Pozostałe /8 695 prac/

 • Ocena brak

  Charakterystyka rolnictwa Egiptu - Rozmieszczenie upraw

  Ze względy na rodzaj gleb rolnictwo w Egipcie skupione jest w delcie i dorzeczu Nilu. Uprawia się między innymi ryż, pszenicę, kukurydzę, trzcinę cukrową(w dolinie Nilu powyżej Asuanu), sezam, orzeszki ziemne, jęczmień, rośliny strączkowe, bawełnę. 2% powierzchni Egiptu zajmują plantacje: daktyli...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Aron Dodano /23.09.2011 Znaków /745

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Charakterystyka rolnictwa Egiptu - Ocena warunków dla potrzeb rolnictwa

  Ocena warunków dla potrzeb rolnictwa panującego w Egipcie w skali 0-6 to:

  -ukształtowanie terenu oceniam na 5, gdyż większą część tego kraju zajmują tereny równinne z wyjątkiem górzystej Pustyni Arabskiej, na terenie równinnym łatwiej jest prowadzić działalność rolniczą;

  -klimat oceniam na 3...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Aron Dodano /23.09.2011 Znaków /913

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Charakterystyka rolnictwa Egiptu - Charakterystyka warunków naturalnych

  a) Patrząc na mapę hipsometryczną Afryki można stwierdzić, iż północna część Egiptu wraz z doliną Nilu jest terenem nizinnym o przewadze powierzchni równinnej, miejscami pagórkowatej, a południowa jest wyżynna. Wschodnią część Egiptu nad wybrzeżem Morza Czerwonego zajmują niskie góry (rys.1)

  b)...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Aron Dodano /23.09.2011 Znaków /1 735

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Charakterystyka powiatu nyskiego

  Powiat nyski tworzą gminy: Głuchołazy ,Kamiennik ,Korfantów ,Łambinowice ,Nysa ,Paczków ,Pakosławice ,Otmuchów ,Skoroszyce .Nowo utworzony powiat jest regionem o szczególnym znaczeniu i niezwykłych walorach .O jego wyjątkowym znaczeniu decyduje przede wszystkim położenie w jednym z najpiękniejszych...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Aron Dodano /23.09.2011 Znaków /10 711

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Charakterystyka środków transportu - Transport lotniczy

  Najnowocześniejszy i najszybciej rozwijający się rodzaj transportu, ale wymagający dużych nakładów kapitałowych i wysoko wykwalifikowanej kadry. Na jego rozwój i stale postępującą modernizację stać tylko bogate kraje. W latach 1980-1995 lotnictwo cywilne zwiększyło swój tabor o około 80%, a towarów o...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Aron Dodano /23.09.2011 Znaków /2 636

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Charakterystyka środków transportu - Żegluga morska

  Wynalazek kompasu pozwolił statkom żaglowym na odbywanie dalekich podróży przez oceany i oderwanie się od rejonów przybrzeżnych czy też mórz zamkniętych. Jednak dopiero wprowadzenie maszyny parowej jako napędu statków o konstrukcji metalowej pozwoliło na szybki rozwój ilościowy światowej floty morskiej i...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Aron Dodano /23.09.2011 Znaków /1 129

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Charakterystyka środków transportu - Żegluga śródlądowa

  Jeśli pominąć odległe czasy starożytnego Egiptu, Mezopotamii i Indii, to przewozy na wodach śródlądowych rozwinęły się najwcześniej w Europie w okresie feudalnym. I wtedy dość skutecznie mogły konkurować z transportem drogowym. Jednak później w poważnym stopniu uległy przewadze transportu...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Aron Dodano /23.09.2011 Znaków /1 433

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Charakterystyka środków transportu - Transport samochodowy

  Drogi w zależności od pełnionej funkcji dzielą się na lokalne, krajowe i międzynarodowe. Najważniejszą rolę spełniają autostrady, które dominują na szlakach tranzytowych i pomiędzy aglomeracjami miejsko-przemysłowymi. W miejscach przecinania się tworzą one wielopoziomowe skrzyżowania, mając nawet...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Aron Dodano /23.09.2011 Znaków /1 417

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Charakterystyka środków transportu - Transport kolejowy

  Transport kolejowy odgrywa szczególnie ważną rolę w przewozie ładunków masowych na duże odległości. Jednak traci na znaczeniu przy przewozie pasażerów i ładunków drobnicowych w krajach wysoko rozwiniętych, gdyż skutecznie konkuruje z nim transport samochodowy. Gęstą sieć kolejową posiadają:...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Aron Dodano /23.09.2011 Znaków /3 100

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Charakterystyka środków transportu - Transport niezmechanizowany

  Od najdawniejszych czasów człowiek przemieszczał się z miejsca na miejsce. Początkowo czynił to w poszukiwaniu żywności, a w miarę rozwoju kultury niematerialnej w celu zbytu nadmiaru lub uzyskania brakujących produktów. Najpierw człowiek sam je przenosił, potem nauczył się używać do tego zwierząt...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Aron Dodano /23.09.2011 Znaków /1 295

  praca w formacie txt

Do góry