Pozostałe /8 695 prac/

 • Ocena brak

  BARTOLOMEO COLLEONI - okręt

  Włoski lekki krążownik zbudowa­ny w 1932 r., oceniany wysoko ze względu na prędkość 42 węzłów, ja­ką rozwinął w czasie prób. Pozba­wiony był jednak wówczas uzbroje­nia, amunicji i dużej części paliwa; w warunkach bojowych osiągał prędkość znacznie niższą. 19 lipca 1940 r. został zatopiony...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /bolek Dodano /21.02.2011 Znaków /852

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BARRACUDA, Fairey - samolot

  Brytyjskie samoloty torpedowo-bombowe nigdy nie zyskały popu­larności i sympatii lotników, choć były dobrymi maszynami. Prototyp z silnikiem Merlin wzbił się w powietrze 7 grudnia 1940 r., a seryj­nie produkowane samoloty odbyły pierwszy lot bojowy we wrześniu 1941 r., startując z lotniskowca HMS...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /bolek Dodano /21.02.2011 Znaków /1 254

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BARI - nalot 1943 r.

  Port w południowych Włoszech, wieczorem 2 grudnia 1943 r. stał się. celem nalotu niemieckich samolo­tów *Ju 88, które, zrzucając paski folii aluminiowej („Duppel"), za­kłóciły pracę alianckich radarów. Bomby zniszczyły dwa statki amu­nicyjne oraz 14 innych jednostek przewożących łącznie 39 tys. t...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /bolek Dodano /21.02.2011 Znaków /750

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BARHAM - okręt

  Brytyjski pancernik typu Queen Elizabeth zwodowany w 1915 r. i zmodernizowany w okresie mię­dzywojennym. W czasie II wojny światowej prześladował go tragicz­ny pech. Już w grudniu 1939 r. został storpedowany przez U-30 w Szkocji. Po trzymiesięcznym re­moncie dołączył do Floty Śród­ziemnomorskiej i brał...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /bolek Dodano /21.02.2011 Znaków /1 563

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BARBIE KLAUS (1913-1991) - SS Hauptsturmfiihrer

  Szef *Gestapo w Lyonie (Francja) od listopada 1942 r. do sierpnia 1944 r., przejawiał szczególne okru­cieństwo wobec aresztowanych członków francuskiego ruchu oporu i Żydów, z których wielu własno­ręcznie torturował i zamordował. W okresie powojennym uniknął od­powiedzialności, gdyż w lutym 1947 r...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /bolek Dodano /21.02.2011 Znaków /634

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BARBAROSSA - operacja 1941 r.

  Kryptonim niemieckiego planu agresji na Związek Radziecki, która rozpoczęła się 22 czerwca 1941 r. o godz. 3.00.

  1. PLANY

  Ostateczną wersję planu „Barbarossa", zaakceptowaną przez Hitlera 3 lutego 1941 r. opracował I zastępca szefa Sztabu Generalnego gen. Friedrich *Paulus. Fuhrer zamierzał...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /bolek Dodano /21.02.2011 Znaków /20 508

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BANDERA STEPAN (1909-1959) - polityk

  Działacz Ukraińskiej Organizacji Wojskowej od 1928 r., współtwórca Organizacji Ukraińskich Nacjonali­stów (OUN) w 1929 r. i przywód­ca jej bojówek terrorystycznych. W 1936 r. za przygotowanie i udział w zamachu, w którym zginął Broni­sław Pieracki (1934 r.), polski mini­ster spraw wewnętrznych, został...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /bolek Dodano /21.02.2011 Znaków /979

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BAMAW (1893-1977) - polityk

  Prawnik birmański, objął urząd pre­miera w 1937 r., gdy Birma uzyska­ła częściową niezależność po wielo­letnim (od 1885 r.) panowaniu Bry­tyjczyków. Sprzeciwił się przystąpie­niu Birmy do wojny przeciw Niem­com, zapominając, że nie jest szefem rządu niezależnego państwa. Brytyj­czycy szybko mu o...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /bolek Dodano /21.02.2011 Znaków /1 140

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BAŁKANY - działania wojenne 1944 r.

  W sierpniu 1944 r. armie 2 i 3 Fron­tu Ukraińskiego rozbiły wojska nie-miecko-rumuńskie na terenie Moł­dawii i Besarabii (operacja *jas-sokiszyniowska). W tej sytuacji 23 sierpnia król Rumunii Michał zdecydował się uwięzić dyktatora marsz , łona *Antonescu i powołał nowy rząd. Niemcy w odpowiedzi...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /bolek Dodano /21.02.2011 Znaków /2 005

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BAŁKANY - działania wojenne 1941 r.

  Działania wojenne na Bałkanach rozpoczęły Włochy, które 7 kwiet­nia 1939 r. zajęły * Albanię. Z tery­torium tego państwa 28 październi­ka 1940 r. wojska włoskie uderzyły na *Grecję, lecz już 13 listopada ofensywa została powstrzymana i dzień później Grecy, dysponujący przewagą liczebną i...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /bolek Dodano /21.02.2011 Znaków /5 372

  praca w formacie txt

Do góry