Pozostałe /8 695 prac/

 • Ocena brak

  Charakterystyka środków transportu

  Pod pojęciem transport rozumiemy przewóz ładunków i pasażerów, bez względu na to, czy odbywa się on regularnie, czy też nie. Pojęciem tym nie obejmujemy przekazywania wiadomości na odległość (telefon, fax, internet, poczta, radio, telewizja), co tworzy odrębną grupę zwaną łącznością. Transport i...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Aron Dodano /23.09.2011 Znaków /819

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Charakterystyka Polskich portów morskich

  PORT - zgodnie z definicją przyjętą przez Unię Europejską, a stosowaną również w naszej metodologii - oznacza miejsce wyposażone w infrastrukturę umożliwiającą statkom handlowym cumowanie, załadunek lub rozładunek, a pasażerom wejście lub zejście z pokładu statku. (Dyrektywa Rady 95/64/EC z dnia 8...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Aron Dodano /23.09.2011 Znaków /12 135

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Charakterystyka krajów

  Cechą charakterystyczną współczesnej gospodarki światowej jest istnienie wyraźnych dysproporcji w poziomie rozwoju społeczno gospodarczego, zarówno w obrębie poszczególnych krajów, jak i w skali globalnej. Istotny wpływ na to zróżnicowanie mają czynniki naturalne: warunki klimatyczne, rozmieszczenie...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Aron Dodano /23.09.2011 Znaków /4 156

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Charakterystyka gospodarcza regionu europejskiego

  Przez pojęcie gospodarka rozumiemy historycznie: ukształtowany i zmniejszający się w czasie system powiązań produkcyjnych, technologicznych, handlowych, finansowych i instytucjonalnych między gospodarkami narodowymi różnych krajów o różnych poziomach rozwoju gospodarczo-społecznego.

  Jak wszyscy wiemy...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Aron Dodano /23.09.2011 Znaków /12 837

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Charakterystyka gospodarcza Niziny Mazowieckiej

  Przemysł daje zatrudnienie ponad 420 tys. osób, z czego prawie połowa pracuje w elektromaszynowej grupie gałęzi. Przemysł elektromaszynowy Niziny Mazowieckiej reprezentowany jest przez różnorodne jego rodzaje, z wyraźną dominacją gałęzi maszynowej, środków transportu, elektrotechnicznej oraz...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Aron Dodano /23.09.2011 Znaków /5 023

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Charakterystyka ery mezozoicznej

  Najstarsze ślady życia jakie znamy, to minerały, jak grafit czy wapień, które nie mogły powstać w żaden inny sposób niż jako efekt czynności żywych organizmów. Najstarsze organizmy, których budowę można rozpoznać, pochodzą sprzed 1800 milionów lat. Są to sinice oraz strzępki grzybów niższych...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Aron Dodano /23.09.2011 Znaków /13 917

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cechy urbanizacyjne na świecie - KRAJE O WYSOKIM STOPNIU URBANIZACJI

  Stany Zjednoczone Ameryki Północnej:

  1. proces urbanizacji zaczął się podobnie jak w Europie, rozpoczął się już w XIX wieku. Był to wynik:

  - rozwoju przemysłowego i masowego napływu emigrantów z Europy. Znaczna część osadników za cel podróży wybierała właśnie duże miast wschodniej części...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Aron Dodano /23.09.2011 Znaków /3 497

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cechy urbanizacyjne na świecie - KRAJE O NISKIM STOPNIU URBANIZACJI

  Kraje azjatyckie:

  1. poza nielicznymi wyjątkami niski stopień urbanizacji

  2. tradycyjne społeczności rolnicze i niski stopień industrializacji

  spowodowały, że zjawisko odpływu ludności do miast było niewielkie

  3. sytuacja uległa zasadniczej zmianie po eksplozji demograficznej .

  Narastające...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Aron Dodano /23.09.2011 Znaków /1 823

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cechy urbanizacyjne na świecie

  Pojęcie miasta - określa się za pomocą różnorakich kryteriów

  - kryteria prawno - administracyjne - miastem jest osada, która została uznana za miasto przez właściwy organ prawny (uzyskała prawa miejskie)

  - kryteria fizjonomiczne - wyróżniają miasta na podstawie cech zewnętrznych (typ zabudowy...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Aron Dodano /23.09.2011 Znaków /7 799

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cechy Klimatu Polski

  Klimat Polski zaliczamy do typu przejsciowego wsrod klimatow cieplych strefy umiarkowanej.

  Do glownych czynnikow ksztaltujacych klimat Polski naleza:

  - polozenie w srednich szerokosciach geograficznych

  - usytuowanie w centrum Europy miedzy jej czescia zachodnia z silnie rozczlonkowana linia brzegowa...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Aron Dodano /23.09.2011 Znaków /2 200

  praca w formacie txt

Do góry