Pozostałe /8 695 prac/

 • Ocena brak

  NATTER, Bachem BA 349 - samolot

  Niemiecki samolot rakietowy skon­struowany w sierpniu 1944 r., prze­znaczony był do zwalczania alianc­kich bombowców. Startował z pio­nowej wyrzutni, napędzany silnikiem rakietowym Walter HWK 109-509 o sile ciągu 19,62 kN, który wynosił go do góry z prędko­ścią 676 km/h. Po czterech minutach paliwo...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /jajo Dodano /27.02.2011 Znaków /836

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NASHORN (HORNISSE) (Sd Kfz 164) - działo samobieżne

  W budowie działa samobieżnego, zamówionego w 1942 r., niemieccy konstruktorzy wykorzystali części podwozia czołgów *PzKpfw III i IV. Silnik i połączony z nim układ przeniesienia napędu usytuowali z przodu kadłuba, co pozwoliło wy­gospodarować miejsce na przedział bojowy z tyłu pojazdu. Początkowe...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /jajo Dodano /27.02.2011 Znaków /1 268

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NARWIK - bitwa 1940 r.

  Norweskie miasto i port, główną bazę przeładunkową szwedzkiej ru­dy żelaza, zaatakowało 9 kwietnia 1940 r. ok. 2 tys. żołnierzy niemiec­kich z 3 dywizji górskiej (dowódca gen. Eduard Dietl), desantujących się z pokładów 10 niszczycieli do­wodzonych przez kmdr. Friedricha Bontego. Opór stawiły 2 stare...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /jajo Dodano /27.02.2011 Znaków /2 454

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NAKAJIMA KI-84 HAYATE („Frank") - samolot

  Samolot myśliwski, uznany za naj­lepszy ze wszystkich używanych przez Japonię w wojnie na Dalekim Wschodzie, powstał w 1942 r. Pro­totyp oblatano w marcu 1943 r. Po zakończeniu prób w specjalnej jed­nostce, sformowanej w październi­ku 1943 r. do testowania nowych samolotów w warunkach bojo­wych, wiosną 1944...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /jajo Dodano /27.02.2011 Znaków /1 239

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NAKAJIMA KI-44 SHOKI (,Tojo") - samolot

  Myśliwiec przechwytujący armii japońskiej, oblatany w sierpniu 1940 r. Pierwsze próby nie wypadły zadowalająco: prędkość w locie po­ziomym i prędkość wznoszenia by­ły za małe. Po poprawieniu linii ae­rodynamicznej samolot został za­akceptowany przez dowództwo armii, ale ze względu na priorytet, jaki...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /jajo Dodano /27.02.2011 Znaków /1 477

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NAKAJIMA KI-43 HAYABUSA („Oscar") - samolot

   Prace projektowe nad skonstruowa­niem samolotu myśliwskiego, który mógłby zastąpić *Nakajima Ki-27, zespół Hideo Itokawy rozpoczął w 1937 r.

  Dowództwo armii japoń­skiej żądało, aby nowy myśliwiec osiągał prędkość 500 km/h, pręd­kość wznoszenia 16,6 m/s, zasięg 800 km, uzbrojony był w 2...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /jajo Dodano /27.02.2011 Znaków /1 605

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NAKAJIMA KI-27 („Nate", „Abdul") - samolot

  Japoński samolot myśliwski skon­struowany w 1934 r., gdy dowódz­two armii ogłosiło konkurs na na­stępcę przestarzałego samolotu Ka-wasaki KDA-5. Zakłady Nakajima Hikoki KK kontynuowały prace nad swoim samolotem Ki-U, chociaż przegrały rywalizację z zakładami Kawasaki Kokuki Kogyo KK, które...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /jajo Dodano /27.02.2011 Znaków /1 383

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NAGATO - okręt

  Pierwszy pancernik japoński uzbrojony w działa kal. 406 mm, zwodowany 9 listopada 1919 r. w stoczni w Kurę. W latach 1934-36 przeszedł gruntowną modernizację, w której wyniku zainstalowano nowe maszy­ny, wzmocniono pancerz pokładowy oraz zmieniono konstrukcję kadłuba, aby uodpornić go na wybuchy tor­ped...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /jajo Dodano /27.02.2011 Znaków /863

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NAGASAKI - miasto

  Miasto i port na wyspie Kiusiu 9 sierpnia 1945 r. stały się celem dru­giego amerykańskiego ataku nukle­arnego (pierwszym była *Hiroszima 6 sierpnia 1945 r.). Samolot bombo­wy *B-29 o nazwie „Bock's Car" pi­lotowany przez mjr. Charlesa Swee-neya zrzucił bombę *atomową (plu­tonową) nazwaną „Fat Man", o mocy...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /jajo Dodano /27.02.2011 Znaków /593

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MYŚLIWCE

  Jedno- lub dwusilnikowe samoloty przeznaczone do ochrony obiek­tów militarnych i cywilnych przed samolotami nieprzyjaciela oraz do atakowania jego wojsk, osłony własnych wypraw bombowych przed atakami myśliwców nieprzy­jaciela, przeszły duże przeobraże­nia w latach trzydziestych. Na po­czątku tego okresu...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /jajo Dodano /27.02.2011 Znaków /3 608

  praca w formacie txt

Do góry