Pozostałe /8 695 prac/

 • Ocena brak

  INVADER A-26/B-26, Douglas - samolot

  Pierwszy prototyp amerykańskiego lekkiego bombowca/szturmowca XA26 oblatano 10 lipca 1942 r. Wersja produkcyjna została nazwa­na A-26B. Samolot, napędzany dwo­ma silnikami Pratt & Whitney o mo­cy 2000 KM każdy, uzbrojony był w 6 najcięższych karabinów maszy­nowych kal. 12,7 mm, zamonto­wanych w dziobie, oraz...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /gargamel Dodano /25.02.2011 Znaków /1 826

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INDIANAPOLIS - okręt

  Amerykański ciężki krążownik oddany do służby w 1932 r., był wersją rozwojową okrętów typu Northampton. Większy i lepiej opan­cerzony od poprzedników, pozba­wiony był wyrzutni torpedowych, które amerykańscy konstruktorzy uznali za niepotrzebne na pokładach ciężkich krążowników. W 1941 r...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /gargamel Dodano /25.02.2011 Znaków /1 581

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IMAMURA HITOSHI (1886-1968) - generał

  Oficer japoński, przed wybuchem wojny na Pacyfiku był szefem szta­bu Armii *Kwantuńskiej. W 1941 r. objął dowództwo 16 armii i kiero­wał inwazją na Jawie. W 1943 r. od­powiadał za zaopatrywanie wojsk walczących na *Guadalcanalu. Po wojnie skazany na wieloletnie wię­zienie za popełnione zbrodnie...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /gargamel Dodano /25.02.2011 Znaków /367

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IŁ-10 SZTURMOWIK - samolot

  Po sukcesach, jakie na polu walki odniósł samolot szturmowy *//-2, radzieckie Naczelne Dowództwo podjęło w 1944 r. decyzję skonstru­owania nowego samolotu, w które­go budowie wykorzystano by wszy­stkie doświadczenia z walk. Zacho­wano najważniejsze zalety zasłużonego poprzednika, modyfikując sylwetkę...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /gargamel Dodano /25.02.2011 Znaków /1 460

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IŁ-2 SZTURMOWIK - samolot

  Prototyp radzieckiego samolotu przeznaczonego do zwalczania czołgów (stąd nazwa prototypu BSz-2 - Bronirowannyj Szturmo-wik), pierwszy lot wykonał wiosną 1939 r. Druga próba, przeprowadzo­na 30 grudnia 1939 r., wykazała, że silnie opancerzony (pancerz 4-7 mm) i uzbrojony w 4 karabiny ma­szynowe samolot, ma...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /gargamel Dodano /25.02.2011 Znaków /2 245

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ILLUSTRIOUS - okręt

  Lotniskowiec brytyjski zbudowany w maju 1940 r. Był pierwszym okrętem, w którym konstruktorzy zdecydowali się ograniczyć miejsce dla samolotów, w zamian wzmac­niając pancerz i uzbrojenie artyleryj­skie. W grudniu 1940 r. rozpoczął służbę drugi lotniskowiec tego ty­pu - Fonnidable, a wkrótce potem...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /gargamel Dodano /24.02.2011 Znaków /2 461

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ILJUSZYN DB-3 - samolot

  Radziecki samolot bombowy DB-3, powstał dzięki przystosowaniu do zadań bojowych samolotu transpor­towego CKB-26 skonstruowanego w 1934 r. przez Siergieja lljuszyna. Produkcja seryjna rozpoczęła się w 1937 r. Pierwsze wersje napędza­ne były dwoma silnikami M-85 o mocy 765 KM, ale zrezygnowano z nich na rzecz...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /jola123 Dodano /24.02.2011 Znaków /1 568

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  I-16 POLIKARPÓW - samolot

  Prototyp radzieckiego jednopła­towego samolotu myśliwskiego CKB-12 konstrukcji Nikołaja Poli-karpowa, zosta! oblatany 31 grudnia 1933 r. Wkrótce wyprodukowano niewielką serię samolotów napędza­nych silnikami M-22 o mocy 480 KM; pięć z nich wzięło udział w de­filadzie pierwszomajowej w 1935 r...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /jola123 Dodano /24.02.2011 Znaków /2 141

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HYAKUTAKE HARUKICHI (1888-1947) - generał

  Dowódca szkoły wojskowej w Hiro­szimie, na początku 1942 r. objął do­wództwo 17 armii stacjonowanej na Wyspach Salomona. Od sierpnia 1942 r. kierował działaniami mają­cymi na celu odzyskanie *Guadal-canalu. 9 października 1942 r. wylą­dował na wyspie, ale nie zdołał prze­łamać amerykańskiej obrony...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /jola123 Dodano /24.02.2011 Znaków /792

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HURRICAJNE, Hawker - samolot

  Brytyjski samolot myśliwski skon­struowany z inicjatywy Sydneya Camma - głównego konstruktora za­kładów Hawker, który w 1934 r. zaproponował budowę szybkiego samolotu myśliwskiego w układzie dolnopłata, z chowanym podwo­ziem, zakrytą kabiną, napędzanego silnikiem rzędowym. W tym samym roku zakłady...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /jola123 Dodano /24.02.2011 Znaków /3 924

  praca w formacie txt

Do góry