Pozostałe /8 695 prac/

 • Ocena brak

  Znaczenie LASÓW w przyrodzie, społeczeństwie i w życiu człowieka

  ZNACZENIE LASÓW:

  A) Płody leśne:

  - mięso i futra zwierząt łownych;

  - kauczuk naturalny z kauczukowca;

  - korek z dębu korkowego;

  - żywica;

  - grzyby, jagody, zioła;

  B) Lasy są regulatorem tlenu w przyrodzie:

  - 1 ha lasu pochłania w ciągu 12 godz. 220-280kg CO2;

  - lasy pochłaniają rocznie...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Dymitr Dodano /22.09.2011 Znaków /1 184

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WARZYWA i OWOCE - ich uprawa

  Ważną rolę odgrywa uprawa WARZYW. Na świecie uprawia się ok. 250 gatunków warzyw, ale zaledwie kilka z nich decyduje o wielkości zbiorów tych roślin. Ze względu na wielkość zbiorów największe znaczenie mają: pomidory, kapusta, papryka, ogórki, cebula, dynia, melony. W Europie ponadto jest...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Dymitr Dodano /22.09.2011 Znaków /991

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Najważniejsze MINERAŁY budujące skorupę ziemską

  Minerał jest to naturalny składnik skorupy ziemskiej, o określonym składzie chemicznym i swoistych właściwościach fizycznych.

  Do najważniejszych minerałów budujących skorupę ziemską należą:

  - skalenie – 58%;

  - kwarc – 13%;

  - magnetyt i hematyt – 7%;

  - miki – 4%;

  - oraz krzemiany żelaza i...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Dymitr Dodano /22.09.2011 Znaków /742

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obszary w Polsce i na świecie najbardziej zagrożone DEGRADACJĄ środowiska

  Przyczyny degradacji środowiska:

  - rozbudowa przemysłu;

  - budowa reaktorów atomowych;

  - powszechne stosowanie pestycydów i nawozów sztucznych;

  - rozwój floty morskiej;

  - wzrost tempa przyrostu liczby ludności.

  Wyróżnia się 27 obszarów ekologicznego zagrożenia, obejmujących łącznie 11% powierzchni...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Dymitr Dodano /22.09.2011 Znaków /1 362

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rośliny OLEISTE - największa powierzchnia upraw i wykorzystanie

  Ważną rolę wśród roślin żywieniowych odgrywają rośliny dostarczające tłuszczu. Największe znaczenie w tej grupie ma uprawa SOI. Nasiona soi zawierają ok. 20% tłuszczu i 40% białka. Dzięki temu z rośliny tej uzyskuje się nie tylko tłuszcz, ale również wysokobiałkową paszę dla zwierząt...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Dymitr Dodano /22.09.2011 Znaków /1 048

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wody podziemne, RZEKI - ich znaczenie i wykorzystanie gospodarcze

  RZEKI są to wody pochodzące bezpośrednio z opadów atmosferycznych, topniejących śniegów i lodowców oraz ze źródeł. Wody rzek stanowią znikomą część hydrosfery (0,0001%), ale są najbardziej ruchliwym jej składnikiem. W ciągu roku doprowadzają do wszechoceanu 41 tyś. km³ wody, to jest około...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Dymitr Dodano /22.09.2011 Znaków /1 476

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wpływ gospodarczej DZIAŁALNOŚCI człowieka na ŚRODOWISKO geograficzne

  W ciągu ostatnich kilkunastu lat poznano niektóre procesy zagrażające równowadze przyrody, w skali światowej. Do tych procesów należą m.in.:

  - karczowanie lasów, co powoduje ograniczenie produkcji tlenu;

  - wzrost ilości dwutlenku węgla w powietrzu. Powoduje to wzrost temperatury, co grozi topnieniem...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Dymitr Dodano /22.09.2011 Znaków /1 239

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rośliny BULWIASTE i KORZENIOWE o największym znaczeniu - największe obszary upraw

  Spośród roślin bulwiastych największe znaczenie ma uprawa ZIEMNIAKA. Ma on skromne wymagania glebowe i klimatyczne, a umiejętnie uprawiany daje wysokie plony. Największe uprawy występują w klimacie umiarkowanym chłodnym. Największymi producentami są: Chiny – 15,1%, Rosja – 13,2%, USA – 6,9%, Polska – 6,9...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Dymitr Dodano /22.09.2011 Znaków /915

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Scharakteryzuj krążenie MONSUMOWE

  Krążenie monsunowe, czyli wiatry okresowe zmienne, zmieniające kierunek dwa razy do roku. Występują one głównie w południowej i południowo-wschodniej Azji, wschodniej Afryce i północno-wschodniej Australii. Przyczyną powstania monsunów jest różne nagrzewanie się lądu i morza.

  W lecie ląd szybciej...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Dymitr Dodano /22.09.2011 Znaków /962

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Najważniejsze ROŚLINY ZBOŻOWE, ich znaczenie i główni producenci

  Do najważniejszych roślin zbożowych zaliczamy pszenicę, ryż, kukurydzę i jęczmień. Uprawa innych żyto, owies, proso i sorgo ma znaczenie tylko w pewnych regionach.

  Najważniejszym zbożem jest PSZENICA, uprawiana praktycznie na całym obszarze lądowym, oprócz strefy klimatów gorących wilgotnych. W...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Dymitr Dodano /22.09.2011 Znaków /1 834

  praca w formacie txt

Do góry