Pozostałe /8 695 prac/

 • Ocena brak

  FRITZ-X, Xl - bomba

  Niemiecka zdalnie sterowana bom­ba lotnicza, była znana również jako FX 1400. Prace konstrukcyjne roz­poczęły się w 1939 r. Do 1400-kilo-gramowej bomby przeciwpancernej SD 1400 doczepiono 4 niewielkie skrzydła oraz statecznik sterowany za pomocą mechanizmu radiowego. Bomba mogła być również sterowa­na...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /gumis Dodano /24.02.2011 Znaków /773

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRITSCH WERNER von (1880-1939) - generał

  Niemiecki oficer, w czasie I wojny światowej był szefem sztabu korpusu, później zajmował wyso­kie stanowiska w Ministerstwie Reichswehry. W 1933 r. poparł Hitlera i w 1934 r. został miano­wany szefem kierownictwa wojsk lądowych, a rok później główno­dowodzącym wojsk lądowych.

  W listopadzie 1937 r., w...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /gumis Dodano /24.02.2011 Znaków /1 277

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRIEDMAN WILLIAM FREDERICK (1891-1969) - naukowiec

  Wybitny kryptolog amerykański, autor książek na temat krypto logi i i wynalazca wielu maszyn szyfrują­cych, objął w 1929 r. stanowi­sko dyrektora Signal Intelligence Service, której zadaniem było przy­gotowywanie szyfrów i kodów dla armii oraz łamanie szyfrów uży­wanych przez wojska i placówki...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /gumis Dodano /24.02.2011 Znaków /1 472

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRIEDEBURG HANS von (1895-1945) - admirał

  Oficer niemieckiej marynarki wo­jennej, od 1943 r. dowodził flotą podwodną. 3 maja 1945 r. przejął stanowisko głównodowodzącego niemiecką marynarką wojenną. Na­stępnego dnia poddał marszałkowi polnemu Bernardowi *Montgome-ry'emu wszystkie niemieckie woj­ska na terenie Holandii, Danii i w...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /gumis Dodano /24.02.2011 Znaków /536

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRICK WILHELM (1877-1946) - polityk

  Niemiecki prawnik, jeden z auto­rów antyżydowskich ustaw norym­berskich z 1935 r., od 1933 r. byłministrem spraw wewnętrznychTrzeciej Rzeszy. Choć bardzo sięstarał wprowadzić w życie założenia nazistowskiej ideologii, nie po­trafił zwyciężyć w rywalizacji z Heinrichem * Himmlerem, który w 1943 r...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /gumis Dodano /24.02.2011 Znaków /596

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FREISLER ROLAND (1893-1945) - prawnik

  Niemiecki prawnik, gorący zwolen­ni k Adolfa Hitlera i nazizmu, od 1934 r. był sekretarzem stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. Od 1942 r. był prezydentem Naj­wyższego Trybunału Ludowego, powołanego z inicjatywy NSDAP do orzekania o sprawach szczegól­ne j wagi (Volksgerichfhof). Zasłynął z niezwykle...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /gumis Dodano /24.02.2011 Znaków /728

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANCUSKA ARMIA

  W momencie wybuchu II wojny światowej francuska armia liczyła 900 tys. żołnierzy, ale obowiązkowa służba wojskowa pozwalała zmobi­lizować 5 min rezerwistów i utwo­rzyć 110 dywizji (a ponadto dywizje kolonialne i północnoafrykańskie). W wyniku mobilizacji w sierpniu i wrześniu 1939 r. postawiono w stan...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /gumis Dodano /24.02.2011 Znaków /2 687

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANCO BAHAMONDE FRANCISCO (1892-1975) - polityk

  Hiszpański oficer, jako gubernator Wysp Kanaryjskich w lipcu 1936 r. wzniecił rewoltę przeciwko rządo­wi republikańskiemu Hiszpanii i po jego obaleniu objął władzę jako szef państwa {Caudillo - przywódca). Po upadku Francji w czerwcu 1940 r. powiadomił Adolfa Hitlera, że gotów jest przystąpić do wojny...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /gumis Dodano /24.02.2011 Znaków /1 883

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANCJA - działania wojenne 1940 r

  Kampania francuska stała się przy­kładem skuteczności niemieckiej koncepcji *Blitzkriegu oraz totalnej klęski francuskiej i brytyjskiej dok­tryny wojennej. Niemcy wystawili 128 dywizji (w tym 104 dywizje piechoty) liczące 2,5 min żołnierzy podzielonych na trzy grupy armii (Heeresgruppen) usytuowane kolej­no...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /gumis Dodano /24.02.2011 Znaków /8 344

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FORMIDABLE - okręt

  Brytyjski lotniskowiec zwodowany 17 sierpnia 1940 r. w stoczni Har-land & Wolff w Belfaście, był dru­gą jednostką typu *Illustrious. W grudniu 1940 r. dołączył do okrętów Floty Macierzystej (*Home Fleet) i po krótkiej służbie na Atlantyku Południowym przeszedł w marcu 1941 r. na Morze Śródziemne. 28...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /gumis Dodano /24.02.2011 Znaków /1 719

  praca w formacie txt

Do góry