Pozostałe /8 695 prac/

 • Ocena brak

  JEZIORA i sztuczne zbiorniki wodne, ich przyrodnicza i gospodarcza rola

  Śródlądowe naturalne zbiorniki wodne, których woda nie podlega swobodnej wymianie z wodami wszechoceanu nazywają się jeziorami. Jeziora pokrywają ok. 2,7 mln km², tj. ok. 1,8% powierzchni lądów.

  Lokalne jeziora odgrywają bardzo dużą rolę w przyrodzie i w życiu gospodarczym. Są one ważnymi zbiornikami...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Dymitr Dodano /22.09.2011 Znaków /960

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Znaczenie FOTOGRAMETRII, TELEDETEKCJI i zdjęć satelitarnych w gospodarce człowieka

  We współczesnych badaniach Ziemi oraz ciał niebieskich najpowszechniej wykorzystywane jest zjawisko promieniowania elektromagnetycznego. Promieniowanie to jest właściwością wszystkich ciał. Do jego rejestrowania nie jest konieczny bezpośredni kontakt ze źródłem promieniowania. To bezkontaktowe, zdalne...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Dymitr Dodano /22.09.2011 Znaków /2 841

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Warunki rozwoju TURYSTYKI - ważniejsze regiony i ośrodki turystyczne

  Pod pojęciem TURYSTYKI rozumiemy całokształt zjawisk i przejawów działalności związanej z ruchem turystycznym i jego obsługą. Pojęciem pokrewnym jest krajoznawstwo, które przez jednych uważane jest za ruch kulturalny mający na celu krzewienie umiłowania kraju ojczystego przez bezpośrednie jego poznanie...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Dymitr Dodano /22.09.2011 Znaków /2 113

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedstaw i scharakteryzuj STREFY KLIMATYCZNE

  A) strefa klimatu RÓWNIKOWEGO – powietrze jest silnie nagrzane w ciągu całego roku – średnie miesięczne temperatury wahają się od 24C do 28C. Ruchy wstępujące wilgotnego powietrza prowadzą do wysokich opadów, występujących w godzinach popołudniowych i nasilają się w czasie wiosennego i jesiennego...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Dymitr Dodano /22.09.2011 Znaków /3 328

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Na czym polega GENERALIZACJA mapy?

  Uogólnienie treści mapy, z pominięciem ważnych z punktu widzenia przeznaczenia danej mapy szczegółów, nazywa się GENERALIZACJĄ mapy.

  Generalizacja treści mapy polega na:

  - opuszczeniu szczegółów uznanych przez redaktora za mniej ważne;

  - uproszczeniu rysunku zawiłych linii;

  - zastąpieniu...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Dymitr Dodano /22.09.2011 Znaków /890

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZYROST NATURALNY w poszczególnych typach państw - przyczyny i skutki zróżnicowania

  Proces gwałtownego przyspieszenia przyrostu naturalnego nazwano eksplozją demograficzną. Średni wskaźnik przyrostu naturalnego na świecie wynosi 17%o (promili). Oznacza to, że np. w 1992 roku liczba ludności świata powiększyła się o około 95 milionów.

  Na przebieg przyrostu naturalnego w państwach...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Dymitr Dodano /22.09.2011 Znaków /1 766

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedstaw czynniki zewnętrzne i wewnętrzne warunkujące zróżnicowanie FORM POWIERZCHNI Ziemi

  Powierzchnia Ziemi ulega ciągłym przemianom, które są rezultatem działania złożonych procesów geologicznych. Procesy te najogólniej można podzielić na dwie grupy: procesy zewnętrzne (np. wietrzenie, erozja) – zachodzące wskutek działania czynników, których źródłem jest energia cieplna Słońca, oraz...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Dymitr Dodano /22.09.2011 Znaków /2 703

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KALENDARZ i kłopoty związane z rachubą czasu

  KALENDARZEM nazywa się system rachuby dni i dłuższych jednostek czasu.

  W większości przypadków kalendarz opierał się na jednym z dwóch okresowych zjawisk astronomicznych: na cyklu zmian faz Księżyca (kalendarz księżycowy), lub na widomej wędrówce Słońca i cyklu zmian pór roku (kalendarz...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Dymitr Dodano /22.09.2011 Znaków /2 572

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Światowa produkcja DREWNA i PAPIERU, główni producenci i eksporterzy

  Drewno jest bardzo poszukiwanym towarem w handlu międzynarodowym. Największymi importerami drewna są kraje Europy Zachodniej i Japonia, a niektórych gatunków również Stany Zjednoczone i Kanada. W eksporcie drewna (tarcicy) dominuje Kanada (ok. 45%). Spore ilości eksportują również Szwecja, Rosja, USA i...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Dymitr Dodano /22.09.2011 Znaków /895

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uwarunkowania przyrodnicze i społeczno - ekonomiczne ROZWOJU KOMUNIKACJI na określonych obszarach

  I. UWARUNKOWANIA PRZYRODNICZE – odgrywają bardzo dużą rolę we wszystkich rodzajach transportu i łączności.

  A) TRANSPORT kolejowy i samochodowy ułatwiają: - korzystne ukształtowanie terenu (małe wysokości względne), brak poprzecznych wzniesień i stromych stoków, brak bagien, ruchomych piasków, mała...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Dymitr Dodano /22.09.2011 Znaków /1 803

  praca w formacie txt

Do góry