Pozostałe /8 695 prac/

 • Ocena brak

  Działalność wiatru

  Działalność wiatru może być trojakiego rodzaju:

  niszcząca: deflacja i korozja

  transportująca

  akumulacyjna

  Rozmiary działalności wiatru zależą od charakteru podłoża , klimatu, stopnia pokrycia szatą roślinną. W największym stopniu wiatr działa na terenach równinnych o suchym...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Gustaw Dodano /22.09.2011 Znaków /1 501

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Trzęsienie Ziemi

  Trzęsienie ziemi to naturalny, krótki, gwałtowny wstrząs ( lub ich seria ) gruntu, powstały pod powierzchnią ziemi i rozchodzący się w postaci fal sejsmicznych od środka, znajdującego się na powierzchni ,gdzie drgania są najsilniejsze.

  Miejsce, w którym powstają drgania skorupy ziemskiej, nazywa...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Gustaw Dodano /22.09.2011 Znaków /1 224

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ruchy górotwórcze

  Ruchy górotwórcze polegają głównie na pofałdowaniu warstw skalnych i powstawaniu gór .

  Powstawanie łańcuchów górskich o budowie fałdowej jest związane z kolizjami płyt litosfery. Nacisk lub opór płyt powoduje sfałdowanie osadów dna oceanicznego. Pierwotne ułożenie warstw skał osadowych jest prawie...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Gustaw Dodano /22.09.2011 Znaków /1 112

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skały

  Skorupa ziemska jest zbudowana ze skał, skały natomiast składają się z minerałów.

       Zespoły jednorodnych lub różnorodnych minerałów powstałych w określonym procesie geologicznym nazywa się skałami.

       Rodzaje skał:

  1. Magmowe

  a. głębinowe

  b. wylewne

  2. Osadowe

  a. okruchowe

  b...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Gustaw Dodano /22.09.2011 Znaków /443

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Lodowce górskie i lądolody

  Wody znalezione w lodowcach to około:

  2% objętości hydrosfery

  96% lądowych wód powierzchniowych

  Współczesne pokrywy lodowe zajmują ok. 10 % powierzchni lądów. Pokrywy lodowe tworzące lodowce górskie lub lądolody, powstają tam gdzie ukształtowanie terenu sprzyja gromadzeniu się dużych ilości...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Gustaw Dodano /22.09.2011 Znaków /1 857

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jeziora

  Jezioro to naturalny zbiornik wody, zajmujący zagłębienie na powierzchni ziemi i nie mający bezpośredniego położenia z morzem. Jeziora są głównym dostawcą pary wodnej na lądach.

  Jeziora są zasilane wodami uchodzących do nich rzek, wodami opadowymi oraz niekiedy wodami podziemnymi.

  Aby jeziora mogły...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Gustaw Dodano /22.09.2011 Znaków /3 779

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rzeki, typy ustrojów rzecznych

  Rzeki stanowią znikomą część hydrosfery. Większe cieki , otrzymujące wiele dopływów w postaci strug, strumieni, potoków noszą nazwę rzek.

  Występowanie rzek stałych jest uzależnione od zasilania, które musi przekraczać straty wody na parowanie oraz wsiąkanie.

  Rzeki mogą być zasilane : 

  -...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Gustaw Dodano /22.09.2011 Znaków /2 426

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wody podziemne, źródła

  W zależności od głębokości zalegania warstwy wodonośnej można wydzielić dwa rodzaje wód podziemnych. Wody warstwy wodonośnej leżącej blisko powierzchni ziemi noszą nazwę zaskórnych.

  Poziom ich waha się w zależności od opadów atmosferycznych. Jeżeli warstwa nieprzepuszczalna znajduje się na...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Gustaw Dodano /22.09.2011 Znaków /2 260

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Oceany i morza, ruchy wody morskiej

  Powierzchnia oceanów wraz z morzami wynosi 361 km kw., co stanowi 71% powierzchni globu ziemskiego. Przybliżona ilość zasobów wody tkwiących w tych zbiornikach stanowi 94% zasobów wodnych Ziemi.

  Ocean Spokojny, Ocean Indyjski czy Ocean Atlantycki są częściami jednego oceanu zwanego...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Gustaw Dodano /22.09.2011 Znaków /2 519

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bilans wodny ziemi

  Zasoby wodne Ziemi stanowią hydrosferę. Prawie 94% objętości to wody oceanów. Na lądach wody powierzchniowe stanowią mniej niż 2% objętości hydrosfery, w tym wody jezior, lodowców, wody spływające rzekami. Wody podziemne gromadzą ok.4%. woda zawarta w atmosferze w postaci pary wodnej i chmur to zaledwie...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Gustaw Dodano /22.09.2011 Znaków /854

  praca w formacie txt

Do góry