Pozostałe /8 695 prac/

 • Ocena brak

  FOCKE-ACHGELIS FA 330 BACHSTELZE - śmigłowiec

  Niemiecki śmigłowiec-latawiec, niewielki, o bardzo prostej kon­strukcji, używany do obserwowania morza. Zaopatrzony był w trójłopa-towe śmigło obracające się pod wpływem ruchu powietrza podczas holowania aparatu przez *U-boota Typ IX, którego prędkość nawodna (18 węzłów) wystarczała do uniesie­nia...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /pinokio Dodano /23.02.2011 Znaków /1 517

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FLIEGERFAUST - pocisk rakietowy

  Niemiecka broń rakietowa do zwal­czania nisko lecących samolotów, opracowana w 1944 r. Była to dzie-więciolufowa wyrzutnia, z której żołnierz mógł odpalić w dwóch sal­wach (5 i 4) pociski kal. 20 mm (każdy z nich miał ustawione pod kątem otwory, przez które uchodzi­ły strumienie gazów stabilizujące...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /pinokio Dodano /23.02.2011 Znaków /747

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FLETCHER FRANK JACK (1885-1973) - wiceadmirał

  Amerykański oficer marynarki, roz­począł wojenną karierę od fatalnej w skutkach decyzji uzupełnienia paliwa okrętów jego zespołu opera­cyjnego w niefortunnym terminie, opóźniając przybycie na wyspę Wake. Umożliwiło to Japończykom zajęcie wyspy 23 grudnia 1941 r. Aczkolwiek już w czasie bitwy na...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /pinokio Dodano /23.02.2011 Znaków /1 185

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FLEET AIR ARM - Powietrzna Broń Floty

  Lotnictwo brytyjskiej marynarki wojennej wywodzi się z Królew­skiej Morskiej Służby Powietrznej (Royal Naval Air Service, RNAS) powołanej w 1912 r. Jej piloci w styczniu 1912 r. dokonywali pionierskich startów z pokładu zamontowanego na pancerniku Africa. W czasie I wojny świato­wej formację tę wyposażono...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /pinokio Dodano /23.02.2011 Znaków /2 376

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FLASHER - okręt podwodny

  Amerykański okręt podwodny typu Gato, rozpoczął służbę w 1943 r. Wsławił się zatopieniem japońskich jednostek morskich o łącznym to­nażu 100 231 BRT, co było rekordo­wym osiągnięciem, jakim nie mógł się pochwalić żaden inny amerykań­ski okręt podwodny.

   

  DANE...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /pinokio Dodano /23.02.2011 Znaków /618

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILIPIŃSKIE MORZE - bitwy 1944 r.

  Po wielomiesięcznych przygotowa­niach 11 czerwca 1944 r. Ameryka­nie przystąpili do wielkiej operacji inwazyjnej na *Marianach - grupie wysp położonych w odległości 2300 km od Japonii. Do obrony ważnych strategicznie wysp adm. Soemu *Toyoda wysłał zespół ope­racyjny pod dowództwem wiceadm. Jisaburo *Ozawy...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /pinokio Dodano /23.02.2011 Znaków /3 669

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FUI - okręt

  Krążowniki typu Fiji zostały zamó­wione przez brytyjską marynarką wojenną na podstawie opraco­wanego przed wojną programu jej przezbrojenia (Re-Armament Programme). Postanowienia II lon­dyńskiego traktatu morskiego ogra­niczały ich wyporność do 8000 t. W latach 1940-42 wybudowano 11 jednostek tego typu...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /pinokio Dodano /23.02.2011 Znaków /1 277

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FIAT G.50 FRECCIA - samolot

  Prototyp włoskiego samolotu my­śliwskiego został oblatany 26 lutego 1937 r. Z chwilą przystąpienia Włoch do wojny w czerwcu 1940 r. siły powietrzne tego państwa (*Re-gia Aeronautica) dysponowały 97 samolotami G.50 (89 w gotowości bojowej), które pomimo modyfika­cji nie mogły stać się równorzędny­mi...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /pinokio Dodano /23.02.2011 Znaków /1 135

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FIAT C.R.42 FALCO - samolot

  Ostatni włoski dwupłatowy samo­lot z serii myśliwców zaprojekto­wanych przez Celestino Rosatelle-go: CR.20, C.R.25, CR.30, CR.32 („CR." oznaczało „Caccia Rosa-telli", tj. „myśliwiec Rosatelli") i produkowanych w latach trzy­dziestych. Prototyp oblatano w 1939 r., gdy większość państw zrezygnowała z...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /pinokio Dodano /23.02.2011 Znaków /1 187

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FIAT B.R.20 CICOGNA - samolot

  Włoski średni bombowiec skonstru­owany w 1936 r. przez znanego konstruktora Celestino Rosatellego. W tym samym roku pierwsze se­ryjnie produkowane samoloty prze­szły sprawdzian bojowy w Hiszpa­nii, walcząc w składzie Aviazione Legionaria. Doświadczenia zebrane w walkach z radzieckimi samolota mi myśliwskimi...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /pinokio Dodano /23.02.2011 Znaków /1 734

  praca w formacie txt

Do góry