Pozostałe /8 695 prac/

 • Ocena brak

  RENAULT FT 17 - czołg

  Francuski czołg lekki skonstruo­wany w 1916 r. (próby prototypu odbyły się w lutym 1917 r. w Champlieu) był pierwszym czołgiem świata z wieżyczką obracaną o 360". 31 maja 1918 r. pierwsze czołgi Renault wzięły udział w bitwie w rejonie Retz. Do końca 1 wojny światowej za­kłady Renault wyprodukowały...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /kibic Dodano /28.02.2011 Znaków /1 986

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REMAGEN - bitwa 1945 r.

  Most kolejowy Ludendorffa na Re­nie w pobliżu miasta Remagen stał się 7 marca 1945 r. obiektem nie­spodziewanego ataku patrolu ame­rykańskiej 9 dywizji pancernej 1 armii, co uniemożliwiło Niem­com wysadzenie go (zniszczeniu uległo tylko środkowe przęsło). W czasie pierwszych 24 godzin po zdobyciu mostu...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /kibic Dodano /28.02.2011 Znaków /1 272

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REICHENAU WALTHER von (1884-1942) - feldmarszałek

  Niemiecki oficer, uczestnik 1 wojny światowej, od 1 lutego 1933 r. był szefem urzędu ministra, a od 1934 r. urzędu Wehrmachtu (Wehrmachts-amt) w Ministerstwie Reichswehry. W czasie agresji na Polskę we wrze­śniu 1939 r. dowodził 10 armią,a następnie przejął dowodzenie 6 ar­mią i na jej czele walczył w...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /kibic Dodano /28.02.2011 Znaków /1 014

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REGGIA MARINA - włoska marynarka wojenna

  W chwili przystąpienia Włoch do wojny 10 czerwca 1940 r. flota wo­jenna tego państwa dysponowała 274 okrętami bojowymi, w tym: 4 pancernikami (oraz 2 w budowie), 22 krążownikami (8 ciężkich, 14 lekkich), 127 niszczycielami, 121 okrętami podwodnymi. Po­chopna decyzja Mussoliniego o roz­poczęciu wojny...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /kibic Dodano /28.02.2011 Znaków /3 859

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REGGIA AERONAUTICA - włoskie siły powietrzne

  Włoskie siły powietrzne utworzone 23 marca 1923 r., w chwili wybuchu 11 wojny światowej posiadały 3296 samolotów, z których w gotowości bojowej było 1796 (783 bombowe, 594 myśliwskie, 248 obserwacyj­nych, 151 rozpoznawczych). Ich wartość bojowa nie była wysoka, gdyż prawie połowę samolotów...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /kibic Dodano /28.02.2011 Znaków /2 661

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REGGIANE RE 2005 SAGITTARIO - samolot

  Włoski samolot myśliwski skonstruo­wany w 1941 r. Uznany za „najpięk­niejszy samolot 11 wojny światowej". Ze względu na opóźnienia w dostawie silników prototyp przygotowano do pierwszego lotu dopiero w maju 1942 r. Wkrótce poddano samolot dłu­gotrwałym testom porównawczym, w których konkurentami były nowe...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /kibic Dodano /28.02.2011 Znaków /1 274

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REGGIANE RE 2002 ARIETĘ - samolot

  Włoski samolot myśliwski zapro­jektowany w 1940 r. przez Roberto Longhiego i Antonio Alessio na podstawie dowiadczeń zebranych przy budowie Re 2001. Ze względu na niewielkie dostawy niemieckich silników DB 601 konstruktorzy zde­cydowali się zastosować silnik gwiazdowy Piaggio P XIX RC 45. Już pierwsze próby...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /kibic Dodano /28.02.2011 Znaków /1 123

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REGGIANE RE 2001 FALCO II - samolot

  Włoski samolot myśliwski zapro­jektowany przez Roberto Longhiego i Antonio Alessio został oblatany w czerwcu 1940 r. Dobre wyniki prób nie miały wpływu na niechętne stanowisko władz lotniczych, które zażądały wprowadzenia wielu po­prawek, a to opóźniło podjęcie pro­dukcj i seryjnej. Do końca 1941 r...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /kibic Dodano /28.02.2011 Znaków /1 179

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RAZON - bomba

  Amerykańska kierowana bomba lot­nicza o wadze 450 kg, zaopatrzonaw żyroskopowe urządzenie stabili­zujące lot oraz radiowy układ kiero­wania lotkami; sygnały wysyłanez nadajnika operatora w samolocieuruchamiały mechanizm sterowni­czy i pozwalały naprowadzać bom­bę na cel. Używano ich do atakowa­nia...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /kibic Dodano /28.02.2011 Znaków /378

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RAYSKI LUDOMIŁ (1892-1977) - generał

  Syn powstańca z 1863 r., który wyemigrował do Turcji i tam słu­żył w Legionie Polskim Sadyka Paszy. W 1914 r. wstąpił do I Bry­gady Legionów Polskich. Po wyle­czeniu rany, jaką odniósł w bitwie pod Łowczówkiem, został powołany do armii tureckiej, w której służył do końca wojny. W stycz­niu 1919 r...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /kibic Dodano /28.02.2011 Znaków /2 335

  praca w formacie txt

Do góry