Pozostałe /8 695 prac/

 • Ocena brak

  Rozwój liczby ludności świata

  W ciągu wielu tysiącleci przyrost liczby ludności odbywał się powoli. Nie wynikało to z niskiej rozrodczości, lecz z dużej śmiertelności . Gwałtowny przyrost ludności rozpoczął się w XX wieku. W wyniku poprawy warunków życia, postępu medycyny oraz podniesienia poziomu higieny nastąpiło...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Gustaw Dodano /22.09.2011 Znaków /1 528

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zróznicowanie językowe

  Jedną z podstaw podziału narodowościowego jest język. Na świecie w użyciu pozostaje kilka tysięcy języków .

  Językoznawcy wyróżniają następujące rodziny językowe;

  1. języki indoeuropejskie, dzielące się na następujące grupy;

  - słowiańskie np. ( polski, rosyjski )

  - romańskie (francuski...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Gustaw Dodano /22.09.2011 Znaków /1 508

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zróżnicowanie wyznaniowe na świecie

  Religia jest podstawą każdej cywilizacji. Wpływa na wiele sfer życia ludności, kształtuje jej zachowania.

  Głównymi religiami  świata są;

  1. Chrześcijaństwo – największa religia monoteistyczna, skupiająca około 1,8 mld wyznawców. Swój początek bierze od działalności Jezusa...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Gustaw Dodano /22.09.2011 Znaków /2 165

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zróznicowanie rasowe

  Klasyfikowanie ludności świata pod wzg. rasowym napotyka duże trudności.                                 

  Podział na rasy wynika z porównania następujących cech;                                                                        

  kolor skóry i oczu, kształt głowy, kolor i kształt włosów, wielkość...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Gustaw Dodano /22.09.2011 Znaków /3 227

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasady ochrony środowiska

  Od kilkudziesięciu lat rozwija się międzynarodowa współpraca w dziedzinie ochrony środowiska. Momentem przełomowym w tym zakresie; - był rok 1969, w którym został ogłoszony raport sekretarza ONZ pod tytułem „ człowiek i jego...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Gustaw Dodano /22.09.2011 Znaków /958

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zmiany w środowisku wywołane działalnością człowieka

  W okresie, w którym podstawą gospodarki było rolnictwo, utrzymywał się stan równowagi między przyrodą a działalnością człowieka. Dopiero rozwój przemysłu fabrycznego doprowadził do zmian. Największe natężenie procesów degradacji miało miejsce w połowie XX wieku.

  W ciągu ostatnich kilkunastu lat...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Gustaw Dodano /22.09.2011 Znaków /3 231

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Człowiek w środowisku geograficznym

  Człowiek żyje i działa w warunkach określonego środowiska geograficznego. Środowisko jest systemem złożonym, obejmującym elementy naturalne ( przyrodnicze ) oraz sztuczne, powstałe w wyniku działalności człowieka.

  Pierwotne środowisko przyrodnicze ulega ciągłym przemianom pod wpływem...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Gustaw Dodano /22.09.2011 Znaków /1 176

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Regiony turystyczne Polski

  O atrakcyjności turystycznej decydują przede wszystkim;                                                               

  walory...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Gustaw Dodano /22.09.2011 Znaków /5 746

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Handel zagraniczny

  Handel zagraniczny prowadzony jest w celu wymiany niezbędnych surowców, towarów, usług. Nie bez znaczenia dla rozwoju handlu zagranicznego jest rozwój transportu – lądowego, powietrznego i morskiego.

  Handel zagraniczny należy do tych dziedzin gospodarki narodowej, które tworzą Produkt Krajowy Brutto.

  Handel...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Gustaw Dodano /22.09.2011 Znaków /1 597

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Transport lotniczy

  Transport lotniczy jest najszybszym, mającym największy zasięg, lecz zarazem najdroższym rodzajem transportu. Przewozi pasażerów, pocztę, wartościowe przedmioty, lekarstwa. Polski transport lotniczy nie odgrywa większej roli w przewozach krajowych, natomiast rośnie jego udział w pasażerskich przewozach...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Gustaw Dodano /22.09.2011 Znaków /769

  praca w formacie txt

Do góry