Pozostałe /8 695 prac/

 • Ocena brak

  Amazonka

  Polyergus rufescens (Latr.), rodzina Formicidae - mrówkowate. Długość robotnicy 5—7 mm, samicy 8—9 mm. Występuje tylko miejscami na nasłonecznionych, ciepłych stanowiskach. Gniazda zakłada pod kamieniami. W gnieździe żyje z mrówkami pomocniczymi („niewolnicami") należącymi do podro-dzaju pierwomrówka...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Pluto99 Dodano /25.06.2013 Znaków /414

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pastwica

  Brachymeria sp., rodzina Chaleididae - bleskotkowate. Długość ciała około 3—4 mm. Jest to rodzina bogata w rodzaje i gatunki, które są pasożytami przede wszystkim gąsienic motyli i wtórnymi pasożytami bobówek muchówek.

  Do najliczniejszych gatunków należy np. pastwica drobna (Brachymeria minuta L.)...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Pluto99 Dodano /25.06.2013 Znaków /536

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Osa dachowa

  Yespula germanica (F.), rodzina Vespidae — osowate. Robotnice są długości 12—16 mm, samice 16—20 mm. Występuje na całym świecie. Gniazdo zakłada najczęściej w ziemi, w szczelinach murów itp. Rodzina osy dachowej składa się przeciętnie z 3—5 tys. osobników.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Pluto99 Dodano /25.06.2013 Znaków /309

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hurtnica

  Lasius sp. rodzina Formicidae — mrówkowate. Do tego rodzaju należą stosunkowo małe mrówki, osiągające długość 3—6,5 mm. Rodzaj ten obejmuje około 40 gatunków i form Występujących w całej Europie i Azji aż po Indie. Gatunkiem zasługującym na uwagę jest kartonówka zwyczajna (Lasius fuliginosus...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Pluto99 Dodano /25.06.2013 Znaków /453

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Smukwa okazała

  Scolia hirta (Schr.) rodzina Scoliidae — smukwowate. Długośg ciała 11- 24 mm. Występuje w ciepłych rejonach. Owady dorosłe spotykane są na kwiatach. Samica za pomocą żądła paraliżuje larwy kruszczycy albo chrabąszcza, a następnie składa na nich jaja. Larwy początkowo żyją na zewnątrz ciała...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Pluto99 Dodano /25.06.2013 Znaków /459

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mrówka rudnica

  Formica rufa L., rodzina Formicidae - mrówkowate. Długość robotnicy 6-9 mm, samicy 9—11 mm. Żyje w większych lasach, gdzie buduje gniazda z suchych gałązek i igliwia, przemieszanych z ziarnkami piasku. Żywi się spadzią, jak również pokarmem zwierzęcym, głównie gąsienicami i drobnymi...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Pluto99 Dodano /25.06.2013 Znaków /346

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Żronka pospolita

  Mutilla europaea L., rodzina Mutilłidae — żronkowate. Długość ciała 10-16 mm. Występuje od nizin aż po rejony górskie. Samiec spotykany na kwiatach, samica łazi po ziemi i poszukuje gniazd trzmieli. Jaja składa do komórek zawierających larwy trzmieli. Pasożytuje na różnych gatunkach...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Pluto99 Dodano /25.06.2013 Znaków /335

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gmachówka drzewotoczna

  Camponotus ligniperdus (Iatr.), - rodzina Formicidae — mrówkowate. Długość robotnicy 6,5-14 mm, samicy 14—17 mm. Żyje na nasłonecznionych stanowiskach, na brzegach i w miejscach przerzedzonych lasu. Gniazda zakłada w drewnie, pod korzeniami drzew i pod kamieniami.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Pluto99 Dodano /25.06.2013 Znaków /299

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Złotolitka ognista

  Chryss ignita L., rodzina Chrysididae — złotolitkowate. Długość ciała 4—13 mm. Przez cały sezon wegetacyjny występuje na kwiatach roślin baldaszkowatych. Podczas słonecznej pogody można ją spotkać na drewnianych płotach i budowlach z drewna. Jest pasożytem różnych gatunków Os, pszczół i...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Pluto99 Dodano /25.06.2013 Znaków /361

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kopułka naścienna

  Eumenespedunculatus (Panz.), rodzina Eumenidae — kopułkowate. Długość ciała 11—17 mm. Występuje w cieplejszych rejonach, głównie w borach sosnowych. Buduje typowe komórki gniazdowe z gliny. Do nich znosi sparaliżowane za pomocą żądła gąsienice i larwy chrząszczy, stanowiące pokarm dla jej...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Pluto99 Dodano /25.06.2013 Znaków /339

  praca w formacie txt

Do góry