Pozostałe /8 695 prac/

 • Ocena brak

  Wyjaśnij znaczenie terminów: ANEKUMENA, ekumena, subekumena

  ANEKUMENA – obszar lądu nie zamieszkany przez człowieka;

  EKUMENA – obszar lądu stale zamieszkiwany przez człowieka;

  SUBEKUMENA – obszar lądu zamieszkiwany okresowo lub jedynie wykorzystany przez człowieka.

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Dymitr Dodano /22.09.2011 Znaków /231

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czynniki LOKALIZACJI ZAKŁADÓW przemysłowych - przykłady lokalizacji prawidłowej i nieprawidłowej

  Do głównych czynników lokalizacji zaliczamy: bazę surowcową, rynek zbytu, bazę energetyczną, transport, siłę roboczą, wodę, infrastrukturę techniczną, oraz możliwość współpracy z innymi zakładami, a także wpływ zakładu przemysłowego na środowisko.

  Przykładem PRAWIDŁOWEJ lokalizacji mogą...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Dymitr Dodano /22.09.2011 Znaków /2 020

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tereny ZASOBNE i UBOGIE w WODĘ na świecie i w Polsce

  Woda w dużym stopniu wpływa na składniki środowiska, jak klimat, gleby, roślinność, zwierzęta, rzeźba terenu. Woda jest niezbędna we wszystkich dziedzinach działalności ludzkiej, m.in. w gospodarstwie domowym, rolnictwie, przemyśle, komunikacji, dla rekreacji itp.

  Znajomość bilansu wodnego na...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Dymitr Dodano /22.09.2011 Znaków /1 977

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Najważniejsze SKAŁY budujące skorupę ziemską

  SKAŁA – zespół minerałów jednego lub kilku rodzajów utworzonych w określonych procesach geologicznych. Ze względu na ich genezę, dzielimy je na trzy typy:

  a) SKAŁY MAGMOWE – powstają w wyniku zakrzepnięcia gorącego stopu krzemianowego, zwanego magmą, występującego lokalnie w obrębie skorupy...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Dymitr Dodano /22.09.2011 Znaków /2 200

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŁĄCZNOŚĆ, jej zasadnicze działy i znaczenie gospodarcze

  ŁĄCZNOŚĆ obejmuje trzy zasadnicze działy: - przesyłki zmaterializowane (listy, druki, paczki), - przesyłanie pieniędzy oraz – przekazywanie informacji za pomocą różnych fal elektromagnetycznych (telekomunikacja). Telekomunikacja dzieli się na przewodową, bezprzewodową (naziemna i satelitarna).

  -...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Dymitr Dodano /22.09.2011 Znaków /1 437

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LUDNOŚĆ MIEJSKA i WIEJSKA w poszczególnych krajach - procentowy udział i czynniki które o tym zadecydowały

  Zasadniczo przyjmuje się cztery kryteria wydzielania miast:

  - Prawno-administracyjne,

  - Fizjonomiczne,

  - Funkcjonalne,

  - Wielkościowe (najczęściej).

  Od 1900r. ludność świata zwiększyła się 3,2 raza, natomiast ludność miejska 26 razy. Obecnie ludność miejska stanowi ponad połowę mieszkańców...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Dymitr Dodano /22.09.2011 Znaków /909

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedstaw charakterystykę WÓD OCEANICZNYCH

  W oceanach i morzach gromadzone jest około 94% ogólnej ilości wody i zajmują one 71% powierzchni Ziemi. Morza i oceany traktowane razem noszą nazwę WSZECHOCEANU lub OCEANU ŚWIATOWEGO. Przeciętna głębokość – 3800m.

  - OCEAN SPOKOJNY (PACYFIK) – powierzchnia – 179 mln km², średnia głębokość – 3957 m...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Dymitr Dodano /22.09.2011 Znaków /1 281

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TRANSPORT - jego klasyfikacja i rola gospodarcza

  Przewóz towarów umożliwia stały wzrost produkcji, wiąże regiony i kraje w jeden zintegrowany kompleks gospodarczy.

  I. Transport NIEZMECHANIZOWANY – przy użyciu zwierząt. Występuje w krajach o niskim rozwoju gospodarczym (na pustyniach bliskiego wschodu, Azji Środkowej). Rolę tą spełniają wielbłądy...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Dymitr Dodano /22.09.2011 Znaków /2 310

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Związki i zależności między KLIMATEM, a gospodarką człowieka

  I. Wpływ KLIMATU na gospodarkę człowieka:

  1. Rolnictwo (uprawy): Odpowiednia temperatura i wilgotność umożliwiają rozwój roślinności. Optymalne temperatury 6º-30ºC, odpowiednia ilość opadów atmosferycznych;

  2. Transport:

  a) kolejowy i samochodowy jest bardziej rozwinięty, gdy:

  - jest mała...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Dymitr Dodano /22.09.2011 Znaków /1 048

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GEOGRAFIA jako nauka - przedmiot badań geografii EKONOMICZNEJ

  Geografia pojmowana jest jako nauka o powłoce ziemskiej, jej przestrzennym zróżnicowaniu pod względem przyrodniczym i społeczno-gospodarczym oraz o związkach, jakie zachodzą między poszczególnymi zjawiskami w jej obrębie, a także między środowiskiem geograficznym, a działalnością społeczeństw.

  W...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Dymitr Dodano /22.09.2011 Znaków /760

  praca w formacie txt

Do góry