Pozostałe /8 695 prac/

 • Ocena brak

  Największe obszary hodowlane BYDŁA, TRZODY chlewnej i OWIEC na świecie

  Chów zwierząt rozwinął się głównie w strefach umiarkowanych. Wynika to z obfitości, wysokiej jakości pasz występujących w tych strefach. W strefie międzyzwrotnikowej ogranicza go m.in.: gorący klimat, gorsza jakość pastwisk, niedostatek ziarna oraz choroby zwierząt.

  Kraj rozwijający chów zwierząt...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Dymitr Dodano /22.09.2011 Znaków /1 662

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Społeczno - zawodowa STRUKTURA LUDNOŚCI w krajach wysoko rozwiniętych gospodarczo i rozwijających się

  - I sektor obejmujący rolnictwo i zawody pokrewne (rybołówstwo, leśnictwo);

  - II sektor obejmujący przemysł: wydobywczy, przetwórczy oraz budownictwo;

  - III sektor obejmujący usługi: transport, handel, łączność, szkolnictwo, nauka, służba zdrowia.

  Kraje średnio rozwinięte mają zbliżony do...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Dymitr Dodano /22.09.2011 Znaków /1 124

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co rozumiesz przez CZYNNIKI, a co przez SKŁADNIKI KLIMATYCZNE?

  Następujące SKŁADNIKI KLIMATU: temperatura powietrza i jego wilgotność, zachmurzenie, opady atmosferyczne, ciśnienie atmosferyczne i wiatry. Kształtowanie się klimatu na Ziemi uzależnione jest głównie od procesów obiegu ciepła i wilgotności oraz od ogólnego krążenia powietrza w troposferze.

  Są one...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Dymitr Dodano /22.09.2011 Znaków /668

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Surowce hutnicze - RUDY CYNKU, OŁOWIU, BOKSYTU - wydobycie i zastosowanie

  RUDY CYNKU i OŁOWIU występują zwykle razem jako PbS (………………………) i ZnS (………………………), noszą nazwę dolomitów kruszconośnych. Rudy te spotkać można w skałach magmowych i przeobrażonych. Polska jest liczącym się w świecie krajem w wydobyciu rud cynku, ołowiu występujących w okolicy Olkusza i Bukowna oraz...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Dymitr Dodano /22.09.2011 Znaków /832

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pozytywne i negatywne aspekty URBANIZACJI

  Pozytywne strony: bliskie usytuowanie miejsc pracy w stosunku do miejsca zamieszkania, szczególne znaczenie w przypadku dużych zakładów przemysłowych – dużo miejsc pracy. Skupienie ludności bardzo zmniejsza koszty inwestycji komunalnych poprzez większy komfort (dostawa bieżącej wody, energii cieplnej...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Dymitr Dodano /22.09.2011 Znaków /849

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ruch OBROTOWY Ziemi i konsekwencje z nim związane

  - widomy ruch słońca wraz ze sferą niebieską, zmiany jego wysokości nad horyzontem w ciągu dnia;

  - występowanie dnia i nocy;

  - ilość energii słonecznej docierającej w danym miejscu do powierzchni Ziemi zmienia się, co powoduje zmiany temperatury i ciśnienia powietrza.

  - zmiany czasu na Ziemi...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Dymitr Dodano /22.09.2011 Znaków /1 097

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Surowce hutnicze - RUDY ŻELAZA, MIEDZI, CYNY - wydobycie i zastosowanie

  A) RUDY ŻELAZA – pierwiastek metaliczny, występujący w litosferze. Znajdują się zarówno w skałach magmowych i metamorficznych (magnetyt, hematyt), jak i osadowych (syderyt).

  Rudy żelaza występują w osadach jezior i bagien. Małe zapotrzebowanie doprowadziło, np. RFN, Wlk. Brytanię – do zaniechania...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Dymitr Dodano /22.09.2011 Znaków /1 162

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SPOŁECZNO - EKONOMICZNE uwarunkowania rozwoju ROLNICTWA

  Pod względem własności możemy wyróżnić – wielkie gospodarstwa państwowe i spółdzielcze (występując głównie w byłych państwach socjalistycznych), wielkie gospodarstwa prywatne (na których pracują ich właściciele lub wynajęci robotnicy). Typowe gospodarstwa prywatne występują w Stanach...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Dymitr Dodano /22.09.2011 Znaków /1 142

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Na czym polega OBIEG WODY w przyrodzie?

  Obieg wody w przyrodzie odbywa się pod działaniem energii słonecznej, oraz siły ciężkości. W czasie krążenia wody zachodzą procesy samoczyszczenia się jej zasobów, głównie przez odparowywanie i przesiąkanie przez grunt.

  Na obieg wody składają się:

  - parowanie z otwartych powierzchni wodnych lub...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Dymitr Dodano /22.09.2011 Znaków /946

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wydobycie i wykorzystanie ROPY naftowej i GAZU ziemnego na świecie i w Polsce

  Związki chemiczne węgla i wodoru, czyli węglowodory nazywane także bituminami. Występują w skałach porowatych, głównie w piaskowcach. Mogą one być w stanie ciekłym (ropa naftowa) lub gazowym (gaz ziemny). Powstały ze szczątków organicznych, głównie glonów, gromadzących się na dnie zbiorników...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Dymitr Dodano /22.09.2011 Znaków /1 282

  praca w formacie txt

Do góry