Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  JEZIORO

  Dama Jeziora zob. Dama. Jezioro łabędzie, ros. Lebiedinoje ózjero, balet klasyczny (Petersburg 1895, druga wersja; wyst. pol. Warszawa 1900) Piotra Czajkowskiego; libretto: W. Biegiczew i W. Gelcer; temat z różnych legend o dziewczynie zaklętej w ptaka; jedno z arcydzieł baletu XIX w.

  Jezioro...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Longinus Dodano /23.03.2012 Znaków /1 164

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JESZCZE JEDEN MAZUR DZISIAJ

  Początek popularnej pieśni żołnierskiej z czasów powstania styczniowego 1863 pt. Ostatni mazur, napisanej przez Ludwika Lubińskiego.

  Jeszcze jeden mazur dzisiaj,

  Choć poranek świta.

  Czy pozwoli panna Krysia?

  Miody ułan pyta. 1-4.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Longinus Dodano /23.03.2012 Znaków /251

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JENUFA

  a. Jej pasierbica, czes. Jeji pastorkyna, opera (dramat muz.) Leośa Janaćka; libretto: kompozytor wg Gabrieli Preissowej; 1902-03, wyst. Brno 1904, wyst. pol. 1926; rzecz dzieje się na wsi morawskiej na pocz. XX w.

  Jenufa, biedna, ale piękna dziewczyna, pasierbica surowej dewotki Kościelnichy, zachodzi w...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Longinus Dodano /23.03.2012 Znaków /804

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JEZUICI

  Towarzystwo Jezusowe (T. J.), łac. Societas Jesu (S. J.), zakon zał. przez Hiszpana Ignacego Loyolę w 1534 i zatwierdzony przez Pawła III bullą z 1540. Zadaniem zakonu była obrona katolicyzmu i papiestwa, zwalczanie reformacji i innych herezji, szerzenie wpływów kościoła nażycie społ., szeroko pojęte...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Longinus Dodano /23.03.2012 Znaków /1 291

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JESZCZE POLSKA NIE ZGINĘŁA

  Polski hymn narodowy powstał spontanicznie - podobnie jak Marsylianka- w gorącym nastroju Legionów polskich sformowanych we Włoszech, gdy latem 1797 ożyły nadzieje na wznowienie działań wojennych przeciw Austrii.

  Józef Wybicki, przyjaciel gen. Dąbrowskiego, działacz i pisarz patriotyczny na emigracji...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Longinus Dodano /23.03.2012 Znaków /1 713

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JEREMIASZ

  ok. 650-po 586 pne., Prorok judzki, jeden z 4 tzw. „większych proroków" (por. Izajasz, Ezechiel, Daniel). Działał w Jerozolimie, zapowiadał upadek państwa i niewolę jako karę Boga za zerwanie związków z Nim; uprowadzony wraz z Ezechielem ok. 598 z Jerozolimy do Babilonii, wieścił wyzwolenie z niewoli i...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Longinus Dodano /23.03.2012 Znaków /1 016

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JEZUS CHRYSTUS

  Gr. Iesous z hebr. Jehószua, Jeszua 'Jahwe pomocą'; zob. Chrystus; imię Syna Bożego wszystkich wyznań chrześc. Gł. źródłem wiadomości o życiu i działalności Jezusa są 4 Ewangelie (zob. Ewangelia): wg Mateusza, Marka, Łukasza, Jana. Jezusa zwano również Galilejczykiem (bo rozpoczął działalność...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Longinus Dodano /23.03.2012 Znaków /2 919

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JESZIBA

  Jesziwa, jeszybot, szkoła, akademia talmudyczna; żyd. ortodoksyjna uczelnia rabinacka; z późn. hebr. jesziba z hebr. '(po)siedzenie'.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Longinus Dodano /23.03.2012 Znaków /143

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JERMAK TIMOFIEJEWICZ

  Zm. 1584, ataman Kozaków dońskich, trapił Powołże napadami rozbójniczymi, a gdy wojska Iwana Groźnego deptały mu po piętach, wyniósł się ze swoją watahą na Syberię, gdzie w 1579 poszedł na służbę,kupców moskiewskich Stroganowów, którzy z polecenia cara kierowali kolonizacją Syberii.

  W 1581-82...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Longinus Dodano /23.03.2012 Znaków /894

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JEU DE PAUME

  (wym. żo do p<?:m) Fr., 'gra znana dziś pod nazwą tenisa'; rozróżniano courte paume, graną na korcie krytym, i longue paume, na otwartej przestrzeni; Jeu de Paume w Wersalu był kortem krytym.

  Przysięga w sali do gry w piłkę (a. na korcie tenisowym) złożona 20 VI 1789 przez przedstawicieli Trzeciego...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Longinus Dodano /23.03.2012 Znaków /689

  praca w formacie txt

Do góry