Pozostałe /8 695 prac/

 • Ocena brak

  GAULLE CHARLES de (1890-1970) - polityk

  Absolwent szkoły oficerskiej Saint--Cyr, w czasie I wojny światowej wykazał się niebywałą odwagą i od­niósł dwie rany. W lutym 1916 r. pod Verdun dostał się do niewoli; przebywał w 5 obozach jenieckich i z każdego próbował ucieczki, aż trafił do karnego obozu-twierdzy Ingolstadt. Latem 1919 r...

  Ocena / Kategoria / Historia współczesna

  Autor /admiral Dodano /24.02.2011 Znaków /4 786

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GARLAND - okręt

  Niszczyciel zwodowany 24 paź­dziernika 1935 r. w stoczni Fairfield S.B. & Engineering w Belfaście, rozpoczął w marcu 1936 r. służbę w *Royal Navy; 3 maja 1940 r. prze­kazany Polskiej Marynarce Wojen­nej, 8 lipca uczestniczył w bitwie z okrętami włoskimi koło Kalabrii, a 19 lipca towarzyszył...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /admiral Dodano /24.02.2011 Znaków /1 720

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GAMMON - granat

  Brytyjski granat ręczny dla żołnie­rzy wojsk powietrznodesantowych, składał się z dwóch oddzielnie prze­noszonych części: ładunku wybu­chowego, którego wielkość mógł dobrać żołnierz, i zapalnika z przy­twierdzonym woreczkiem z tkaniny, ściśniętego u dołu elastyczną taśmą. Do woreczka...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /admiral Dodano /24.02.2011 Znaków /1 037

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GAMELIN MAURICE GUSTAVE (1872-1958) - generał

  Oficer francuski, w czasie I wojny światowej dowodził kolejno bry­gadą, dywizją i korpusem. W la­tach dwudziestych odniósł sukcesy podczas tłumienia powstania Dru-zów w Syrii. Od 1931 r. był szefem Sztabu Generalnego, a od 1935 r.przewodniczył Najwyższej Radzie Wojennej (Conseil Superieur de Guerre). W...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /admiral Dodano /24.02.2011 Znaków /2 092

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GALLAND ADOLF (ur. 1911) - generał

  Jeden z najsłynniejszych niemiec­kich asów myśliwskich, jako drugi żołnierz odznaczony najwyższym odznaczeniem bojowym. Krzyżem Rycerskim z Liśćmi Dębowymi, Mieczami i Brylantami, służbą w Luftwaffe rozpoczął w 1935 r. W czasie wojny w Hiszpanii służył w Legionie „Condor" i wykonał 300 lotów...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /admiral Dodano /24.02.2011 Znaków /1 586

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FUSO - okręt

  Pancernik japoński zbudowany w latach 1912-15, przeszedł inten­sywną modernizację na początku lat trzydziestych. Ze względu na nie­wielką prędkość (niecałe 25 wę­złów) skierowano go do obrony wód przybrzeżnych. W 1942 r. po bitwie o *Midway, gdy flota japoń­ska poniosła duże straty, dowódz two...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /admiral Dodano /24.02.2011 Znaków /1 069

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FURIOUS - okręt

  Brytyjski okręt, budowany począt­kowo jako krążownik uzbrojony w dwa działa kal. 457 mm, w 1917 r. został przebudowany na lotnisko­wiec; pokład startowy dla samolotów zamontowano w miejsce przedniej wieży artyleryjskiej. W latach 1921-25 został ponownie przebu­dowany, 1936-39 dokonano ostat­nich poprawek i...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /gumis Dodano /24.02.2011 Znaków /1 024

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FUNK WALTHER (1890-1960) - polityk

  Niemiecki dziennikarz, członek na­zistowskiej partii NSDAP od 1931 r., od 1933 r. zajmował stano­wisko sekretarza stanu w Minister­stwie Propagandy i szefa urzędu prasowego rządu niemieckiego. Od 1937 do 1945 r. był ministrem go­spodarki Rzeszy, a od 1939 r. także prezydentem banku Rzeszy (Reichs-banku). Po...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /gumis Dodano /24.02.2011 Znaków /414

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FUHRER - (wódz)

  Tytuł Adolfa * Hitlera, jaki przyjął naśladując włoskiego dyktatora Benito *Mussoliniego, który na­zywa! się „ii duce". Od 1931 r., uży­wanie tytułu obowiązywało człon­ków partii nazistowskiej przy zwra­caniu się do Hitlera. Od 1934 r., gdy Hitler połączył w swoim ręku urzę­dy kanclerza i...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /gumis Dodano /24.02.2011 Znaków /481

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FUCHIDA MITSUO (1902-1976) - komandor

  Japoński oficer lotnictwa, w czasie japońskiego ataku na *Pearl Harbor w grudniu 1941 r. dowodził wszyst­kimi grupami lotniczymi 1 floty powietrznej i, pilotując bombo­wiec *Nakajima B5N2 „Kate", kie­rował bezpośrednio pierwszą falą samolotów. W marcu 1942 r. do­wodził grupą 36 myśliwców, 54 bombowców...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /gumis Dodano /24.02.2011 Znaków /1 047

  praca w formacie txt

Do góry