Pozostałe /8 695 prac/

 • Ocena brak

  DORNIER DO 217 - samolot

  Niemiecki samolot bombowy będą-rcy wersją rozwojową *Do 17Z i Do 215, wzbił się w powietrze po ra z pierwszy w sierpniu 1938 r. Początkowa produkcyjna wersja Do 217E-1 była wyposażona w dwa silniki BMW 801A o mocy 158 0 KM i uzbrojona w 1 najcięż­sz y karabin maszynowy MG 151 kal . 15 mm oraz 5 karabinów...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /aniol Dodano /22.02.2011 Znaków /2 126

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DORNIER DO 17 - samolot

  Niemiecki samolot bombowy i roz­poznawczy, skonstruowany na pod­stawie szybkiego samolotu pasażer­skiego (6 pasażerów) i pocztowego odrzuconego w 1935 r. przez linie lotnicze, gdyż był niewygodny dla pasażerów i załogi. Zakłady Dorniera dokonały niezbędnych zmian konstrukcyjnych pod kątem potrzeb...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /aniol Dodano /22.02.2011 Znaków /1 844

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOOLITTLE JAMES HAROLD (1896-1993) - generał

  Amerykański pilot i biznesmen, w 1940 r. wrócił do czynnej służby wojskowej. W 1942 r. dowodził nie­zwykłą wyprawą 16 amerykańskich samolotów bombowych *B-25 na Tokio. 18 kwietnia nad ranem pilo­towany przez niego bombowiec ja­ko pierwszy wystartował z pokładu lotniskowca *Hornet (mając przed sobą...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /aniol Dodano /22.02.2011 Znaków /1 300

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DONITZ KARL (1891-1980) - wielki admirał

  Oficer marynarki niemieckiej (od 1910 r.), dowodził flotą okrętów podwodnych, a od stycznia 1943 r. do kwietnia 1945 r. całością sił morskich (Kriegsmarine). W kwiet­niu Hitler wybrał go na swojego następcę. W chwili wybuchu I wojny świato­wej służył na krążowniku Breslau,który wsławił się...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /aniol Dodano /22.02.2011 Znaków /2 238

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DONOVAN WILLIAM J. (1883-1959) - dyplomata

  Prawnik z wykształcenia, żołnierz I wojny światowej, przeszedł do re­zerwy jako jeden z dwóch najwyżej odznaczanych amerykańskich żoł­nierzy (drugim był gen. Douglas *MacArthur). W lipcu 1940 r. na życzenie szefa brytyjskich służb ko­ordynacji bezpieczeństwa (BSC) Williama Stephensona przyjechał do...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /aniol Dodano /22.02.2011 Znaków /1 348

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DŁUGA WŁÓCZNIA TYP 93 - torpeda

  Japońska torpeda skonstruowana w 1933 r., przeznaczona do wystrze­liwania z wyrzutni okrętów nawod­nych, okazała się w czasie wojny groźną bronią. Wyposażona w gło­wicę bojową zawierającą 485 kg materiału wybuchowego, mogła dzięki napędowi tlenowemu poko­nać 20 680 m z prędkością 49 wę­złów...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /aniol Dodano /22.02.2011 Znaków /1 048

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DILL JOHN (1881-1944) - marszałek polny

  Brytyjski oficer, szef Imperialnego Sztabu Generalnego (Imperial Ge­neral Staff) od maja 1940 r. do gru­dnia 1941 r., do końca wojny był przedstawicielem Komitetu Bry­tyjskich Szefów Sztabów w Wa­szyngtonie. Dowódca I korpusu *Brytyjskiego Korpusu Ekspedycyjnego (British Expeditionary Force) we Francji od...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /aniol Dodano /22.02.2011 Znaków /1 529

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DIETRICH JOSEPH („SEPP") (1892-1996) - SS Oberstgruppenfuhrer i generał Waffen SS

  Niemiecki oficer, żołnierz I wojny światowej, członek Freikorpsu, z krótkim stażem w SA pomagał Heinrichowi * Himmlerowi tworzyć *SS. Od 1928 r. był członkiem nazi­stowskiej partii NSDAP. W 1933 r. zorganizował straż sztabu SS w Berlinie, z której powstała gwar­dia przyboczna Adolfa Hitlera:...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /aniol Dodano /22.02.2011 Znaków /1 628

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DIEPPE - walki 1942 r.

  Miasto i port we Francji, w 1942 r. obiekt ataku kanadyjskich, amery­kańskich i brytyjskich wojsk inwa­zyjnych. Premier Wielkiej Brytanii Winston Churchill, ponaglany przez Józefa Stalina i Franklina D. Roosevelta do jak najszybszego utworzenia drugiego frontu w Europie, zdecy­dował się przeprowadzić...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /aniol Dodano /22.02.2011 Znaków /6 092

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DIEGTARIEW - karabin maszynowy

  Radziecki ręczny karabin maszyno­wy skonstruowany przez samouka Wasilija Diegtariewa (1890-1959), który porzucił szkołę w wieku lat 11. W 1924 r., pracując w biu­rze projektowo-konstrukcyjnym W. Fiedorowa, zbudował ręczny karabin maszynowy oznaczony DP (Diegtariewa Piechotnyj).

  Próby trwał y do 1927 r. i...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /aniol Dodano /22.02.2011 Znaków /1 325

  praca w formacie txt

Do góry