Pozostałe /8 695 prac/

 • Ocena brak

  Metody przedstawiania zjawisk na mapie

  Treść mapy może być przedstawiona w różnorodny sposób. Dobór metody zależy od cech prezentowanego na mapie zjawiska. Zastosowana metoda ma wyeksponować te zjawiska, które stanowią główną treść mapy, gdyż celem jest jak najlepsza czytelność mapy. Do najczęściej stosowanych należą...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Czesiek Dodano /27.05.2011 Znaków /7 149

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skala mapy

  Każda mapa narysowana jest w odpowiednim zmniejszeniu, czyli skali. Przez skalę mapy rozumiemy stosunek odległości na mapie do odpowiadającej jej odległości poziomej w terenie - nie zaś odległości rzeczywistej uwzględnia­jącej ukształtowanie powierzchni. Na mapie skala może być zapisana w...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Czesiek Dodano /27.05.2011 Znaków /1 921

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odwzorowania kartograficzne

  Kulistej powierzchni Ziemi nie można przedstawić na mapie bez żadnych zniekształceń, ponieważ nie da się rozwinąć kuli tak, aby powstała z niej płaszczyzna. Z tego właśnie powodu na każdej mapie istnieją zniekształcenia.

  Z definicji mapy wynika, że jest to rysunek powierzchni przedstawiony w...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Czesiek Dodano /27.05.2011 Znaków /4 923

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mapa i jej składniki

  Mapa to rysunek powierzchni Ziemi przedstawiony na płaszczyźnie, w odpowiednim zmniejszeniu, w siatce południków i równoleżników za pomocą znaków umownych. Każda mapa zawiera trzy grupy składników:

  matematyczne - czyli odwzorowanie kartograficzne i skalę;

  geograficzne - tj. treść mapy, na którą...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Czesiek Dodano /27.05.2011 Znaków /952

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  I WOLNA ELEKCJA

   

   

  I Wolna elekcja została przeprowadzona w kwietniu 1573 roku we wsi Kamień pod Warszawą . Do Polski przybyły poselstwa od Cesarza Rzymsko- Niemieckiego Ernesta Habsburga , od cara moskiewskiego Iwana Groźnego , od Jana III Szwedzkiego i Wenryka Walezego.

  Na tron został wybrany Henryk Walezy. Nowo...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Rebecca Dodano /07.04.2011 Znaków /1 447

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poczet Królów Polskich

   

  Mieszko 1 – 960-992

  Bolesław Chrobry 992-1025

  Mieszko 2 Lamberd 1025-1034

  Kazimierz Odnowiciel 1034-1058

  Bolesław Śmiały 1058-1079

  Władysław Herman 1079-1102

  Bolesław Krzywousty 1102-1138

  Władysław Wygnaniec 1138-1146

  Bolesław Kędzierzawy 1146-1173

  Mieszko Stary 1173-1177 , 1194 –...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Rebecca Dodano /07.04.2011 Znaków /686

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nacjonalizm

   

  Jest historycznie zmienny i wielopostaciowy , tak więc jego definicja , jeżeli w ogóle możliwa , musi być ogólna aby objąć wszystkie jego odmiany . Dość pospolitym błędem jest definiowanie go na podstawie niewielkiej liczby dowodów pochodzących z jednego okresu, kraju , kręgu kulturowego. Definicja...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Lily Dodano /07.04.2011 Znaków /4 335

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wielki Kryzys 1929-1933

   

   

  Źródła załamania gospodarczego

  Korzystna koniunktura gospodarcza, panująca na świecie w drugiej połowie lat dwudziestych, skłaniała do rokowania jak najlepszych nadziei na dalszą przyszłość. Wielu ekonomistów i działaczy gospodarczych zaczęło sądzić, że przezwyciężone zostały wreszcie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Karen Dodano /06.04.2011 Znaków /18 664

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŻYWE TORPEDY

  Toirpedy sterowane przez człowieka; ich konstruktorzy starali się zepew-nić pilotom możliwość ratunku (z wyjątkiem torpedy *kaiten, gdzie ewakuacja pilota była praktycznie niemożliwa). Pierwsi broń tę zbudo­wali i zastosowali Włosi. W 1936 r. opracowali torpedę Maiali będącą podwodnym pojazdem...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /maslak Dodano /02.03.2011 Znaków /2 492

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŻUKÓW GIEORGIJ (1896-1974) - marszałek Związku Radzieckiego

  Najwybitniejszy radziecki strateg i dowódca, uczestnik I wojny świa­towej i wojny domowej, służbę w Armii Czerwonej rozpoczął w 1918 r. W 1939 r. dowodził 1 grupą armijną w walkach z Japoń­czykami nad rzeką *Chałchyn-goł na Dalekim Wschodzie i odniósł zwycięstwo, które w znaczący spo­sób...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /maslak Dodano /02.03.2011 Znaków /2 383

  praca w formacie txt

Do góry