Pozostałe /8 695 prac/

 • Ocena brak

  BECK LUDWIG (1880-1944) - generał

  Niemiecki oficer, uczestnik I wojny światowej, w 1933 r. stanął na czele Truppenamtu, instytucji zastępują­cej Sztab Generalny, którego dzia­łalności zakazywały postanowienia traktatu wersalskiego. W lipcu 1935 r. objął stanowisko szefa Szta­bu Generalnego Wojsk Lądowych. Był przeciwnikiem Hitlera...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /lolek Dodano /21.02.2011 Znaków /1 344

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BECK JÓZEF (1894-1944) - polityk

  Żołnierz Legionów Polskich (1914--1918), po przewrocie majowym w 1926 r., którego był współorgani­zatorem, pozostał jednym z najbliż­szych współpracowników Józefa Piłsudskiego. Sprawował funkcją szefa gabinetu ministra spraw woj­skowych (od 1926 r.), wicepremiera w 1930 r. i wiceministra spraw...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /lolek Dodano /21.02.2011 Znaków /1 985

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BEAVERBROOK William Maxwell Aitken baron Beaverbrook (1879-1964) - polityk

  Brytyjski magnat prasowy, objął sta­nowisko ministra produkcji lotni­czej i członka gabinetu wojennego 10 maja 1940 r., w dniu, w którym premierem został Winston Chur­chill. Wywołało to wiele krytycz­nych komentarzy, gdyż źródeł nomi­nacji doszukiwano się w wielolet­niej przyjaźni i nie zaniechano...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /lolek Dodano /21.02.2011 Znaków /924

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BEAUFORT, Bristol - samolot

  Brytyjskie zakłady Bristol Aeropla-ne Company rozpoczęły prace nad skonstruowaniem nowego samolotu na podstawie dwóch zamówień Ministerstwa Lotnictwa: na samolot torpedowo-bombowy i rozpoznaw-czo-bombowy. Prototyp oblatano 15 października 1938 r., a pierwsze seryjnie produkowane samoloty do­starczono...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /lolek Dodano /21.02.2011 Znaków /981

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BEAUFIGHTER,Bristol - samolot

  Brytyjski samolot myśliwski dale­kiego zasięgu opracowany przez za­kłady Bristol Aeroplane Company. Konstruktorzy wykorzystali części bombowca Bristol 152 Beaufort, ale opracowali nowy kadłub. Projekt zyskał uznanie władz lotniczych i w lipcu 1939 r., 2 tygodnie po złożeniu zamówienia, oblatano pro­totyp...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /lolek Dodano /21.02.2011 Znaków /2 138

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BAZOOKA M9A1 - pancerzownica

  Miotacz granatów M-10, skonstruo­wany w 1942 r. przez płk. Skinne-ra, który prawdopodobnie wyko­rzystał pomysł amerykańskiegonaukowca J. Goddarda z 1918 r.

  W czasie pokazu na poligonie woj­skowym z dziewięciu wystrzelo­nych pocisków wszystkie trafiły w czołg. Natychmiast zapadła decy­zja o uruchomieniu...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /lolek Dodano /21.02.2011 Znaków /1 451

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BATTLE, Fairey - samolot

  Brytyjski trzymiejscowy samolot bombowy skonstruowany w poło­wie lat trzydziestych przez Fairey Company. 10 marca 1936 r., gdy prototyp Battle-K4303 odbył dzie­wiczy lot, zakłady otrzymały za­mówienie na 155 samolotów. Był to wówczas nowoczesny samolot roz­wijający prędkość o 100 km/h więk­szą niż...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /bolek Dodano /21.02.2011 Znaków /2 272

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BATTLEAXE - operacja 1941 r.

  Ofensywa wojsk alianckich w dniach 15-16 czerwca 1941 r. na terenie Libii. W maju 1941 r. głównodowodzący wojskami brytyjskimi na Bliskim Wschodzie gen. Archibald *Wavell zaplanował operację, której celem było odblokowanie *Tobruku bro­nionego przez Australijczyków. W jego ocenie wojska brytyjskie dysponowały...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /bolek Dodano /21.02.2011 Znaków /1 664

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BATAAN - obrona 1942 r .

  Po ataku na *Pearl Harbor Japoń­czycy dokonali inwazji na *Luzon, główną wyspę Archipelagu Filipiń­skiego. Na niewielkim półwyspie Bataan (40 km długości i 32 km sze­rokości w podstawie), schroniło się 67 500 żołnierzy filipińskich, 12 500 żołnierzy amerykańskich (dowódca gen. Douglas *MacArthur) i...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /bolek Dodano /21.02.2011 Znaków /3 961

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BASTOGNE - bitwa 1944 r.

  Walki o belgijskie miasto zajęte przez wojska amerykańskie odegrały ważną rolę w przebiegu niemieckiej ofensywy w *Ardenach. 17 grudnia 1944 r. oddziały nie­mieckie podeszły do ważnego węzła drogowego w Bastogne, bronionego przez żołnierzy amerykańskiej 10 1 dywizj i powietrznodesantowej (dowódca gen...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /bolek Dodano /21.02.2011 Znaków /1 344

  praca w formacie txt

Do góry