Pozostałe /8 695 prac/

 • Ocena brak

  Jodłowiec krzywozębny

  Pityokteines curvidens (Germ.), rodzina Scolytidae — kornikowate. Długość ciała 2,5-3 mm. Żyje na jodłach, w których korze wygryza niewielką komorę godową. Od niej rozchodzą się 3—4 chodniki macierzyste. Chodniki larwalne są krótkie, kończą się kolebką w bielu.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Kornel88 Dodano /25.06.2013 Znaków /305

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kornik drukarz

  Ips typographus (L.), rodzina Scolytidae — kornikowate. Długość ciała 4,2—6,5 mm. Występuje licznie w lasach świerkowych, szczególnie w okolicach górzystych. Samiec wygryza w korze świerków komorę godową. Chodników macierzystych przeważnie jest kilka, od nich odchodzą chodniki larwalne. Są one...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Kornel88 Dodano /25.06.2013 Znaków /522

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyrynnik dębowiec

  Platypus cylindrus (F.), rodzina Scolytidae — kornikowate. Długość ciała 5-5,5 mm. Najczęściej atakuje dęby, niekiedy także buki, wiązy i jesiony. Wygryza chodniki do rdzenia drewna przede wszystkim w drzewach chorych, często także w pniakach. Ma jedno pokolenie w ciągu roku.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Kornel88 Dodano /25.06.2013 Znaków /297

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zakorek świerkowiec

  Hylastes cunicularius Erichs., rodzina Scolytidae — kornikowate. Długość ciała 3,2-4 mm. Atakuje świerki. Samica drąży pod korą podziemnej części korzeni i pod korą pni świerków podłużne, jednoramienne chodniki. Owady dorosłe mogą uszkadzać również korzenie sadzonek. Ma dwa pokolenia w ciągu...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Kornel88 Dodano /25.06.2013 Znaków /340

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polesiak obramowany

  Hylurgops palliatus (Gyll.), rodzina Scolytidae — kornikowate. Długość ciała 3 mm. Występuje licznie w lasach iglastych, gdzie rozwija się w spróchniałych świerkach i sosnach. Larwy wygryzają pod korą gęsto obok siebie położone chodniki, głównie w cieńszych pniach.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Kornel88 Dodano /24.06.2013 Znaków /303

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bielojad olbrzymi

  >

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Kornel88 Dodano /24.06.2013 Znaków /221

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cetyniec większy

  Myelophilus (= Blastophagus) piniperda (L.), rodzina Scolytidae — kornikowate. Długość ciała 3,5—4,8 mm. Zasiedla najczęściej świeże pniaki i ścięte pnie sosny. Larwy wygryzają pod korą chodniki biegnące gęsto obok siebie. Dorosłe chrząszcze roją się już na początku marca.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Kornel88 Dodano /24.06.2013 Znaków /312

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cetyniec mniejszy

  Myelophilus minor (Hartog), rodzina Scolytidae - kornikowate. Długość ciała 3,5-4 mm. Występuje na sośnie. Atakuje górne partie strzał o cienkiej korowinie lub gałęzie, w których samica wygryza jednoramienny lub dwuramienny chodnik macierzysty. Chodniki larwalne są krótkie, prostopadłe do chodnika...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Kornel88 Dodano /24.06.2013 Znaków /418

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ogłodek wiązowiec

  Scolytus scolytus F., rodzina Scolytidae — kornikowate. Długość ciała 4—6 mm. Żyje na obumierających wiązach. Samica wygryza pod korą i w łyku szeroki chodnik macierzysty, z którego odchodzą w obydwie strony wąskie chodniki larwalne. Przenosi zarodniki grzyba Graphium ulmi, który powoduje zamieranie...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Kornel88 Dodano /24.06.2013 Znaków /360

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czterooczak świerkowiec (zakorek czterooczny)

  Polygraphus polygraphus (L.), rodzina Scolytidae — kornikowate. Długość ciała 2,2—3 mm. Atakuje najczęściej świerki rosnące w niżej położonych rejonach. Samica wygryza wewnątrz pnia (w kbrze) gwiazdkowaty chodnik macierzysty. Ważny szkodnik świerków.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Kornel88 Dodano /24.06.2013 Znaków /291

  praca w formacie txt

Do góry