Pozostałe /8 695 prac/

 • Ocena brak

  Egipt - Warunki naturalne

  Egipt ma kształt zbliżony do kwadratu. Afrykańską i azjatycką część kraju łączy Przesmyk Sueski, przez który przebiega Kanał Sueski łączący Morze Śródziemne z Morzem Czerwonym. Rozległe obszary Egiptu zajmują pustynne równiny wzniesione średnio kilkaset metrów nad poziomem morza.

  Osadnictwo...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Cyprian Dodano /23.09.2011 Znaków /2 482

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Egipt - Ludność

  Egipt zamieszkuje 54,6 mln osób (1991), średnia gęstość zaludnienia 54,5 osoby/km2, biorąc jednak pod uwagę faktycznie zasiedlone i gospodarczo wykorzystane obszary kraju stanowiące łącznie ok. 3,5% powierzchni całkowitej, średnia gęstość zaludnienia przekracza 1500 osób/km2. W 1991 w miastach...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Cyprian Dodano /23.09.2011 Znaków /839

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Egipt

  Egipt, Egipska Republika Arabska, Dżumhurija Misr al-Arabija, państwo w północno-wschodniej części kontynentu afrykańskiego i na półwyspie Synaj w Azji. Obszar 1 001 400 km2. Egipt graniczy na południu z Sudanem, na zachodzie z Libią, na wschodzie z Izraelem, północną granicę kraju wyznacza wybrzeże...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Cyprian Dodano /23.09.2011 Znaków /791

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Efekt cieplarniany

  Efekt cieplarniany może być jednym z największych zagrożeń współczesnej cywilizacji. Żyjemy w okresie wielkiego rozwoju przemysłowego i jesteśmy często tak zapatrzeni w siebie, że nie zauważamy szkód, jakie wyrządzamy naszemu, jak dotąd jedynemu, domowi czyli Ziemi.

  Spróbujmy sobie wyobrazić...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Cyprian Dodano /23.09.2011 Znaków /18 728

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dziura ozonowa. Gazy CFE

  Ozon - O3, alotropowa odmiana tlenu; od zwykłego tlenu różni się tym, że tworzy cząstkę trójatomową, jest gazem o charakterystycznym orzeźwiającym zapachu; o barwie niebieskawej (w stanie stałym prawie czarny); temperatura wrzenia 111,5o, temperatura topnienia - 192,7o.

  Około 15 razy lepiej, niż tlen...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Cyprian Dodano /23.09.2011 Znaków /3 390

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dzieje Ziemi

  Przez wiele lat geolodzy próbowali określić wiek Ziemi na podstawie dowodów odnalezionych w skałach.

  Metoda ta okazała się jednak mało skuteczna.

  Dopiero stosunkowo niedawno udało się wypracować metody, które pozwalają na dokładniejsze ustalenia w tej sprawie. Większość badaczy zgadza się, iż...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Cyprian Dodano /23.09.2011 Znaków /9 517

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dzieje Ziemi - Era kenozoiczna

  Jest ona bardzo krótka w porównaniu do poprzednich. Jest ponieważ trwa nadal. W niej ukształtował się współczesny układ lądów i mórz. W pierwszej części trzeciorzędu miał miejsce względny spokój tektoniczny. Doszło do rozległych zrównań powierzchni Ziemi, powstały tzw. penepleny- prawierównie...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Cyprian Dodano /23.09.2011 Znaków /1 947

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dzieje Ziemi - Era mezozoiczna

  Intensywne przemiany oblicza Ziemi- zmieniający się rozkład mórz oraz ciągłe przekształcanie rzeźby litosfery. Kształtowały się wielkie sekwencje skał osadowych, głównie pochodzenia morskiego. Miały swój początek pierwsze etapy orogenezy alpejskiej. Aktywność tektoniczna i wulkaniczna powodowała...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Cyprian Dodano /23.09.2011 Znaków /1 151

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dzieje Ziemi - Era paleozoiczna

  Z tej epoki pochodzą głównie skały osadowe, zawierające liczne ślady życia w postaci skamieniałości- trylobity. Były to stawonogi które żyły tylko w tej erze. Trylobity stały się zatem skamieniałościami przewodnimi. Do skamieniałości przewodnich należą również graptolity- pływające krzaczaste...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Cyprian Dodano /23.09.2011 Znaków /1 832

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dzieje Ziemi - Ery prekambryjskie

  Z tego okresu pochodzą układy skał o wielkiej miąższości złożone ze skał krystalicznych i przeobrażonych (granity, gnejsy, łupki krystaliczne). Na tych skałach spotyka się także skały osadowe (zlepieńce, piaskowce). Dochodziło do licznych i na dużą skalę ruchów górotwórczych. Powstawały i...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Cyprian Dodano /23.09.2011 Znaków /1 404

  praca w formacie txt

Do góry