Pozostałe /8 695 prac/

 • Ocena brak

  JAK-2 i JAK-4 - samoloty

  Prototyp radzieckiego lekkiego bombowca oblatano 22 lutego 1939 r. jako samolot rozpoznawczy pod nazwą Ja-22. Wyniki były tak dobre, że zdecydowano się na jego podstawie stworzyć lekki bombo­wiec. Nowy samolot oznaczony BB-22 miał zmienioną kabinę, usta­wienie uzbrojenia i zbiorników pali­wa. Prototyp...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /gargamel Dodano /25.02.2011 Znaków /1 254

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JAK-1/-3/-7/-9 - samoloty

  Radzieckie samoloty myśliwskie skonstruowane przez Aleksandra Ja-kowlewa w 1938 r., pokazane zosta­ły publicznie po raz pierwszy w czasie defilady 1 maja 1940 r. W chwili wybuchu wojny niemiec-ko-radzieckiej w czerwcu 1941 r. kilka zakładów (m. in. w Filiach pod Moskwą i w Gorkim) przygotowy­wało się do...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /gargamel Dodano /25.02.2011 Znaków /4 043

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JAGDTIGER (Sd Kfz 186) - działo samobieżne

  Niemieckie działo samobieżne skonstruowane w 1944 r. jako ni­szczyciel czołgów. W jego budowie zakłady Nibełungenwerke wykorzy­stały podwozie czołgu *Kónigstiger, które przedłużono i zamontowano na nim działo PAK 44 L/55 kal. 128 mm. Pojazdy te dostarczono tyl­ko do dwóch jednostek bojowych:...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /gargamel Dodano /25.02.2011 Znaków /1 071

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JAGDPANTHER (Sd Kfz 173) - działo samobieżne

  Niemieckie działo samobieżne prze­znaczone do niszczenia czołgów, skonstruowane na podstawie za­mówienia Urzędu Uzbrojenia Armii (Heereswaffenamt) z 2 października 1942 r. Prototyp przedstawiono Adolfowi Hitlerowi 16 grudnia 1943 r., a produkcja seryjna ruszyła w zakładach MAG w styczniu 1944 r., natomiast w...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /gargamel Dodano /25.02.2011 Znaków /1 320

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IWODZIMA (Iwo Jima) - inwazja 1945 r.

  Jedna z maleńkich wysp wulkanicz­nych (o wymiarach 8 km na 4 km), położona w połowie drogi między *Saipanem na *Marianach i Tokio (l 045 km), w lutym 1945 r. stała się terenem zażartych i krwawych walk między wojskami japońskimi i ame­rykańskimi. Amerykanie zamierzali wykorzystać trzy lotniska na wyspie...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /gargamel Dodano /25.02.2011 Znaków /2 483

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IWABUCHI SANJI (1893-1945) - wiceadmirał

  Japoński oficer, dowódca pancerni­ka Kirishima, brał udział w bitwach o *Midway i *Guadalcanal; w 1943 r.otrzymał stopień kontradmirałai w listopadzie 1944 r. objął do­wództwo garnizonu w Manili. Kierował zaciętą obroną miasta, w cza­sie której zginęli wszyscy żołnierze 20-tysięcznego garnizonu...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /gargamel Dodano /25.02.2011 Znaków /434

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ITAGAKI SEISHIRO (1885-1948) - generał

  Oficer japoński, w 1930 r. objął sta­nowisko szefa sztabu Armii *Kwan- j tuńskiej. Wspólnie z płk. Ishiwarą Kanji przygotował dywersję na tra­sie kolei południowomandżurskiej, która dała Japończykom pretekst do agresji na Chiny, a następnie utwo­rzenia w marcu 1932 r. państwa Mandżukuo na terenie...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /gargamel Dodano /25.02.2011 Znaków /1 365

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IS (losif Stalin) - czołg

  Ciężki czołg radziecki opracowany w połowie 1943 r. w fabryce nr 100 (Biuro Konstrukcyjne i Oddział Doświadczalny Zakładów Kirow-skich w Czelabińsku) przy wyko­rzystaniu konstrukcji zdobytego pod Leningradem niemieckiego czołgu *Tiger (Tygiys).

  Pierwsze trzy prototypy były gotowe w sierp­niu 1943 r. Po...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /gargamel Dodano /25.02.2011 Znaków /1 801

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IRONSIDE WILLIAM EDMUND (1880-1959) - marszałek polny

  Oficer brytyjski, w 1938 r. był gu­bernatorem Malty i przypuszczał, że stanowisko to pozwoli mu spokoj­nie doczekać emerytury. Jednakże w maju 1939 r. otrzymał urząd in­spektora generalnego wojsk zamor­skich (Inspector General of Over-seas Forces), 3 września 1939 r. ob­jął zaś funkcje szefa brytyjskiego...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /gargamel Dodano /25.02.2011 Znaków /591

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IOWA - okręt

  Jeden z czterech najszybszych i naj­większych pancerników w amery­kańskiej marynarce wojennej (w la­tach 1939-40 zamówiono 6 pancer­ników tego typu, ale zbudowano tylko cztery: Iowa, New Jersey, Wisconsin i Missouri). Miały wy­porność o 10 tys. ton większą i były dłuższe o ok. 53 m od poprzednio...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /gargamel Dodano /25.02.2011 Znaków /1 343

  praca w formacie txt

Do góry