Pozostałe /8 695 prac/

 • Ocena brak

  BIAŁYSTOK - MIŃSK - bitwa 1941 r.

  Jedna z głównych bitew stoczonych w pierwszym etapie wojny niemiec-ko-radzieckiej. Niemieckie wojskapancerne (2 i 3 grupa pancerna)dowodzone przez gen. Heinza *Gu-deriana i gen. Hermanna *Hotha,nacierając z północy i z południa,doszły do Mińska, zamknęływ okrążeniu i zniszczyły zgrupo­wanie 300 tys...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /lolek Dodano /22.02.2011 Znaków /559

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIAŁORUŚ - operacja „Bagration" 1944 r.

  W czerwcu 1944 r. Niemcy, obawia­jąc się natarcia wojsk radzieckich na południe od Polesia, wzmocnili tam obronę, osłabiając jednocześnie siły na Białorusi. Tymczasem 22 czer­wca 1944 r. Armia Czerwona rozpoczęła ofensywę siłami czte­rech Frontów, 12 korpusów pancer­nych i zmechanizowanych (166...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /lolek Dodano /22.02.2011 Znaków /1 382

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BERNADOTTE FOLKE (1895-1948) - polityk

  Szwedzki polityk, kuzyn króla Szwecji Gustawa V, od 1943 r. wice­prezes Szwedzkiego Czerwonego Krzyża, dwukrotnie organizował wymianę chorych i kalekich jeń-ców wojennych. W lutym 1945 r. zwrócił się do niego Reichsfuhrer SS Heinrich * Himmler prosząc, aby podjął się pośrednictwa w negocja-cjach między...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /lolek Dodano /22.02.2011 Znaków /1 215

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BERLING ZYGMUNT (1896-1980) - generał

  Polski oficer, służbę wojskową roz­począł w 1914 r. w Legionach Pol­skich. Miał opinię zdolnego oficera, ale o trudnym charakterze. Przed wybuchem wojny dowódca pułku, w związku z poważnym zaniedba­niem służbowym został zawieszony w czynnościach. We wrześniu 1939 r. wyjechał do Wilna, gdzie...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /lolek Dodano /22.02.2011 Znaków /1 847

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BERLIN - naloty 1943 r.

  Po sukcesach, jakimi zakończyły się zmasowane naloty brytyjskich sa­molotów na Zagłębie *Ruhry (ma­rzec - lipiec 1943 r.) i *Hamburg (lipiec - sierpień 1943 r.), główno­dowodzący lotnictwem bombowym gen. Arthur * Harris zdecydował się skierować bombowce na Berlin. Uważał, że zniszczenie stolicy...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /lolek Dodano /22.02.2011 Znaków /2 731

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BERLIN - bitwa 1945 r.

  Przygotowania do operacji zdobycia stolicy III Rzeszy dowództwo ra­dzieckie podjęło w końcu marca 1945 r. Wówczas Józef Stalin we­zwał na Kreml marsz. Gieorgija *Żukowa, dowodzącego wojskami 1 Frontu Białoruskiego, oraz marsz. Iwana * Koniewa, dowódcę 1 Frontu Ukraińskiego. Nakazał im przygoto­wanie w...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /lolek Dodano /22.02.2011 Znaków /7 600

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BERIA ŁAWRIENTIJ (1899-1953) - polityk

  Wieloletni pracownik radzieckiego aparatu policyjnego (od 1921 r. w Ogólnorosyjskiej Nadzwyczajnej Komisji do Walki z Kontrrewolucją i Sabotażem - WCzK, a od 1922 r. w Zjednoczonym Państwowym Zarządzie Politycznym - GPU), w 1938 r. objął stanowisko ludowe­go komisarza spraw wewnętrznych (*NKWD). Jego...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /lolek Dodano /22.02.2011 Znaków /2 456

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BERCHTESGADEN - kwatera

  Miasto uzdrowiskowe na południu Niemiec, w Alpach Bawarskich. Wjego rejonie Adolf Hitler wynajął, a w 1929 r. zakupił willę „Wachen-feld" za honorarium ze sprzedaży swojej książki Mein Kampf. Gdy w 193 3 r. zdobył władzę, rozbudowany dom pod nową nazwą „Berghof („Górski dwór") stał się drugą...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /lolek Dodano /22.02.2011 Znaków /2 228

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BENEŚ EDUARD (1884-1948) - polityk

  Jako minister spraw zagranicznych Czechosłowacji w latach 1918-35 dążył do ścisłego powiązania swego kraju z Francją i utrzymania po­prawnych stosunków z Niemcami. W 1924 r. podpisał układ o przyja­źni z Francją, który miał gwa­rantować bezpieczeństwo granic. W 1934 r. nawiązał stosunki...

  Ocena / Kategoria / Historia współczesna

  Autor /lolek Dodano /22.02.2011 Znaków /2 028

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BELGIA - działania wojenne 1940 r.

  Rząd premiera Huberta Pierlota za­reagował na wybuch II wojny świa­towej serią oświadczeń zapowiada­jących obronę granic państwa bez względu na to, z której strony miało nadejść zagrożenie. Bezpośrednim następstwem było rozmieszczenie oddziałów wojskowych zarówno wzdłuż granicy z Niemcami, jak i...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /lolek Dodano /21.02.2011 Znaków /4 102

  praca w formacie txt

Do góry