Pozostałe /8 695 prac/

 • Ocena brak

  BALTIMORE - okręt

  Ciężki krążownik amerykański i na­zwa typu 12 okrętów zbudowanych w latach 1943-45 (dwa dalsze ukończono po wojnie). Siedem okrętów typu Baltimore wzięło udział w walkach na Pacyfiku. Dzięki dużej prędkości, silnej arty­leri i głównej i przeciwlotniczej ża­den z nich nie został zatopiony. Je­dynie...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /bolek Dodano /21.02.2011 Znaków /915

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BALONOWA BOMBA

  Lotnicza bomba zapalająca, lub bu­rząca podwieszona do balonu. Takie bomb y Japończycy zaczęli wypu­szczać w listopadzie 1944 r., licząc że przy sprzyjającym wietrze dotrą do Stanów Zjednoczonych. Ok. ty­siąca balonów doleciało do zacho­dniego wybrzeża USA, ale szkody wyrządzone przez nie były...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /bolek Dodano /21.02.2011 Znaków /447

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BAGRAMIAN IWAN (1897-1982) - marszałek Związku Radzieckiego

  Ormianin, w 1934 r. ukończył Aka­demię Wojskową im. M. Frunzego. Cudem ocalały w czasie stalinow­skich czystek w wojsku w latach 1937-38, objął funkcję szefa wy­działu operacyjnego Kijowskiego Samodzielnego Okręgu Wojskowe­go. Po wybuchu wojny niemiecko-radzieckiej został mianowany za­stępcą, a potem...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /bolek Dodano /21.02.2011 Znaków /945

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BADOGLIO PIĘTRO (1871-1956) - polityk

  Oficer włoski, w czasie I wojny światowej był dowódcą korpusu. Po przejęciu przez faszystów władzy we Włoszech (1922 r.) nie zaakcep­tował ich ideologii, ale nie odma­wiał wspierania faszystowskiegorządu i chętnie przyjmował nomi­nacje na odpowiedzialne stanowi­ska. W 1923 r. był ambasadoremw Brazylii...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /bolek Dodano /21.02.2011 Znaków /1 743

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BADER DOUGLAS (1910-1983) - pułkownik

  Brytyjski pilot, zyskał sławę dzięki nieprzeciętnym umiejętnościom i ogromnej sile woli, która pozwoli­ła mu zapanować nad kalectwem. Pomimo utraty nóg (jednej poniżej kolana, drugiej powyżej) w wypad­ku lotniczym w 1931 r. został pi­lotem myśliwskim, a od czerwca 1940 r. dowodził 12 Group Wing...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /bolek Dodano /21.02.2011 Znaków /1 076

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  B-29 SUPERFORTRESS, Boeing („Superforteca") - samolot

  Zakłady Boeinga w 1939 r., trzy la­ta po pierwszym locie prototypuB-17 (Model 299), zaproponowałydowództwu US Army Air Corpsskonstruowanie ulepszonej wersjisamolotu bombowego dalekiegozasięgu. Przygotowany wcześniejModel 341 miał latać z 12-osobowązałogą i ładunkiem 2 t bomb naodległość 8000...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /bolek Dodano /21.02.2011 Znaków /4 712

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  B-26 MARAUDER, Martin - samolot

  Dowództwo amerykańskich sił po­wietrznych (US Army Air Corps USAAC) w styczniu 1939 r. za­mówiło w zakładach Glenn Martin Co. szybki, dobrze uzbrojony bom­bowiec średniego zasięgu. Projekt spodobał się dowództwu USAAC, które długo przed startem pierwsze­go samolotu złożyło zamówienie na 1100 bombowców...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /maluch Dodano /21.02.2011 Znaków /2 361

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  B-25 MITCHELL, North American - samolot

  Amerykański średni bombowiec sta­nowił wersję rozwojową prototypu NA-40 oblatanego w styczniu 1939 r. Konstruktorzy wprowadzili wiele poprawek i nowy model NA-40-1 z silnikami o większej mocy został zaakceptowany przez dowództwo *US Army Air Corps, zamierzające wprowadzić do uzbrojenia lotnictwa bombowce...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /maluch Dodano /21.02.2011 Znaków /3 181

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  B-1 7 FLYING FORTRESS Boeing („Latająca forteca") - samolot

  Amerykański ciężki bombowiec zbudowany w zakładach Boeing Aicraf t Co., które prowadziły prace konstrukcyjne od 1934 r. nie mając zamówienia rządowego. Zakładano, że będzie przenosić ładunek 907 kg bomb na odległość 1650-3500 km z prędkością 320-400 km/h. Do­świadczenia nabyte przy konstruo­waniu...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /maluch Dodano /21.02.2011 Znaków /4 437

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AVENGER TBF, Grumman - samolot

  Najcięższy i najliczniej budowany amerykański jednosilnikowy samo­lot torpedowo-bombowy. Prototyp (XTBF-1), zamówiony przez amery­kańską marynarkę wojenną, został oblatany 1 sierpnia 1941 r. i natych­miast skierowany do produkcji se­ryjnej. 30 stycznia 1942 r. pierwsze samoloty TBF-1 dostarczono jedno­stkom...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /maluch Dodano /21.02.2011 Znaków /1 320

  praca w formacie txt

Do góry