Pozostałe /8 695 prac/

 • Ocena brak

  DUNKERQUE - okręt

  Pierwszy z dwóch pancerników wy­budowanych przez Francję w od­powiedzi na rozpoczęcie przez Niemców budowy pancernika *Deutschland. Zwodowany w sto­czni w Breście 2 października 1935 r., rozpoczął służbę w 1936 r. Po kapitulacji Francji znalazł się w porcie *Mers-el-Kebir, który 3 lipca 1940 r...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /kolo Dodano /23.02.2011 Znaków /1 695

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DULLES ALLEN (1893-1969) - polityk

  Amerykański prawnik, po długiej działalności wywiadowczej w latach I wojny światowej, dyplomatycznej (w latach 1916-26) i adwokackiej, w grudniu 1941 r. rozpoczął pracę w wywiadzie. W listopadzie 1942 r. stanął na czele szwajcarskiego od­działu amerykańskiej organizacji wywiadowczej Biura Służb...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /kolo Dodano /23.02.2011 Znaków /1 001

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DUKW 353, GMC („Duck") - pojazd amfibijny

  Amerykański pojazd amfibijny za ­projektowany na wiosnę 1942 r. przez Komitet Badawczy Narodu-wej Obrony (NDRC) przy współpra­cy firm specjalizujących się w mor -skich konstrukcjach: Sparkman, Stephens Inc. oraz Yellow Truck. Prototyp nazwany AFKWX 353 wy ­padł doskonale w czasie prób i armia zamówiła...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /kolo Dodano /23.02.2011 Znaków /1 760

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DUKE OF YORK - okręt

  Trzeci pancernik typu *King Georg V służbę we Flocie Macierzy­stej *(Home Fleet) rozpoczął w listo­padzie 1941 r. W grudniu tego roku na jego pokładzie brytyjski premier Winston Churchill popłynął do Annapolis na konferencję z prezy­dentem Franklinem D. Rooseveltem. W 1942 r. Duke ofYork, skierowany na...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /kolo Dodano /23.02.2011 Znaków /1 479

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DSZK WZ. 1938 - wielokalibrowy karabin maszynowy

  Karabin opracowali Diegtariew i Szpagin, co zostało uwidocznione w nazwie tej broni (Diegtarie-wa-Szpagina Krupnokalibiernyj), a dwukołową podstawę skonstruo­wał Kolesnikow. Diegtariew wyko­rzystał doświadczenia z konstrukcji ręcznego karabinu maszynowego DP (Diegtariew). Używany był na podstawie...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /kolo Dodano /23.02.2011 Znaków /712

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DREZNO - naloty 1945 r.

  Decyzję o przeprowadzeniu nalo­tów na zabytkowe miasto niemieckie Drezno brytyjskie Dowództwo Lot­nictwa Bombowego (Bomber Com­mand) podjęło w styczniu 1945 r. Miasto nie miało znaczenia militar­nego (przez całą wojnę było tylko raz atakowane z powietrza, w paź­dzierniku 1944 r. przez niewielkie...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /kolo Dodano /23.02.2011 Znaków /2 104

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DRAGON - okręt

  Jeden z ośmiu brytyjskich krążow­ników typu D (budowanych w la­tach 1916-17), rozpoczął służbę w 1918 r. i wykonywał zadania patrolowe na Morzu Północnym. W czasie II wojny światowej brał udział w akcjach przeciwko nie­mieckim *pancernikom kieszonko­wym, a po wybuchu wojny na Dale­kim Wschodzie został...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /aniol Dodano /23.02.2011 Znaków /2 091

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOWDING HUGH CASWELL TREMENHEERE (1882-1970) - generał

  Brytyjski oficer, głównodowodzący brytyjskim lotnictwem myśliwskim, odegrał istotną rolę w sprawnym i skutecznym kierowaniu powietrz-ną obroną w czasie bitwy o *Anglię w 1940 r. W czasie I wojny światowej był oficerem artylerii, po jej zakończe­niu przeniesiono go do korpusu lotniczego (Royal Flying...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /aniol Dodano /23.02.2011 Znaków /1 475

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOUGLAS A-20 HAVOC/BOSTON - samolot

  Amerykański samolot szturmowy, skonstruowany przez głównego projektanta zakładów Douglas, Eda Heinemanna, który w 1936 r., na własną rękę, przystąpił do pracy nad samolotem oznaczonym 7A. Okaza­ło się, że miał dobre wyczucie, gdyż w końcu 1937 r. dowództwo *US Army Air Corps ogłosiło wymaga­nia...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /aniol Dodano /23.02.2011 Znaków /1 886

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DORNIER DO 335 PFEIL - samolot

  Niemiecki samolot myśliwski, w którym zastosowano oryginalny napęd opatentowany w 1937 r. przez dr. Claudiusa Dorniera, pole­gający na wykorzystaniu dwóch sil­ników, z których jeden poruszał śmigłem z przodu samolotu, a drugi - z tyłu. Dopiero w 1942 r. zbudo­wano prototyp takiego samolotu, który w czasie...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /aniol Dodano /23.02.2011 Znaków /934

  praca w formacie txt

Do góry