Pozostałe /8 695 prac/

 • Ocena brak

  AMBROSIO VITTORI0 (1879-1958) - generał

  Szef sztabu włoskich wojsk lądo­wych od stycznia 1942 r., w lutym 1943 r. objął stanowisko szefa Na­czelnego Dowództwa (Comando Supremo). Przeciwny *Mussolinie-mu, włączył się do działań opozy­cyjnych, w których wyniku dykta­tor został obalony. 9 września194 3 r. , tuż po ogłoszeniu kapitula­cj i...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /tiptop Dodano /21.02.2011 Znaków /636

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ALTMARK - okręt

  Niemiecki okręt dostawczy, zao­patrujący w paliwo i materiały wojenne pancernik *Admiral Graf Spee, gdy ten działał na południo­wym Atlantyku i Oceanie Indyj­skim. W nocy z 15 na 16 lutego 1940 r. wszedł na wody terytorialne Norwegii, do Jóssenfjordu, gdzie odnalazł go brytyjski niszczyciel Cossack. Kpt...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /tiptop Dodano /21.02.2011 Znaków /1 344

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ALSOS - kryptonim

  Kryptonim amerykańskiej akcji ma­jącej na celu zbieranie w latach 1943-45 informacji o niemieckich badaniach naukowych, szczególnie pracach nad skonstruowaniem bom­by atomowej. Pierwszy zespół wy­słano we wrześniu 1943 r. do Włoch i, choć nie udało się znaleźć żadnych materiałów, następny zespół...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /tiptop Dodano /21.02.2011 Znaków /822

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ALEXANDER HAROL (1891-1969) - marszałek polny

  Brytyjski oficer, służbę rozpoczął w 1911 r. W 1937 r. otrzymał jako najmłodszy wiekiem oficer stopień generała. Po wybuchu II wojny światowej mianowany dowódcą 1 dywizji piechoty *Brytyjskiego Korpusu Ekspedycyjnego (BEF), wykazał się talentem dowódczym w czasie walk pod * Dunkierką. W marcu 1942 r...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /tiptop Dodano /21.02.2011 Znaków /2 241

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ALEUCKIE WYSPY - kampania 1942-43

  Kiska i Attu - dwie wyspy z łańcu­cha archipelagu Aleutów stanowią­cych przedłużenie Alaski, zostały zajęte 6 i 7 czerwca 1942 r. przezniewielkie oddziały japońskie. War­tość strategiczna wysp, ze względuna położenie i złe warunki atmo­sferyczne była znikoma, ale Japoń­czycy zdecydowali się na...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /tiptop Dodano /21.02.2011 Znaków /3 333

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ALEKSANDRIA - port

  Egipski port, w czasie wojny bybazą dla brytyjskiej Flory Śródziemnomorskiej (British MediterraneanFleet) i głównym punktem zaopatrzenia wojsk brytyjskich w AfrycPółnocnej do 1942 r. W nocy z 17 na 18 grudnia 1941 rwłoski okręt podwodny Scire (dowódca kpt. Junio Borghese) wypuścił w odległości 6 mil od...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /tiptop Dodano /21.02.2011 Znaków /979

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ALBANIA - działania wojenne 1939-45

  Państwo w zachodniej części Półwyspu Bałkańskiego wyzwoliło się spod panowania tureckiego w 1912 r., lecz musiało w dalszym ciągu toczyć walkę przeciwko próbom zaboru przez Włochy, Jugosławię i Grecję.

  Ostatecznie niepodległość Albanii zatwierdziła konferencja ambasadorów w Lon­dynie w...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /tiptop Dodano /21.02.2011 Znaków /3 412

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ALBACORE Fairey - samolot

  Brytyjski trzymiejscowy dwupła­towy samolot torpedowy, miałzastąpić wysłużone *Swordfish.Prototyp oblatano 12 grudnia 1938 r.i pierwsze samoloty rozpoczęłysłużbę w lotnictwie morskim (*Fle-et Air Arm) na wiosnę 1940 r. star­tując z baz lądowych. Przeprowa­dzały loty patrolowe i rozpoznaw­cze oraz...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /tiptop Dodano /21.02.2011 Znaków /1 069

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ALBACORE - okręt

  Amerykański okręt podwodny klasy Gato, rozpoczął służbę w czerwcu 1942 r. W czasie 10 patroli na Pacy­fiku zatopił 8 japońskich okrętów, w tym lotniskowiec Taiho, lekki krążownik i 2 niszczyciele. Zatonął na minie w listopadzie 1944 r.

   

  DANE TAKTYCZNO-TECHNICZNE

  wyporność podwodna 2425 t 

  1525...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /tiptop Dodano /21.02.2011 Znaków /514

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ALAM HALFA - bitwa 1942 r.

  Rejon walk wojsk oddziałów *Afrika Korps w dniach od 30 sierp­nia do 7 września 1942 r., gdy gen. Erwin *Rommel podjął ostatnią próbę przełamania brytyjskich li­nii obronnych na granicy Egiptu. (*Alamejn el)

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /tiptop Dodano /21.02.2011 Znaków /236

  praca w formacie txt

Do góry