Pozostałe /8 695 prac/

 • Ocena brak

  DIDO - okręt

  Pierwszy okręt brytyjski z klasy krążowników przeciwlotniczych, na pokładzie którego zamontowano nowe działa uniwersalne kal. 5,25 cala (tzw. DP-Dual Purpose, podwójnego przeznaczenia) mogą­ce razić cele powietrzne i nawodne. Ich konstrukcja nie była udana. Zbyt ciężkie pociski uniemożliwia­ły szybkie...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /aniol Dodano /22.02.2011 Znaków /1 458

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEWOITINE D.520 - samolot

  Francuski samolot myśliwski na­zwany przez konstruktora Emi­lek Dewoitine'a D.520, gdyż pro­gram A 23 francuskiego Mini­sterstwa Lotnictwa przewidywał wyposażenie sił powietrznych w samoloty rozwijające prędkość 520 km/h. Prototyp opracowany przez wytwórnię na własne ryzyko oblatano 2 października 1938...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /aniol Dodano /22.02.2011 Znaków /1 651

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEVERS JACOB (1887-1979) - generał

  Oficer amerykański , absolwentAkademi i Wojskowej w West Point ,w latach 1939-40 był szefem sztabu dowództwa strefy Kanału Panam-skiego, następnie dowódcą 9 dywi­zji piechoty i od 1941 r. dowódcą wojsk pancernych. Od 1943 r. reprezentował gen. Dwighta D. *Eisenhowera w do­wództwie Europejskiego Teatru...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /aniol Dodano /22.02.2011 Znaków /893

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEUTSCHLAND (LUTZÓW) - okręt

  Niemiecki okręt, zwodowany 19 maja 1931 r., miał być jednym z 6 pancerników kieszonkowych, ale do 1939 r. niemieckie stocznie wybudowały jeszcze tylko okręty * Admirał Graf Spee i *'Admirał Scheer. Deutschland pod dowódz­twem kmdr. Paula Wennekera roz­począł służbę 1 kwietnia 1933 r. Tuż przed wybuchem...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /aniol Dodano /22.02.2011 Znaków /813

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DENTZ HENRI-FERNAND (1881-1945) - generał

  Francuski oficer, wojskowy guber­nator Paryża w 1940 r., po upadkuFrancji objął stanowisko wysokiegokomisarza rządu *Vichy w Syrii.W czasie walk w tym kraju (czer­wiec-lipiec 1941 r.) dowodził woj­skami Vichy, stawiającymi opór si­łom alianckim. W 1945 r. skazanyna śmierć za zdradę, zmarł w wię­zieniu...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /aniol Dodano /22.02.2011 Znaków /366

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEMS - organizacja

  Skrót nazwy angielskiej organizacji Defensively Equipped Merchant Ship (Obronnie Wyposażony Statek Handlowy), zajmującej się zaopa­trywaniem statków handlowych w uzbrojenie, przerzucaniem i ob­sługą tegoż uzbrojenia. Od początku wojny do marca 1941 r. wyposażo­no 4431 alianckich statków, które mogły...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /aniol Dodano /22.02.2011 Znaków /625

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEMPSEY MILES (1896-1969) - generał

  Jeden z najlepszych brytyjskich dowódców, pod *Dunkierkąw maju 1940 r. umiejętnie kierował dzia­łaniami 13 brygady piechoty osła­niającej ewakuację wojsk alianc­kich. W grudniu 1942 r. objął dowództwo XIII korpusu wchodzą­cego w skład 8 armii w Libii. Później brał udział w pierwszej fazie operacji...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /diabel Dodano /22.02.2011 Znaków /788

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEFIANT, Boulton Paul - samolot

  Brytyjski samolot myśliwski skon­struowany w zakładach Boulton Paul na zamówienie Ministerstwa Lotnictwa (Air Ministry), które uznało, że samolot obsługiwany przez pilota i strzelca manipulują­cego wieżą uzbrojoną w sprzężone karabiny maszynowe może być bardzo efektywny. Prototyp wzbił się w...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /diabel Dodano /22.02.2011 Znaków /2 143

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DECOY SHIPS - okręty-pułapki

  Statki brytyjskie specjalnie przysto­sowane do niszczenia niemieckich okrętów podwodnych. Admiralicja wykorzystała pomysł z I wojny światowej, gdy wysyłano w morze tzw. Q-Ships. Od października 1939 r. do marca 1940 r. na pokładach 8 statków handlowych zainsta­lowano starannie zamaskowane działa, wyrzutnie...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /diabel Dodano /22.02.2011 Znaków /1 091

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  D-DAY - inwazja 1944 r.

  Kryptonim pierwszego dnia wielkiej operacji inwazyjnej wojsk alianc­kich, które 6 czerwca 1944 r. wylą­dowały na wybrzeżu Normandii weFrancji. (*Normandia 1944)

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /diabel Dodano /22.02.2011 Znaków /178

  praca w formacie txt

Do góry