Pozostałe /8 695 prac/

 • Ocena brak

  Typy klimatów na kuli ziemskiej

  Składniki klimatu :

  temperatura powietrza

  opady

  wiatry

  Czynniki klimatyczne ( geograficzne ) mające wpływ na kształtowanie się klimatu:

  szerokość geograficzna

  wysokość bezwzględna

  rodzaj podłoża ( morze, ląd )

  rzeźba, roślinność, pokrywa śnieżna i lodowa, prądy morskie

  Klimat morski...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Gustaw Dodano /22.09.2011 Znaków /4 136

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wilgotność powietrza a chmury

  Zawartość pary wodnej w atmosferze wyrażona w gramach w jednostce objętości powietrza nazywa się – wilgotnością bezwzględną

  Miarą stopnia nasycenia powietrza parą wodną jest wilgotność względna. Wyraża ona stosunek aktualnej wilgotności do wilgotności , która nasyciłaby powietrze w danej...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Gustaw Dodano /22.09.2011 Znaków /1 909

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wiatry, ich geograficzny rozkład, wiatry lokale

  Wiatry – poziome ruchy warstw powietrza w określonych kierunkach. Zróżnicowanie ciśnienia na kuli ziemskiej prowadzi do poziomego ruchu mas powietrza od ośrodków wyżowych do niżowych , czyli do powstawania wiatrów.

  I.wiatry stałe

  pasaty(stałe wiatry wiejące od wyżów zwrotnikowych ku niżowi...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Gustaw Dodano /22.09.2011 Znaków /1 353

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Budowa i skład chemiczny atmosfery

  skład chemiczny atmosfery

  Stałymi składnikami powietrza atmosferycznego, tzn. zachowującymi stały udział w jego całkowitej objętości, są:

  azot – 78%

  tlen – 21%

  argon – 0,9%

  gazy szlachetne – neon, hel, wodór, krypton, ksenon – wyst. Śladowo

  Zmiennymi składnikami, tj. takimi których...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Gustaw Dodano /22.09.2011 Znaków /2 292

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rachuba czasu

  Długość geograficzną określa się na podstawie różnicy czasu lokalnego południka początkowego i południka miejsca obserwacji. Różnicy czasu 1h odpowiada 15stopni długości geograficznej.

  Rachuba czasu lokalnego wiąże się z południkiem miejsca obserwacji. Jako średnią dobę słoneczną określono...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Gustaw Dodano /22.09.2011 Znaków /1 340

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ruchy ziemi i ich konsekwencje

  Ruchy ziemi to ruch:

  Obrotowy ( wirowy , wokół własnej osi) - obrót ziemi wokół osi, odbywający się w rytmie dobowymi .

  Obiegowy ( wokół słońca po orbicie eliptycznej) – krążenie ziemi po orbicie wokół słońca, odbywające się w rytmie rocznym.

  Następstwa ruchu obrotowego:

  spłaszczenie...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Gustaw Dodano /22.09.2011 Znaków /1 022

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ziemia w układzie słonecznym, kształt i rozmiary ziemi

  Ziemia jest trzecią planetą w odległości od słońca, piąta co do wielkości.

  Danych o kształcie i rozmiarach naszej planety dostarczają pomiary grawimetryczne oraz geodezyjne wykonywane na jej powierzchni ,a także z kosmosu.

  Kształt ziemi – bryłę ziemi określa się mianem geoidy. Jej kształt...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Gustaw Dodano /22.09.2011 Znaków /1 249

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mapa: cechy, składniki i rodzaje map

  Mapa – jest to obraz powierzchni  ziemi lub jej części przedstawiony na płaszczyźnie według zasad odwzorowania kartograficznego, w   skali, za pomocą umownych znaków graficznych. Przedmioty terenowe, zjawiska przyrodnicze oraz zagadnienia gospodarcze i społeczne są przedstawione z pomocą umownych...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Gustaw Dodano /22.09.2011 Znaków /2 011

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Degradacja gleb

  Degradacja pokrywy glebowej może być spowodowana czynnikami na­turalnymi oraz gospodarką człowieka, w tym również rolnictwem. Naturalnymi czynnikami niszczącymi glebę są wiatr (głównie w klimatach suchych) i woda. Woda rozpuszcza i wymywa organiczne i nieorganiczne cząstki gleby.

  Szczególnie silna erozja...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Sebek123 Dodano /28.05.2011 Znaków /3 663

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przydatność rolnicza gleb

  Przydatność gleby dla potrzeb rolnictwa wynika z jej podstawowej ce­chy, czyli żyzności. Tę naturalną zdolność zaopatrywania roślin w wodę, tlen i składniki pokarmowe można zwiększyć przez stosowanie różnych za­biegów agrotechnicznych. Uzyskuje się w ten sposób glebę o odpowiedniej urodzajności...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Sebek123 Dodano /28.05.2011 Znaków /3 733

  praca w formacie txt

Do góry