Pozostałe /8 695 prac/

 • Ocena brak

  GROMYKO ANDRIEJ (1909-1989) - polityk

  Syn chłopa z Białorusi, po ukoń­czeniu studiów ekonomicznych pra­cował w czasopiśmie „Woprosy Ekonomiki", zanim w 1939 r. przy­stąpił do służby dyplomatycznej.

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /guzik Dodano /24.02.2011 Znaków /194

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GROM - okręt

  Budowa niszczyciela zamówionego przez Polską Marynarkę Wojenną rozpoczęła się w lipcu 1935 r. w stoczni J. Samuel White & Co. Ltd. w Cowes w Wielkiej Brytanii. Okręt zwodowano w lipcu 1936 r., gotowość bojową osiągnął w maju następnego roku. 30 sieipnia 1939 r. razem z dwoma innymi niszczycie­lami...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /guzik Dodano /24.02.2011 Znaków /1 585

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GREIM ROBERT von (1892-1945) - feldmarszałek

  Niemiecki oficer lotnictwa w czasie I wojny światowej odznaczony Pour le Merite za 28 zwycięstw powietrz­nych, od 1938 r. był szefem kadr* Luftwaffe. Od 1939 r. dowódca dy­wizji lotniczej, a następnie korpusulotniczego. Od 1941 r. na fronciewschodnim dowodził 2 flotą powie­trzną. Wezwany do bunkra...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /guzik Dodano /24.02.2011 Znaków /546

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GREER - okręt

  Amerykański niszczyciel, zwodo­wany 1 sierpnia 1918 r. i skierowa­ny do rezerwy w latach trzydzie­stych, w 1940 r. podjął służbę pa­trolową na wodach północnego Atlantyku. 4 września 1941 r. w cza­sie rejsu do bazy w Islandii znalazł się w pobliżu U-boota atakowanego bombami głębinowymi przez...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /guzik Dodano /24.02.2011 Znaków /974

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRAZIANI RODOLFO (1882-1955) - marszałek polny

  Włoski oficer, od szesnastego roku życia był żołnierzem. W 1918 r. zo­stał najmłodszym pułkownikiem we włoskich siłach zbrojnych. Od 1930 r. był wicegubernatorem Cyre-najki i zyskał sławę jako bezwzględ­ny dowódca, krwawo tłumiący po­wstanie plemienia Senussi. W cza­sie wojny w Abisynii w...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /guzik Dodano /24.02.2011 Znaków /976

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRAPH - okręt podwodny

  Brytyjski okręt podwodny, zdobycz­ny niemiecki U-570, który 28 sierp­nia 1941 r. wynurzył się, nie zauwa­żywszy krążącego samolotu *Hud-son. Ostrzelany z broni pokładowej, nie mógł skryć się pod wodą, a wkrótce do brytyjskiego bombowca dołączył drugi samolot oraz nade­szły jednostki patrolowe z bazy...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /guzik Dodano /24.02.2011 Znaków /1 176

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRAND SLAM - bomba

  Brytyjska bomba lotnicza skonstru­owana przez Barnesa *Wallisa wa­żyła 10 955 kg i była najcięższą bombą II wojny światowej. Pierw­sze propozycje wytwarzania tak ciężkich bomb, składane przez Wallisa na początku II wojny, odrzucono i dopiero po sukcesie, jakim było zniszczenie w nocy z 16 na 17 maja...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /guzik Dodano /24.02.2011 Znaków /797

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRAF ZEPPELIN - okręt

  Niemiecki lotniskowiec zamówiony przez Kriegsmarine w 1935 r., został zwodowany w grudniu 1938 r. Nie­mieccy konstruktorzy, nie mający żadnego doświadczenia w budowie tej klasy okrętów, popełnili wiele błędów obniżających wartość bojo­wą lotniskowca: m.in. wyposażyli go w działa dużego kalibru...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /guzik Dodano /24.02.2011 Znaków /1 600

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOTÓW LINIA (Goten-Stellung) - umocnienia

  Niemiecka linia umocnień obron­nych o długości ok. 200 km, zbudo­wana w latach 1943-44 we Wło­szech; rozciągała się od La Spezia na zachodzie do Pesaro nad Adriaty­kiem. Główną linię obrony tworzyły schrony bojowe z ciężkimi karabi­nami maszynowymi lub z wieżami czołgowymi uzbrojonymi w dzia­ła...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /guzik Dodano /24.02.2011 Znaków /1 081

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GORT VEREKER JOHN wicehrabia Gort (1886-1946) - marszałek

  Brytyjczyk, urodzony jako John Ve-reker, w wieku lat 16 odziedziczył tytuł lorda. W czasie I wojny świa­towej zyskał sławę jako nieustraszo­ny żołnierz, zdobywając wiele odznaczeń bojowych, z których najwyższym był Victoria Cross. W 1937 r. objął stanowisko szefa Generalnego Sztabu Imperialnego...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /guzik Dodano /24.02.2011 Znaków /1 128

  praca w formacie txt

Do góry