Pozostałe /8 695 prac/

 • Ocena brak

  HENDERSON FIELD - lotnisko

  Amerykańskie lotnisko na wyspie *Guadalcanal, nazwane imieniem mjr. Loftona Hendersona, który w czasie bitwy o *Midway wystar­tował z lotniska na wyspie i pro­wadził atak 16 samolotów *Daunt-less na lotniskowiec *Hiryu; zginął zestrzelony przez japońską artylerię przeciwlotniczą.

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /danonek Dodano /24.02.2011 Znaków /311

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HELLDIVER SB2C, Curtiss - samolot

  Amerykański samolot bombowy przystosowany do startu z lotni­skowców, skonstruowany w zakła­dach Curtiss-Wright Corp. na pod­stawie zamówienia z 15 maja 1939 r. Już w listopadzie 1940 r. US Navy złożyła zamówienie na du­żą partię. 18 grudnia 1940 r. oblata-no prototyp XSB2C, ale minęło wie­le czasu, zanim...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /danonek Dodano /24.02.2011 Znaków /2 052

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HELLCAT F6F, Grumman - samolot

  Amerykański samolot myśliwski przeznaczony do startów z lotni­skowców, opracowany w zakładach Grumman Aircraft Engineering Corp. Dwa pierwsze prototypy wy­produkowano do 30 czerwca 1941 r. Po wprowadzeniu poprawek do trzeciego prototypu, XF6F-3 wy­startował 26 czerwca 1942 r. i 3 miesiące później rozpoczęto...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /danonek Dodano /24.02.2011 Znaków /2 114

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HEINKEL HE 280 - samolot

  Pierwszy prototyp niemieckiego dwusilnikowego samolotu odrzuto­wego, oblatany 2 kwietnia 1941 r. na lotnisku zakładów Heinkla, osią­gnął prędkość 776 km/h na wysoko­ści 6100 m. W tym czasie samoloty z silnikami tłokowymi osiągały prędkość 550 km/h i zalety pierw­szego odrzutowego myśliwca świa­ta...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /danonek Dodano /24.02.2011 Znaków /684

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HEINKEL HE 219 UHU - samolot

  Konstruktorzy z zakładów Heinkla przystąpili w 1940 r. do pracy nad samolotem rozpoznawczym dale­kiego zasięgu z kabiną ciśnieniową i trójkołowym podwoziem z kołem przednim; opracowali również we­rsją tego samolotu jako myśliwca bombardującego oraz przeznaczo­nego do działań na dużej wysokości...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /danonek Dodano /24.02.2011 Znaków /1 692

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HEINKEL HE 177 GREIF - samolot

  Niemiecki ciężki bombowiec, był jednym z najbardziej nieudanych samolotów II wojny światowej. Do­wództwo Luftwaffe żądało od kon­struktorów, aby ciężki bombowiec mógł atakować z lotu nurkowego i zwalczać cele morskie. W efekcie pod koniec lat trzydziestych w za­kładach Heinkla powstał czterosilni-kowy...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /danonek Dodano /24.02.2011 Znaków /1 456

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HEINKEL HE 162 SALAMANDER - samolot

  Niemiecki samolot odrzutowy, którego budowa rozpoczęła się 8 września 1944 r., a pierwszy prototyp wystartował z lotniska zakładów Wiedeń-Schwechat już 6 grudnia 1944 r. Ze względu na pośpiech próby nie wypadły zadowalająco. W pierwszym prototy­pie ujawniono znaczne usterki podwozia, a drugi prototyp...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /koles Dodano /24.02.2011 Znaków /1 296

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HEINKEL HE 115 - wodnosamolot

  Niemiecki wodnosamolot, którego pierwszy prototyp wystartował na początku 1938 r. i wkrótce He 115 przystosowano do bicia rekordów świata. W maju 1938 r. ustanowi! 8 rekordów świata w swojej katego­rii na dystansie 1000 km i 2000 km z ładunkiem 500 kg, 1000 kg i 2000 kg, uzyskując średnią prędkość 325...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /koles Dodano /24.02.2011 Znaków /1 084

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HEINKEL HE 111 - samolot

  Niemiecki bombowiec; podobnie jak wiele innych samolotów bojowych budowanych w drugiej połowie lat trzydziestych, został zaprojektowa­ny dla potrzeb cywilnych i wojsko­wych. Pierwszy prototyp wyposażo­ny w dwa silniki BMW VI oblatano 24 lutego 1935 r. W czasie prób roz­winął prędkość większą niż wiele...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /koles Dodano /24.02.2011 Znaków /2 980

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HEDGEHOG („Jeż") - bomba głębinowa

  Niewielkie bomby głębinowe wy­strzeliwane przed dziób okrętu po­zwalały zaatakować zanurzony okręt podwodny, gdy był on jeszcze w zasięgu fal *ASDIC-u. Wprowa­dzono je do uzbrojenia brytyjskich okrętów w styczniu 1942 r. Bomby odpalane elektrycznie z platformy na pokładzie okrętu wpadały do wo­dy w...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /koles Dodano /24.02.2011 Znaków /1 135

  praca w formacie txt

Do góry