Pozostałe /8 695 prac/

 • Ocena brak

  BRERETON LEWIS (1890-1967) - generał

  Oficer amerykański, absolwent aka­demi i morskiej (US Naval Acade-my), w 1913 r. został lotnikiem i służył pod dowództwem gen. Wil­liama Mitchella - twórcy kontro­wersyjnej teorii o decydującym znaczeniu lotnictwa bombowego.W październiku 1941 r. objął stano­wisko dowódcy dalekowschodniejarmi i powietrznej...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /plastus Dodano /22.02.2011 Znaków /1 465

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BREN WZ.37 - karabin maszynowy

  Zaprojektowany w czeskich zakła­dach zbrojeniowych w Brnie(Ćeskoslovenska Zbrój ovka Model 1930) na początku lat trzydziestych, zyskał uznanie przedstawicieli ar brytyjskiej poszukujących lekkiego karabinu maszynowego, który mógłby zastąpić starzejącego się Lewisa. Brytyjczycy postawili wa­runek - karabin...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /plastus Dodano /22.02.2011 Znaków /1 529

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BREGUET 690 (seria) - samoloty

  Francuski samolot wielozadanio­wy Breguet 690, zaprojektowany w 1934 r., trafił do produkcji seryj­nej w 1937 r. i był wytwarzany w kilku wersjach: Bre 691C3 - trzy-miejscowy myśliwiec, 691A3 - sa­molot rozpoznawczy, 691B2 - dwu-miejscowy lekki bombowiec i 691AB2 - bombowiec nurkujący. Ta ostatnia wersja...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /plastus Dodano /22.02.2011 Znaków /817

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BRAUN WERNHER von (1912-1977) - naukowiec

  Niemiecki konstruktor rakietw październiku 1932 r., po studiach w Wyższej Szkole Technicznej w Zurychu, został zatrudniony w Urzędzie Uzbrojenia armii nie­mieckiej, gdzie mógł poświęcić się problemom konstrukcji rakiet na pa­liwo płynne. Rok później skonstru­ował pierwszą rakietę A-l, prze­znaczoną...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /plastus Dodano /22.02.2011 Znaków /1 950

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BRADLEY OMAR (1893-1981) - generał

  Amerykański oficer, w 1915 r.ukończył akademię wojskowąWest Point razem z Dwightem*Eisenhowerem, co miało dużywpływ na jego dalszą karierę.

  W dniu przystąpienia Stanów Zjed­noczonych do wojny był komen­dantem Szkoły Piechoty w Fort Benning. W końcu 1942 r. powoła­ny przez gen. Eisenhowera do...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /plastus Dodano /22.02.2011 Znaków /1 025

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BOYS - karabin przeciwpancerny

  Brytyjski karabin przeciwpancerny kal. 13,97 mm, skonstruowany przez kpt. Boysa w 1936 r. i rok później wprowadzony do uzbrojenia wojsk. W okresie II wojny monto­wany był na czołgach i transporte­rach opancerzonych *universal carrier. W pierwszych latach wojny siła pocisków wystrzeliwanych z tego karabinu była...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /plastus Dodano /22.02.2011 Znaków /817

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BOUGAINVILLE - bitwy 1943-44

  Największa wyspa z archipelagu Wysp Salomona, okupowana przez wojska japońskie od pierwszej poło­wy 1942 r., w roku następnym sta­ła się obiektem operacji inwazyjnej wojsk amerykańskich zmierzają­cych do blokady rejonu *Rabaul. Amerykanie zamierzali przechwy­cić porty i lotniska służące Japoń­czykom do...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /plastus Dodano /22.02.2011 Znaków /2 624

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BOSE SUBHAS CHANDRA (1897-1945) - polityk

  Przywódca ruchu nacjonalistyczne­go w Indiach, był wielokrotnie wię­ziony przez Brytyjczyków. Wybuch wojn y potraktował jako okazję sprzyjającą odzyskaniu niepodległo­śc i przez Indie. W 1940 r. uciekł z więzienia i dotarł do Berlina, gdzi e zorganizował niewielki od­dzia ł hinduski (Hinduska Armia...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /plastus Dodano /22.02.2011 Znaków /831

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BORYS III (1894-1943) - król Bułgarii

  Tron objął w 1918 r. Po wybuchu II wojny światowej usiłował trzymać swoje państwo z dala od wojny, ale w marcu 1941 r. pod presją Hitlera premier jego rządu podpisał akt przystąpienia do *paktu trzech, w następstwie czego Bułgaria stała się bazą wypadową do niemieckiej inwazji na Grecję i...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /plastus Dodano /22.02.2011 Znaków /462

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BORTNOWSKI WŁADYSŁAW (1891-1966) - generał

  Polski oficer, żołnierz LegionówPolskich od 1914 r. (ciężko rannyw bitwie pod Łowczówkiem), od li­stopada 1918 r. służył w Wojsku Polskim. Brał udział w wojnie pol-sko-bolszewickiej 1920 r. W okresie międzywojennym po ukończeniu Ecole Superieure de Guerre w Pary-żu pełnił wiele funkcji sztabowych i...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /plastus Dodano /22.02.2011 Znaków /734

  praca w formacie txt

Do góry