Pozostałe /8 695 prac/

 • Ocena brak

  ROOSEVELT FRANKLIN DELANO (1882-1945) - polityk

  Prezydent Stanów Zjednoczonych od 1933 r., sprawował ten urząd przez cztery kadencje. Po wybuchu II wojny światowej ogłosił neutral­ność Stanów Zjednoczonych ze względu na silne nastroje izolacjonistyczne w społeczeństwie amery­kańskim oraz Kongresie i wprowa­dził zakaz eksportu broni, o którą m.in...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /mati Dodano /28.02.2011 Znaków /4 274

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROMMEL ERWIN (1891-1944) - feldmarszałek

  Oficer niemiecki od 1910 r., w cza­sie 1 wojny światowej jako porucz­nik został odznaczony najwyższym odznaczeniem „Pour le Merite". Zwrócił na siebie uwagę Hitlera w 1937 r. po opublikowaniu książ­ki Infanterie greift an (Piechota atakuje) i otrzymał stanowisko sze­fa ochrony Głównej Kwatery Fiihrera...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /mati Dodano /28.02.2011 Znaków /2 787

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROKOSSOWSKI KONSTANTY (1896-1968) - marszałek Związku Radzieckiego

  Polak z pochodzenia, uczestnik I wojny światowej, żołnierz Armii Czerwonej od 1918 r.; w 1937 r., w czasie stalinowskich czystek w wojsku, został uwięziony. Zwol­niony z więzienia na wiosnę 1940 r., objął dowództwo korpusu kawalerii, a później 9 korpusu zmechanizowa­nego; od sierpnia 1941 r. dowodził...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /mati Dodano /28.02.2011 Znaków /1 137

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RODNEY - okręt

  Pancernik brytyjski zwodowany 17 grudnia 1925 r.; był pierwszym okrętem Royal Navy, na którym za­montowano działa kal. 406 mm. Do­skonale opancerzony (burty 355 mm, pokład 158 mm) i silnie uzbrojony, rozwijał niewielką prędkość (23 wę­zły). W październiku 1939 r. wszedł na minę. W maju 1941 r. bral...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /mati Dodano /28.02.2011 Znaków /1 365

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RIBBENTROP JOACHIM von (1893-1946) - polityk

  Działacz nazistowskiej partii NSDAP, minister spraw zagranicznych Rzeszy, z zawodu był kupcem (ożeniony w 1920 r. z córką Ottona Henkella - wy ­twórcy szampanów, szlacheckie „von" uzyskał w 1925 r.). Członek NSDAP od maja 1932 r. (jego legitymacja partyjna nosiła numer 1 119 927), odegrał dużą rolę w...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /mati Dodano /28.02.2011 Znaków /1 480

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RHEINTOCHTER - pocisk rakietowy

  Niemiecki przeciwlotniczy dwu­stopniowy pocisk rakietowy, budo­wany przez zakłady Rheinme-tall-Borsig od końca 1942 r. Wypo­sażony był w 2 silniki: startowy i główny. Głowica bojowa zawiera­ła 25 kg materiału wybuchowego detonowanego przez zapalnik aku­styczny w momencie zbliżenia do samolotu lecącego na...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /mati Dodano /28.02.2011 Znaków /1 186

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REYNAUD PAUL (1878-1966) - polityk

  Premier rządu francuskiego i mini­ster spraw zagranicznych od 21 marca 1940 r., był zwolennikiem kontynuowania wojny z Niemcami. 28 marca podpisał porozumienie z rządem brytyjskim o niezawiera-niu przez żadne z państw oddzielne­go pokoju z Niemcami, a w następ­nym miesiącu wsparł brytyjską interwencję w...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /kibic Dodano /28.02.2011 Znaków /1 028

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REPULSE - okręt

  Brytyjski krążownik liniowy, sio­strzany okręt *Renowna, zwodowa­ny 4 marca 1916 r., w okresie mię­dzywojennym poddany moderniza­cji. W chwili wybuchu II wojny światowej wchodził w skład Floty Macierzystej; do połowy 1941 r. pełnił służbę na Atlantyku i Morzu Północnym (brał udział w pościgu za...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /kibic Dodano /28.02.2011 Znaków /1 329

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RENOWN - okręt

  Brytyjski krążownik liniowy zwodo­wany 4 marca 1916 r., w latach 1936-39 przeszedł gruntowną moder­nizację. W 1940 r. dołączył do eska­dry *Force H, w której był flagowym okrętem. 9 kwietnia 1940 r. stoczył walkę z niemieckimi okrętami *Gnei-senau i *Scharnhorst, trafiając kilka­krotnie pierwszy z...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /kibic Dodano /28.02.2011 Znaków /1 239

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RENAULT R-35 - czołg

  Lekkie czołgi stanowiły trzon sił pancernych Francji; w maju 1940 r. armia francuska dysponowała ok. 1500 czołgami R-35 i R-40 (wersja ze zmodernizowanym zawiesze­niem). Silnie uzbrojone i opance­rzone, były jednak zbyt wolne, aby mogły wykonywać samodzielne działania i stawić czoło niemieckim jednostkom...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /kibic Dodano /28.02.2011 Znaków /1 565

  praca w formacie txt

Do góry