Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  Pan JOWIALSKI

  Postać tytułowa komedii (1832) Aleksandra Fredry, stary, jowialny, dobroduszny, „ledwie nie zdziecinniały" facecjonista, zasypujący otoczenie przysłowiami, żartami, sentencjami i bajkami, jak Małpa w kąpieli. Osiołkowi w żłoby dano, Paweł i Gaweł.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Longinus Dodano /23.03.2012 Znaków /266

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JONOWIE

  Jedno z głównych plemion greckich, którego pochodzenie jest sporne; wyodrębnieni prawdop. w okresie najazdu Dorów (XII w. pne.) jako koloniści gr. w Azji Mniejszej i na wyspach M. Egejskiego, mówiący tą samą szczególną formą greki, jaką mówiono w Attyce i Eubei, różniący się zawsze kulturalnie od Dorów...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Longinus Dodano /23.03.2012 Znaków /1 331

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JUAN

  Dynastia mongolska panująca w Chinach w 1280-1368, założona przez chana Kubilaja, wnuka Czyngis-chana.

  W początkowym okresie dynastia zorganizowała komunikację pocztową i zbudowała sieć dróg i kanałów sięgającą odległych posiadłości mongolskich w Turkiestanie, Persji i płd. Rosji; rozpoczął się...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Longinus Dodano /23.03.2012 Znaków /705

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JOWINIAN

  Bohater śrdw. opowieści przykładnych i Gęsta Romanorum (zob. Gęsta), hardy władca wywyższający się nad Boga, ukarany przez anioła, który przybrał jego postać i zasiadł na jego tronie; opowieść pochodząca prawdop. ze staroż. folkloru żyd. (por. Nabuchodonozor) i indyjskiego.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Longinus Dodano /23.03.2012 Znaków /299

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JORDAN (1)

  Jedyna większa i stała rzeka w Palestynie, płynąca na południe w głębokim rowie tektonicznym Doliny Jordanu; w Jordanie odbyć się miał chrzest Chrystusa.

  Jordan w kośc. wsch. i gr.-kat. - obrzęd święcenia wody przez zanurzenie krzyża w strumieniu a. rzece w Święto Epifanii (Trzech Króli); od nazwy...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Longinus Dodano /23.03.2012 Znaków /337

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JOWISZ

  Łac. Iuppiter dpn. Iovis, zgłoska lup- (z Iuv-), pojawiająca się też jako Dies-, jest językozn. identyczna z gr. Zeus dpn. Dios; -piter 'ojciec', podobnie jak przy innych rz. nazwach bóstw, wyraża to samo, co nasz Pan Bóg czy fr. le bon Dieu.

  Mit. rz. staroitalskie bóstwo jasnego nieba, pogody, błyskawic...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Longinus Dodano /23.03.2012 Znaków /2 729

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JORDAN (2)

  Pierwszy biskup w Polsce od 968 do 984, wymieniany jako biskup poznański, ale prawdop. jeszcze na statusie misjonarza papieskiego, który, wg określenia kronikarza nm. Thietmara, „bardzo się pocił", aby polskie owieczki natchnąć duchem chrześcijaństwa.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Longinus Dodano /23.03.2012 Znaków /272

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JOZUE

  Hebr. Yehószu'a 'Jahwe jest zbawieniem', w Biblii następca Mojżesza, wódz Izraelitów, którego życie i czyny opisuje Księga Jozuego (ok. VIII-VII w. pne.), zaliczona do ksiąg hist., tworząca wraz z Pięcioksięgiem tzw. Sześcioksiąg, Heksateuch.

  Na 40 lat przed wprowadzeniem przez niego Izraelitów do Ziemi...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Longinus Dodano /23.03.2012 Znaków /1 251

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JORIK

  Ang. Yorick, w tragedii Szekspira Hamlet (zob.) błazen zamordowanego króla, „człowiek niewyczerpany w żartach, niezrównanej fantazji", do którego czaszki Hamlet wygłasza na cmentarzu słynną apostrofę (5,1) rozpoczynającą się od słów: „Ach, biedny Jorik!" ang. Alas, poor Yorick! Pod tym pseudonimem pisarz...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Longinus Dodano /23.03.2012 Znaków /530

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JOZEF

  Hebr. Joseph '(Jahwe) doda', imię nie używane w Polsce do XVI w., później spopularyzowane pod wpływem bernardynów i jezuitów w związku z kultem św. Józefo Oblubieńca NMP (potomka Dawida, cieśli z Nazaretu, żywiciela Chrystusa), a później jeszcze św. Józefa Kalasantego (tj. z Calasanza, 1556-1648...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Longinus Dodano /23.03.2012 Znaków /531

  praca w formacie txt

Do góry