Pozostałe /8 695 prac/

 • Ocena brak

  Biebrzański Park Narodowy - Turystyka

  Biebrzański Park Narodowy jest ważnym obszarem dla turystyki przyrodniczej, wypoczynku sobotnio - niedzielnego, wędkarstwa, a także dla celów dydaktycznych. Jest on jednak słabo zagospodarowany turystycznie. W Południowym i Środkowym Basenie parku wytyczone są piesze szlaki o długości ponad 195 km., a...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Szczepan Dodano /23.09.2011 Znaków /1 606

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Biebrzański Park Narodowy - Fauna

  Wśród tej niezwykle ciekawej roślinności Kotliny Biebrzańskiej egzystuje równie ciekawy świat zwierząt. Fauna biebrzańska jest doprawdy przebogata, zarówno pod względem rozmaitości gatunków, jak i liczebności osobników. Znajduje się tu największa w kraju ostoja łosia. Kilkanaście sztuk tego gatunku...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Szczepan Dodano /23.09.2011 Znaków /3 975

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Biebrzański Park Narodowy - Flora

  Szata roślinna parku odznacza się dużą różnorodnością, wysokim stopniem naturalności i obecnością wielu rzadkich gatunków. Sprzyjające warunki rozwoju znajdują tu rośliny pochodzenia północnego i relikty glacjalne, reprezentowane przez 17 gatunków roślin naczyniowych m.in.: brzozę niską, wierzbę...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Szczepan Dodano /23.09.2011 Znaków /2 608

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Biebrzański Park Narodowy - Warunki klimatyczne

  Obszar należy do najchłodniejszych rejonów naszego kraju. Charakteryzuje się oddziaływaniem klimatu kontynentalnego, z wpływami klimatu północnego (borealnego). W stosunku do sąsiadujących terenów, występują tu niższe średnie temperatury, ze względu na bagienne podłoże, które ogrzewa się wolniej...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Szczepan Dodano /23.09.2011 Znaków /961

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Biebrzański Park Narodowy - Stosunki wodne

  Główną oś hydrologiczną omawianej krainy stanowi Biebrza (159 km. długości w granicach parku). Jest jej podstawowym elementem decydującym o charakterystycznym wizerunku. Biebrza jest największym prawobrzeżnym dopływem Narwi. Jest to rzeka o typowo nizinnym charakterze, z niskimi spadkami (od 0,06 do 3,33...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Szczepan Dodano /23.09.2011 Znaków /2 130

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Biebrzański Park Narodowy - Rzeźba terenu i budowa geologiczna

  Biebrzański Park Narodowy obejmuje znaczną część Kotliny Biebrzańskiej (położonej na wysokościach 102 - 112 m n.p.m.) i leżącej na styku obszarów staro i młodo glacjalnych. Kotlina ma długość ponad 100 km. i powstała w okresie zlodowaceń: środkowopolskiego i bałtyckiego. Wypełnia ją...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Szczepan Dodano /23.09.2011 Znaków /2 584

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Biebrzański Park Narodowy - Położenie parku

  Park położony jest w płn. - wsch. Polsce na terenie województwa podlaskiego. Jest to największy park narodowy w Polsce. Jego powierzchnia wynosi 59 223 ha. Wokół parku utworzono otulinę o powierzchni 66 824 ha. Obszary leśne zajmują 15 547 ha., 18 181 ha. to grunty rolne i 24 604 ha. to nieużytki - w...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Szczepan Dodano /23.09.2011 Znaków /494

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Biebrzański Park Narodowy - Utworzenie parku

  Biebrzański Park Narodowy jest największym parkiem narodowym w Polsce. Chociaż koncepcja ochrony tych terenów poprzez utworzenie "Biebrzańskiego Parku Natury" pojawiła się jeszcze przed Konwencją Ramsarską, bo w 1968 roku na łamach "Chrońmy Przyrodę Ojczystą", to na należyte formalne uznanie region...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Szczepan Dodano /23.09.2011 Znaków /627

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Berlin

  BERLIN, stol. Niemiec (do 1945 i od 1991 uznana przez parlament niem.), położona na Pojezierzu Brandenburskim i w Pradolinie Warszawsko-Berlińskiej, nad Hawelą i jej dopływem Sprewą; stanowi odrębny kraj związkowy; pow. 883 km2, 3,42 mln mieszk. (1992); ok. 8% ludności (w zach. części Berlina 13%)...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Szczepan Dodano /23.09.2011 Znaków /7 417

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Belgia - Ludność Belgii

  Północne prowincje Belgii ( Flandrię , Antwerpię , Limburgię ) zamieszkują Flamandowie ( 60% populacjii) , posługujący się językiem zbliżonym do holenderskiego , a część południową ( Hainaut , Namur , Luksemburg ) - Walonowie ( 39% ogółu ludności ), mówiący dialektem francuskim. Oba języki mają...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Szczepan Dodano /23.09.2011 Znaków /1 083

  praca w formacie txt

Do góry