Pozostałe /8 695 prac/

 • Ocena brak

  CZECHOSŁOWACJA - działania wojenne 1944-45

  Wyzwalanie Czechosłowacji spod okupacji niemieckiej rozpoczęły w październiku 1944 r. wojska 4 Frontu Ukraińskiego dowodzone przez gen. Iwana Piętrowa, wsparte później przez wojska 2 Frontu Ukra­ińskiego, walczące do tego czasu w Rumunii i na Węgrzech. Walki były długotrwałe i jeszcze na wio­snę 1945...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /diabel Dodano /22.02.2011 Znaków /1 499

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZECHOSŁOWACJA - okupacja 1939 r.

  Republika zamieszkała w 1938 r. przez ponad 14 min ludzi (10 min Czechów i Słowaków, 3 min Niem­ców oraz inne mniejszości: Węgrzy, Ukraińcy, Polacy), znalazła się w tymże roku wśród państw, wobec których Niemcy zgłaszały roszcze­nia terytorialne. 21 kwietnia 1938 r. Adolf Hitler wydał szefowi...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /diabel Dodano /22.02.2011 Znaków /5 135

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CYCLONE C.714, Caudron - samolot

  Francuski samolot myśliwski, które­go prototyp zakłady Caudron zapre­zentowały w 1938 r. przedstawicie­lom Ministerstwa Lotnictwa. Duża prędkość, jaką rozwijał (484 km/ h w locie poziomym, 695 km/h -w nurkowym), oraz niska cena spra-wiły, że specjaliści zlekceważyli za­strzeżenia i zamówili 100 tych...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /diabel Dodano /22.02.2011 Znaków /1 422

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CUNNINGHAM ANDREW BROWNE (1883-1963) - admirał

  Brytyjski oficer, jeden z najwybit­niejszych dowódców *Royal Navy, od października 1943 r. piastował urząd pierwszego lorda Admiralicji, a także był członkiem komitetów Szefów Sztabów i Połączonych Szefów Sztabów. W czasie I wojny światowej służył na niszczycielach, uczestnicząc m.in. w walkach nad...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /diabel Dodano /22.02.2011 Znaków /2 524

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CRUSADER - czołg

  Brytyjski średni czołg, którego pro­jekt powstał po wizycie delegacjiwojskowej w 1936 r. na radzieckimpoligonie, gdzie demonstrowanoczołg *BT. Po powrocie do krajui złożeniu dokładnego raportu za­kłady Nuffield nabyły natychmiastamerykański czołg Christie M-1931 (T-3), będący pierwowzorem ra­dzieckiego...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /diabel Dodano /22.02.2011 Znaków /1 782

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CRUSADER - operacja 1941 r.

  Zwycięska ofensywa wojsk alianc­kich prowadzona od 18 listopada 1941 r. do 10 stycznia 1942 r., w której wyniku wyparto wojska niemiecko-włoskie z Cyrenajki (Libia). Po fiasku operacji *„Battleaxe" w 1941 r. wojska brytyjskie w Afry­ce Północnej otrzymały dostawy sprzętu i amunicji. W drugiej poło­wie 1941 r...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /diabel Dodano /22.02.2011 Znaków /4 615

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CROMWELL - czołg

  Szybki i zwrotny czołg brytyjski produkowany od stycznia 1943 r. Pierwsze egzemplarze uzbrojone były w armaty sześciofuntowe, które zastąpiono armatą kal. 75 mm, aby umożliwić zastosowanie amery­kańskiej amunicji. Cromwell poja­wił się na polu bitwy po inwazji w *Normandii w czerwcu 1944 r. i okazało...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /malgosia123 Dodano /22.02.2011 Znaków /825

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CRIPPS STAFFORD (1889-1952) - polityk

  Prawnik, członek partii laburzy-stowskiej znany z lewicowych po­glądów, w latach 1940-42 r. był przedstawicielem rządu brytyjskie­go w Moskwie. Gorący zwolennik sojuszu ze Związkiem Radzieckim, podejmo­wał działania na rzecz poprawy stosunków między obydwoma pań­stwami. W 1941 r., powiadomiony przez swój...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /malgosia123 Dodano /22.02.2011 Znaków /751

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  COVENTRY - bombardowanie 1940 r.

  Angielskie miasto zaatakowane wie­czorem 14 listopada 1940 r. przez449 niemieckich samolotów bombo­wych w odwecie za nalot kilku bom­bowców *RAF, które 8 listopada zrzuciły bomby na Monachium. Jed­na z bomb ugodziła piwiarnią „Lówenbraukeller" tuż po zakończe­niu spotkania najstarszych członków partii...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /malgosia123 Dodano /22.02.2011 Znaków /2 876

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  COURAGEOUS - okręt

  Brytyjski lotniskowiec, rozpoczął swoją karierę bojową w 1915 r. jako wielki lekki krążownik, czyli w isto­cie krążownik liniowy. W czasie I wojny światowej wziął udział w bi­twie morskiej pod Helgolandem w 1917 r. Po wojnie, jako okręt słabo opancerzony i uzbrojony (artyleria główna składała się...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /malgosia123 Dodano /22.02.2011 Znaków /1 818

  praca w formacie txt

Do góry