Pozostałe /8 695 prac/

 • Ocena brak

  BORNEO - operacja desantowa 1945 r.

  Wyspa na Morzu Południowo-Chiń-skim, broniona przez niewielkie brytyjskie i holenderskie siły po­rządkowe, została łatwo opanowana 16 grudniu 1941 r. przez wojska apońskie. 12 kwietnia 1945 r. okręty VII floty amerykańskiej rozpoczęły bom­bardowanie japońskich pozycji, a 30 kwietnia australijski I...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /plastus Dodano /22.02.2011 Znaków /923

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BORMANN MARTIN (1900-1945) - polityk

  Niemiecki polityk, członek partii na­zistowskiej NSDAP, do której wstą­pił 27 lutego 1927 r. po zwolnieniu z więzienia, gdzie odsiadywał krótki wyrok za udział w morderstwie po­litycznym. Rok później wezwano go do centrali NSDAP w Monachium i tu powierzono zarządzanie kasą za­pomogową SA-manów...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /plastus Dodano /22.02.2011 Znaków /2 873

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BORDEAUX - port

  Miasto i port na francuskim wy­brzeżu atlantyckiem, u ujścia rzeki Garonny. Po zdobyciu przez Niem­ców Bordeaux stało się ważną bazą morską państw „osi". We wrześniu 1940 r. do portu weszły okręty wło­skiej flotylli Betasom oraz niemiec­kie zaopatrzeniowe okręty podwod­ne (9 okrętów Typ XIX oraz 5...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /plastus Dodano /22.02.2011 Znaków /1 258

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BOOMERANG, Commonwealth - samolot

  Australijski samolot myśliwski skonstruowany na podstawie do­świadczeń z licencyjnej budowy amerykańskiego samolotu wieloza­daniowego N.A.33 (Wirraway). Od 1942 do 1944 r. wyprodukowano 250 Boomerangów. Nie były tak dobre jak myśliwce japońskie, ale okazały się przydatne, m.in. w wal­kach na Nowej Gwinei...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /plastus Dodano /22.02.2011 Znaków /727

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BONG RICHARD (1920-1945) - major

  Amerykański pilot myśliwski, osią­gnął najwięcej zestrzeleń wśród pi­lotów US Army Air Force. W cza­sie służby na Pacyfiku odbył 200lotów bojowych, pilotując głównieP-38J Lightning, i uzyskał 40 ze­strzeleń. Zginął w sierpniu 1945 r.w czasie prób samolotu odrzuto­wego...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /plastus Dodano /22.02.2011 Znaków /346

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BOMBOWCE

  W okresie międzywojennym zacięty spór toczyli zwolennicy dwóch kon­cepcj i użycia lotnictwa bombowego. W Stanach Zjednoczonych i Wiel­kiej Brytanii zwolennicy teorii Wil­liama Mitchella, Hugh Trencharda i Giulio Douheta uważali, że należy budować ciężkie bombowce dale­kiego zasięgu, gdyż one same mogą...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /plastus Dodano /22.02.2011 Znaków /8 812

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BOMBA LOTNICZA - (konwencjonalna)

  Pociski zaopatrzone w brzechwy stabilizujące lot, zrzucane z samo­lotu w celu niszczenia obiektów na­ziemnych lub nawodnych, dzielono na: odłamkowe, burzące, przeciw­pancerne, przeciwbetonowe, zapalające, oświetlające, dymne, che­miczne, bakteriologiczne, agitacyj­ne (z ulotkami) i inne. Ich ciężar wynosił...

  Ocena / Kategoria / Historia współczesna

  Autor /ja123 Dodano /22.02.2011 Znaków /6 056

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BOŁTUĆ MIKOŁAJ (1893-1939) - generał

  Polski oficer, podczas I wojny świa­towej w armii rosyjskiej, brał udział w walkach frontowych. Od stycz­nia 1918 r. służył w III Korpusie Polskim i 4 dywizji strzelców. Po powrocie do kraju został dowódcą 31 pułku piechoty, z którym brał udział w wojnie polsko-bolszewic­kiej 1920 r. W okresie...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /ja123 Dodano /22.02.2011 Znaków /998

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BOHUSZ-SZYSZKO ZYGMUNT (1893-1982) - generał

   Był dowódcą plutonu pie­choty w armii rosyjskiej .W 1915 r. dostał się do niewoli austriackiej, skąd wkrótce uciekł i wstąpił do II Brygady Legionów. W Wojsku Polskim od września 1918 r. służył na różnych stanowiskach dowód­czych. We wrześniu 1939 r. dowo­dzi ł 16 dywizją piechoty grupy...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /ja123 Dodano /22.02.2011 Znaków /1 151

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BOFORS - armata przeciwpancerna

  Polska zakupiła armatę przeciw­pancerną firmy Bofors w połowie lat trzydziestych i po pewnej mo­dernizacji zakłady zbrojeniowe, Zakłady Stowarzyszenia Mechaników Polskich z Ameryki w Pru­szkowie, zaczęły wytwarzać tę broń pod nazwą 37 mm armata przeciw­pancerna wz. 36. W chwili wybu­chu wojny Wojsko...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /ja123 Dodano /22.02.2011 Znaków /1 085

  praca w formacie txt

Do góry