tegoż uniw.; 1958-64 współred. łódz. tyg. „Odgłosy". W 1955 kierownik lit. Teatru Ziemi Łódzkiej. Od...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /nata77a Dodano /22.03.2012 Znaków /3 744

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RYMKIEWICZ ALEKSANDER

  RYMKIEWICZ ALEKSANDER, ur. 13 IV 1913 w Wilnie, zm. 26 IX 1983 w Iławie, poeta. Studiując na USB (1932-37) związał się z grupą lit. —> Żagary, debiutował 1933 w „Niszy" (dod. lit. do wil. „Słowa"). Lata wojny spędził w Wilnie, po repatriacji (1945) osiadł w Warszawie. We wczesnej twórczości R...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /nata77a Dodano /22.03.2012 Znaków /1 984

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RYMAROWICZ CAESAR

  RYMAROWICZ CAESAR, ur. 26 X 1930 w Zagórowie, niem. tłumacz literatury polskiej (NRD). Ukończył studia filol. na uniw. w Poczdamie i Berlinie. W 1955/56 był lektorem języka poł. i asystentem na Uniw. im. Humboldta, jednocześnie współpracował z instytucjami wydawniczymi. Tłumaczy też literaturę ang...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /nata77a Dodano /22.03.2012 Znaków /1 338

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RYMARKIEWICZ JAN

  RYMARKIEWICZ JAN, ur. 21 VI 1811 w Łobżenicy (Pojezierze Pomorskie), zm. 18 X 1889 w Poznaniu, działacz oświat, i kult., publicysta, historyk literatury. Syn szewca, uczestnik powstania 1830-31, przebywając jako nauczyciel prywatny w Berlinie, studiował 1836-40 filozofię; 1841-76 uczył w szkołach...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /nata77a Dodano /22.03.2012 Znaków /1 017

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RYM

  RYM, powtórzenie jednakowych lub podobnych zespołów głoskowych na końcu wyrazów, zajmujących ustaloną pozycję w obrębie —> wersu. Powtarzające się zespoły głoskowe noszą nazwę komponentów rymowych. R. jako zasada wersyfikacyjna wykształcił się w łac. poezji średniow. wraz z przejściem od —>...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /nata77a Dodano /22.03.2012 Znaków /7 748

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RYLSKI MAKSYM

  RYLSKI MAKSYM, ur. 9 III 1895 w Kijowie, zm. 24 VII 1964 tamże, ukr. poeta, historyk literatury, folklorysta, tłumacz i propagator poezji polskiej. Ojciec R., Tadeusz, pochodził z drobnoszlach. rodziny pol., był działaczem narodnickim, etnografem i publicystą. Po studiach na wydz. hist.-filol. uniw. w...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /nata77a Dodano /22.03.2012 Znaków /2 672

  praca w formacie txt

Do góry