Pozostałe /8 695 prac/

 • Ocena brak

  HARTMANN ERICH (1922-1993) - major

  Niemiecki as myśliwski, osiągnął najwyższą w II wojnie światowej liczbę zwycięstw w walkach po­wietrznych, zestrzel i wuj ąc 352 sa­moloty w czasie 825 walk (1404 lo­ty bojowe). Służbę bojową rozpo­czął 10 października 1942 r. w 52 pułku bazującym w Majkopie na Ukrainie. Od września 1943 r...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /koles Dodano /24.02.2011 Znaków /1 186

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HART THOMAS C. (1887-1971) - admirał

  Dowódca amerykańskiej Floty Azjatyckiej (US Asiatic Fleet); w latach 1939-42 uznał, że jego si­ły bazujące w Manili (jeden ciężki i dwa lekkie krążowniki, 13 ni­szczycieli, 29 okrętów podwod­nych, 5 trałowców, 6 kanonierek, okręty bazy lotnictwa morskiego i 28 lodzi latających) są zbyt nikłe, aby...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /koles Dodano /24.02.2011 Znaków /971

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HARRIS ARTHUR (1892-1984) - generał

  Oficer brytyjski, rozpoczął karierę lotnika w czasie I wojny światowej, gdy pełnił służbę w 1 Regimencie Rodezyjskim. Wstąpił wówczas do brytyjskiego lotnictwa Royal Flying Corps iw 1918 r. objął do wodzenie eskadrą. We wrześniu 1939 r. powierzono mu dowodzenie 5 grupą lotnictwa bombowego, a wkrótce...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /koles Dodano /24.02.2011 Znaków /1 768

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HARRIMAN WILLIAM AVERELL (1891-1986) - polityk

  Amerykański biznesmen i dyplo­mata, w 1941 r. uczestniczył w Londynie w negocjacjach dotyczących *Lend-Lease, a następnie koordy­nował wszystkie działania związane z amerykańską pomocą dla Wielkiej Brytanii. We wrześniu tego roku wyjechał z lordem *Beaverbroo-kiem do Moskwy, aby ustalić zakres i sposób...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /koles Dodano /24.02.2011 Znaków /938

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HARMON MILLARD (1888-1945) - generał

  Dowódca amerykańskiej 2 armii lot­niczej w latach 1941-42, następnie dowódca amerykańskich sił powie­trznych operujących z Guadalcana-lu i wysp południowego Pacyfiku.Od lipca 1944 r. był dowódcą USArmy Air Force na obszarze Pacyfi­ku, odpowiedzialnym za bombardo­wania strategiczne Japonii. W lu­tym 1945 r...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /koles Dodano /24.02.2011 Znaków /410

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HAMPDEN, Handley Page - samolot

  Brytyjski dwusilnikowy samolot bombowy, który w sierpniu 1938 r. wszedł do uzbrojenia jednostek RAF. Wydawał się doskonałą ma­szyną: szybki, zwrotny, zabierał dwukrotnie więcej bomb na dwu­krotnie większą odległość niż Bri­stol *Blenheim. Podczas pierwszych dziennych nalotów na obiekty w Niemczech...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /koles Dodano /24.02.2011 Znaków /1 432

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HAMBURG - naloty

  Niemieckie miasto portowe, było  celem 187 nalotów wykonanych przez bombowce alianckie od 1940 do 1945 r. Najcięższe naloty, które odbyły się w lipcu i sierpniu 1943 r., zyskały miano „bitwy o Hamburg".

  W nocy z 24 na 25 lipca 1943 r. do nalotu na miasto wystartowały 792 bombowce brytyjskie (347 * Lancaster...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /koles Dodano /24.02.2011 Znaków /3 864

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HALSEY WILLIAM FREDERICK (1882-1959) - admirał

  Amerykański oficer, absolwent Naval Academy w 1900 r., w czasie I wojny światowej był dowódcą ni­szczycieli i nie wyróżnił się żad­nymi osiągnięciami bojowymi. W 1941 r. objął dowództwo zespołu operacyjnego lotniskowców osła­niających uderzenie na japońskie pozycje na Wyspach *Gilberta i *Marshalla...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /koles Dodano /24.02.2011 Znaków /2 706

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HALIFAX Edward Frederick Lindley Wood lord Halifax (1881-1951) - polityk

  Brytyjski działacz Partii Konserwa­tywnej, w latach 1926-31 był wice­królem Indii. W 1934 r. odziedzi­czył po swoim ojcu tytuł lordowski.

  Od lutego 1938 r. był ministrem spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii i gorąco popierał poli­tykę *appeasementu premiera Neville'a *Chamberlaina. Jednakże we wrześniu...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /koles Dodano /24.02.2011 Znaków /793

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HALIFAX, Handley Page - samolot

  Brytyjski czterosilnikowy samolot bombowy, oblatany 25 października 1939 r., powstał na podstawie za­mówienia Ministerstwa Lotnictwa, które początkowo zamierzało wpro­wadzić do uzbrojenia brytyjskich sił powietrznych dwusilnikowy bom­bowiec średniego zasięgu. Niezado­walające wyniki prób dwusilniko­wych...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /koles Dodano /24.02.2011 Znaków /2 818

  praca w formacie txt

Do góry