Pozostałe /8 695 prac/

 • Ocena brak

  LODOWCE i LĄDOLODY - rozmiary i rozmieszczenie współczesnego zlodowacenia

  Współcześnie lodowce zajmują ok. 15,5 mln km² (półtorej razy więcej niż powierzchnia Europy). Stanowi to ok. 10% ogólnej powierzchni lądów. Lodowce dzielimy na dwa główne typy: - kontynentalne (zwane lądolodami) i – lodowce górskie.

  Rozmieszczenie obszarów zlodowaconych na Ziemi ukazuje, że lądolody...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Dymitr Dodano /22.09.2011 Znaków /1 507

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kierunki i struktura EKSPORTU i IMPORTU POLSKI

  POLSKA – jako kraj średnio rozwinięty gospodarczo, nie jest jednak krajem samowystarczalnym, dlatego też od kilkunastu już lat bardziej zwiększa się import niż eksport co w rezultacie powoduje iż saldo obrotów handlu zagranicznego jest zdecydowanie ujemne. Czynnik ten jest bardzo niekorzystny i prawdą jest...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Dymitr Dodano /22.09.2011 Znaków /1 710

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedstaw główne OBSZARY LEŚNE świata oraz przyczyny zmniejszania się powierzchni leśnej na świecie

  Lasy zajmują łącznie ok. 40 mln km², tj. ok. 30% zamieszkanych lądów. Stanowią największą naturalną formację roślinną. Największe obszary leśne występują w strefie klimatu umiarkowanego chłodnego (TAJGA), na półkuli północnej oraz w strefie klimatu równikowego (lasy równikowe).

  TAJGA – zajmuje...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Dymitr Dodano /22.09.2011 Znaków /3 161

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasoby wodne HYDROSFERY i ich charakterystyka

  HYDROSFERA – to wodna powłoka Ziemi. Zasoby wodne hydrosfery to ok. 1454 mln km³ wody. Największą część hydrosfery obejmują:

  - wody wszechoceanu – 94% ogólnej ilości wody;

  - wody podziemna – 4,1%;

  - lodowce i lądolody – 1,65%;

  - wody w jeziorach – 0,02%;

  - wilgoć glebowa – 0,006%;

  - woda w...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Dymitr Dodano /22.09.2011 Znaków /3 101

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedstaw współczesne POGLĄDY na OCHRONĘ ŚRODOWISKA

  Przez ochronę przyrody (środowiska) – rozumie się ogół działań mających na celu zachowanie, przywracanie i właściwe użytkowanie:

  - zasobów przyrody oraz towarów przyrody żywej i nieożywionej;

  - poszczególnych obrazów i ich skupień, jak też zbiorowisk na określonych obszarach oraz gatunków roślin i...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Dymitr Dodano /22.09.2011 Znaków /2 908

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przemysł SPOŻYWCZY w Polsce - najważniejsze jego branże

  Zakłady przemysłu spożywczego z punktu widzenia rozmieszczenia dzieli się na trzy grupy:

  I grupa to zakłady lokalizowane w pobliżu źródeł surowca. Są to zakłady zużywające znaczne ilości surowca na jednostkę wyrobu lub przetwarzające surowce szybko psujące się i nie znoszące dłuższego...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Dymitr Dodano /22.09.2011 Znaków /3 272

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Scharakteryzuj UKSZTAŁTOWANIE powierzchni Polski

  Mówiąc o ukształtowaniu powierzchni mamy na myśli wielkie formy powierzchni Ziemi, takie jak niziny, wyżyny i góry. Natomiast pod pojęciem rzeźby terenu rozumiemy ogół drobniejszych form urozmaicających te wielkie formy.

  Ukształtowanie powierzchni, jak i rzeźba terenu wywierają olbrzymi wpływ na inne...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Dymitr Dodano /22.09.2011 Znaków /1 778

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROLA PRZEMYSŁU w rozwoju społeczeństw

  Przemysłem – nazywamy dział gospodarki narodowej polegający na wydobywaniu surowców mineralnych i ich przetwarzaniu oraz przetwarzaniu wszelkich innych surowców przy użyciu maszyn i zastosowaniu podziału pracy.

  Celem tej działalności – jest wytwarzanie przedmiotów i dóbr służących zaspokajaniu potrzeb...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Dymitr Dodano /22.09.2011 Znaków /1 929

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UŻYWKI - ich znaczenie i największe zbiór

  Produkty spożywcze – nie mające w zasadzie wartości odżywczej, lecz mimo to powszechnie używane przez człowieka noszą nazwę UŻYWEK. Pobudzają one lub hamują system nerwowy i pracę serca (np. napoje alkoholowe, kawa, herbata), działają oburzająco (nikotyna -> tytoń)

  I. Krzew herbaciany – uprawiany...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Dymitr Dodano /22.09.2011 Znaków /2 744

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Typy WYBRZEŻY morskich - ich charakterystyka

  Brzeg morski możemy podzielić na: - brzeg wysoki; - brzeg niski.

  A) WYSOKIE wybrzeża dzielą się na:

  - dalmatyńskie – utworzone są w wyniku zalania silnie rozczłonkowanych grzbietów górskich równoległych do wybrzeża (Półw. Bałkański);

  - riasowe – powstają w wyniku zalania dolin starych grzbietów...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Dymitr Dodano /22.09.2011 Znaków /2 255

  praca w formacie txt

Do góry