Pozostałe /8 695 prac/

 • Ocena brak

  BRYTYJSKI KORPUS EKSPEDYCYJNY (British Expeditionary Force - BEF) - jednostka

  Wojska brytyjskie skierowane w 1939 r. do wsparcia sojuszniczych wojsk francuskich i belgijskich. Pierwsze oddziały przybyły do Fran­cj i 4 września 1939 r. (dowódca gen. lord *Gort) i zajęły stanowiska wzdłuż granicy belgijskiej, między 1 i 7 armią francuską. Początkowo liczyły 152 tys. żołnierzy...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /zosia1234 Dodano /22.02.2011 Znaków /2 458

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BRUMMBAR Sturmpanzer IV (Sd Kfz 166) - działo samobieżne

  Haubice zamontowane na podwo­ziu czołgu *PzKpfw IV opracowały dwa niemieckie zakłady zbrojenio­we: Alkett (nadwozie) i Krupp (modyfikacja podwozia). Projekt nowego pojazdu przedstawiono 20 października 1942 r. Adolfowi Hitlerowi, który polecił wyprodukowanie 40-60 Brummbarów. 1 lutego 1943 r. zapadła decyzja...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /zosia1234 Dodano /22.02.2011 Znaków /1 677

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BROWNING WZ. 1930 - ciężki karabin maszynowy

  Produkowany w Polsce, był zmo­dyfikowaną odmianą ciężkiego ka - I rabinu maszynowego Browning ] wz. 1917. Broń tę dostosowano do I amunicji kal. 7,92 mm oraz wpro- I wadzono wiele innych zmian, 1 m.in. wydłużono lufę, zmieniono ] chłodnicę, zamontowano wspornik I do celownika przeciwlotniczego. 1 W 1930...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /zosia1234 Dodano /22.02.2011 Znaków /1 229

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BROWNING 1918A2 - ręczny karabin maszynowy

  Amerykański konstruktor John Moses Browning zademonstrował w lutym 1917 r. swój nowy karabin maszynowy, który był lekki (ważył niewiele ponad 7 kg) i mógł być używany przez żołnierzy idących do ataku. Wprawdzie podniosły się gło­sy krytyczne, wytykające, że strzały oddawane przez żołnierzy...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /zosia1234 Dodano /22.02.2011 Znaków /1 677

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BROWNING M1919A4 - ciężki karabin maszynowy

  Zaprojektowany w pierwszych la­tach XX wieku przez jednego z naj­sławniejszych amerykańskich kon-stniktorów broni strzeleckiej Johna Mosesa Browninga. Prototyp po­wstał prawdopodobnie w 1910 r., ale konstruktorowi nie udało się zyskać zainteresowania armii. Do­piero przed przystąpieniem Stanów Zjednoczonych...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /zosia1234 Dodano /22.02.2011 Znaków /2 333

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BROOKE ALAN wicehrabia Alanbrooke of Brookeborough (1883-1963) - marszałek polny

  Brytyjski oficer, jeden z najbardziej zasługujących na uwagę strategów II wojny światowej. Jego wojenna kariera rozpoczęła się w 1940 r., gdy jako dowódca II korpusu brytyj­skich sił ekspedycyjnych (zob. Bry­tyjski Korpus Ekspedycyjny) we Francji kierował obroną *Dunkierki. Odwołany do Londynu przed...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /zosia1234 Dodano /22.02.2011 Znaków /2 383

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BRITISH ARMY - brytyjskie wojska lądowe

  Przed wybuchem wojny WielkaBrytania dysponowała niewielkimisiłami lądowymi. Trzonem była za­wodowa Regular Army (licząca31 maja 1939 r. 204 tys. żołnierzy),obok której istniała słabo wyszkolo­na i wyposażona ochotnicza Territo-rial Anny (TA) - 584 tys. żołnierzy.Wojska stacjonujące na terenieWysp...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /plastus Dodano /22.02.2011 Znaków /3 964

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BRINDISI - port

  Portowe miasto na południowym wybrzeżu Adriatyku, dokąd 8 wrze­śnia 1943 r., po ogłoszeniu kapitula­cji Włoch, przybył król Wiktor Emanuel III z rodziną i rząd marsz. Piętro *Badoglio. Trzy dni później do miasta wkroczyli żołnierze bry­tyjskiej 1 dywizji powietrznodesan-towej. 22 grudnia 1943 r. na...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /plastus Dodano /22.02.2011 Znaków /725

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BRETAGNE - okręt

  Jeden z trzech francuskich pancer­ników zbudowanych w czasie I woj­ny, został zmodernizowany w latach 1927-35. 3 lipca 1940 r. cumował w porcie *Mers-el-Kebir, który ostrzelały brytyjskie okręty. Trafio­ny dwoma pociskami kal. 381 mm, zatonął wraz z 977 marynarzami.

   

  DANE TAKTYCZNO-TECHNICZNE (1939...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /plastus Dodano /22.02.2011 Znaków /627

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BREST - port

  Port francuskiej marynarki wojennej na zachodnim wybrzeżu Bretanii, po zajęciu przez Niemców stał się od połowy 1941 r. stał się ważną bazą morską dla okrętów podwodnych i nawodnych Kriegsmarine. Na po­czątku 1941 r. rozpoczęto prace bu­dowlane przy wznoszeniu schronu z przystaniami dla okrętów...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /plastus Dodano /22.02.2011 Znaków /2 431

  praca w formacie txt

Do góry