Pozostałe /8 695 prac/

 • Ocena brak

  SYMBOL - kryptonim

  Kryptonim konferencji prezydenta Stanów Zjednoczonych Franklina D. Roosevelta i premiera Wielkiej Brytanii Winstona Churchilla w dniach 14-24 stycznia 1943 r. w kompleksie hotelowym w An-fie, przedmieściu Casablanki (Ma­roko). Do udziału w tej konferen­cji zaproszono również radzieckie­go dyktatora Józefa...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /lucyfer Dodano /01.03.2011 Znaków /936

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SYCYLIA - inwazja 1943 r.

  Decyzja o dokonaniu inwazji wojsk alianckich na Sycylię zapadła w cza­sie konferencji prezydenta Stanów Zjednoczonych Franklina D. Roose-velta i premiera Wielkiej Brytanii Winstona Churchilla w Casablance w styczniu 1943 r. (*konferencje Sprzymierzonych). Plany operacji (dowódca gen. Dwight D. * Eisenho­wer)...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /lucyfer Dodano /01.03.2011 Znaków /3 576

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SWORDFISH, Fairey - samolot

  Brytyjski samolot torpedowy i bom­bowy przystosowany później do startu z lotniskowców, zbudowany na początku lat trzydziestych przez brytyjską firmę Fairey. Pierwszy prototyp nazwany TSR.I uległ kata­strofie 11 września 1933 r.; drugi, większy prototyp TSR.II, w którego konstrukcji uwzględniono wymaga­nia...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /lucyfer Dodano /01.03.2011 Znaków /2 330

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SUGIYAMA HAJIME (1880-1945) - wojskowy i polityk

  Marszałek, polityk japoński, uczestnik konferencji genewskiej (1928-28), od 1935 r. członek Najwyższej Rady Wojennej, od 1937 r. minister wojny, od 1938 r. szef sztabu sił lądowych; był zwolennikiem skierowania ja­pońskiej ekspansji na południe Azj i i rozpoczęcia wojny z mocarstwami zachodnimi. W 1941 r...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /lucyfer Dodano /01.03.2011 Znaków /910

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SU-152 - działo samobieżne

  Ciężkie radzieckie działo samobieżne skonstruowane przez zespół inżynie­rów z zakładów im. Kirowa w Czela­bińsku na podwoziu czołgu *KW-1 w końcu 1942 r. Pojazd wyposażony w zmodyfikowaną haubico-armatę kal. 152 mm przeszedł próby na po­czątku 1943 r. i 14 lutego został przy­jęty do uzbrojenia;...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /lucyfer Dodano /01.03.2011 Znaków /1 364

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SU-100 - działo samobieżne

  Radzieckie działo skonstruowane w zakładach „Uralmaszzawod" w Swierdłowsku w 1943 r. na pod­stawie działa samobieżnego *SU-85, w którym zamontowano nową armatą D-5 kal. 100 mm. Produkcja seryjna rozpoczęła się w połowie 1944 r. i do końca roku około 500 tych pojazdów, które wykazały swą skuteczność...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /lucyfer Dodano /01.03.2011 Znaków /786

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SU-85 - działo samobieżne

  Radzieckie średnie działo zbudowa­ne na podwoziu czołgu *T-34, w którego konstrukcji wykorzystano wcześniej opracowane działo SU-122. Prototyp powstał w zakła­dach „Uralmaszzawod" w Swier-dłowsku na początku sieipnia 1943 r. i bardzo szybko działo to skiero­wano do produkcji seryjnej; do koń­ca sierpnia...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /lucyfer Dodano /01.03.2011 Znaków /1 006

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SU-76 - działo samobieżne

  Radzieckie działo przeciwpancerne na zmodyfikowanym podwoziu czołgu *T-70 zostało skonstruowa­ne w 1942 r. przez zespół inżynie­rów z Fabryki Nr 38 w Kirowie pod kierunkiem głównego konstruktora M. Szczukina.

  W grudniu 1942 r. Główny Komitet Obrony podjął de­cyzję o uruchomieniu produkcji se­ryjnej i w...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /lucyfer Dodano /01.03.2011 Znaków /1 454

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STURMMÓRSER TIGER - moździerz rakietowy

  Niemiecki samojezdny moździerz ra­kietowy wielkiego kalibru zamonto­wany na podwoziu czołgu * Tiger za­mówiono 5 sierpnia 1943 r. w zakła­dach Alkett. Prototyp wypróbowano 20 października 1943 r. Kadłub i układ jezdny czołgu Tiger I pozo­stały nie zmienione, natomiast w miejsce wieży zamontowano...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /lucyfer Dodano /01.03.2011 Znaków /1 124

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STURMGESCHUTZ - działo szturmowe

  Niemieckie działa szturmowe wprowadzono do uzbrojenia Wehr­machtu w celu wspierania natarcia piechoty i niszczenia umocnionych punktów oporu. Pierwsze pojazdy, w liczbie 5 próbnych egzemplarzy na podwoziu czołgu *PzKpfw III Ausf. B, uzbrojone w armaty z krót­ką lufą kal. 75 mm (używane w czołgach *PzKpfw IV)...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /lucyfer Dodano /01.03.2011 Znaków /1 921

  praca w formacie txt

Do góry