Pozostałe /8 695 prac/

 • Ocena brak

  Pływy morskie

  Pływy morskie to podnoszenie się - przypływ - i opadanie - odpływ - po­ziomu wody na skutek przyciągania Ziemi przez Księżyc i Słońce. Siła przyciągania przez ciała niebieskie zależy od ich masy - im większa masa tym przyciąganie silniejsze, oraz od odległości - zmniejsza się wraz z kwadra­tem...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Sebek123 Dodano /28.05.2011 Znaków /3 528

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Falowanie

  Ruch wody morskiej wywołany głównie uderzeniami wiatru o powierzch­nię wody nazywamy falowaniem. Wielkość fal zależy od siły wiatru - zwiększa się wraz z siłą wiatru. Na otwartym morzu fale wiatrowe dochodzą średnio do 2 - 6 m wyso­kości i 50 - 100 m długości. Falowanie odczuwane jest do pewnej...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Sebek123 Dodano /28.05.2011 Znaków /1 746

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fizyczne i chemiczne właściwości wód mor­skich

  Temperatura wody morskiej w jej powierzchniowej warstwie zmienia się wraz z szerokością geograficzną. Najwyższa jest w strefie międzyzwrotnikowej ok. 30°C, najniższa na obszarach podbiegunowych ok. -2°C. Średnia temperatura warstwy powierzchniowej wszystkich wód oceanicznych wynosi 17,4°C. Roczne amplitudy...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Sebek123 Dodano /28.05.2011 Znaków /2 797

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podział oceanu światowego

  Ocean Światowy (Wszech ocean) stanowi 71% powierzchni całego globu i zajmuje 361 min km2 powierzchni. Podzielono go na trzy oceany. Granice między oceanami są wyraźne na półkuli północnej, natomiast na półkuli po­łudniowej, gdzie oceany łączą się, wyznaczono granice umowne. Przebiegają one wzdłuż...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Sebek123 Dodano /27.05.2011 Znaków /1 529

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wieloletnia zmarzlina

  Wieloletnia zmarzlina to warstwa gruntu przeniknięta stale lodem grun­towym znajdującym się w porach między ziarnami mineralnymi i w szczeli­nach. Nazywana jest również marzłocią, wieczną zmarzliną lub podziem­nym zlodowaceniem.

  Współcześnie wieloletnia zmarzlina obejmuje ok. 24% ogólnej powierzch­ni...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Sebek123 Dodano /27.05.2011 Znaków /1 670

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Lodowce kontynentalne - lądolody

  Lodowiec kontynentalny - lądolód - to gruba pokrywa lodowa o ogromnej powierzchni. Tworzy ona płaską lub lekko wypukłą tarczę zbudowaną z lodu i śniegu, rozpływającą się we wszystkich kierunkach niezależnie od rzeźby powierzchni podłoża, które pokrywa. Ruch lodu jest wolny i dochodzi do 20 - 30 m w...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Sebek123 Dodano /27.05.2011 Znaków /2 566

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Lodowce górskie

  Lodowce górskie składaj ą się z pola firnowego i jęzora lodowcowego. Pole firnowe położone powyżej granicy wiecznego śniegu stopniowo wypełnia się lodem lodowcowym. Gdy lodu jest już tak dużo, że nie mieści się w polu firnowym, dolna jego warstwa pod naporem leżącej wyżej pokrywy jest wyciskana i...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Sebek123 Dodano /27.05.2011 Znaków /2 814

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Warunki powstawanie lodowców

  Współcześnie występujące na Ziemi lodowce skupiają ok. 24 min km3 wody, co stanowi 1,74% ogólnych zasobów i 68,7% zasobów wody słodkiej. Lodowce pokrywają ok. 10,5% powierzchni lądów. Stopnienie wszystkich lodowców spowodowałoby podniesienie poziomu wody w oceanie światowym o ok.70 m.

  Lodowiec to...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Sebek123 Dodano /27.05.2011 Znaków /2 824

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bagna i torfowiska

  Bagna to obszary o trwałym nadmiernym nawilgoceniu gruntu (80 - 95%), wynikającym z utrudnionego odpływu wód podziemnych. Tereny zabagnione spotyka się we wszystkich strefach klimatycznych oraz na wszystkich wy­sokościach nad poziomem morza (do granicy wiecznego śniegu). Bagna są więc astrefowym elementem...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Sebek123 Dodano /27.05.2011 Znaków /2 237

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jeziora - ich klasyfikacja i ewolucja

  Jezioro to naturalny śródlądowy zbiornik wody tworzący się w zagłę­bieniach terenu. Z uwagi na różny sposób powstawania zagłębień, w któ­rych mogą gromadzić się wody, wyróżniamy następujące typy jezior:

  tektoniczne - wypełniające zagłębienia powstałe w wyniku ruchów skoru­py ziemskiej, tj...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Sebek123 Dodano /27.05.2011 Znaków /6 750

  praca w formacie txt

Do góry