Pozostałe /8 695 prac/

 • Ocena brak

  Eksplozja demograficzna

  Eksplozja demograficzna jest to zjawisko gwałtownego wzrostu liczby ludności, obecnie przypada głównie na kraje słabo rozwinięte.

  Antropopresja jest to nacisk człowiek na środowisko naturalne.

  1.Skutki antropopresji mogą być następujące

  . Wycinanie lasu

  . Deformacja ziemi

  . Niszczenie strefy...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Cyprian Dodano /23.09.2011 Znaków /1 687

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ekosystemy wodne - główne ekosystemy jeziorne

  1.Warunki życia w wodzie:

  a) mniejsze niż na lądzie wachania temperatury -2°(0°) - +30°C

  woda morska

  woda słodka

  b) zawartość tlenu w wodzie jest znacznie mniejsza niż na lądzie, a może spadać nawet do zera

  c) woda wolniej się ogrzewa i wolniej stygnie

  d) natężenie światła spada wraz ze...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Cyprian Dodano /23.09.2011 Znaków /1 035

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Egipt - Struktura zatrudnienia

  W rolnictwie pracuje 42,7% osób, w przemyśle 21,3%, w usługach i handlu 36%. Dochód narodowy w 1991 wynosił 600 dolarów amerykańskich na 1 mieszkańca. Średnia stopa inflacji w latach 1980-1991 - 15,5% (1992 - 35%).

  Dochód narodowy wytwarzany był nieproporcjonalnie do struktury zatrudnienia. Choć...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Cyprian Dodano /23.09.2011 Znaków /707

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Egipt - Handel

  Podstawowymi egipskimi towarami przeznaczonymi na eksport są ropa naftowa, paliwa i gaz ziemny (53,8% wartoci ogółem). Kolejne miejsca zajmują: przędza bawełniana (8,4%) i odzież (7,8%). Drugim, poza bawełną, produktem rolnym mającym poważne znaczenie w egipskim handlu międzynarodowym jest ryż (ok. 3%)...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Cyprian Dodano /23.09.2011 Znaków /1 075

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Egipt - Transport

  Sieć połączeń drogowych i kolejowych rozwinęła się w delcie i dolinie Nilu, który jest zarazem ważnym szlakiem komunikacji wodnej. Na obszarze delty funkcjonuje wiele kanałów będących ważnymi szlakami transportowymi kraju. Istnieje sieć połączeń lotniczych, łączących miasta nad Nilem z osiedlami...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Cyprian Dodano /23.09.2011 Znaków /661

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Egipt - Rolnictwo

  Współczesne rolnictwo egipskie, ze względu na szybko rosnącą liczbę ludności, nie jest w stanie zaspokoić wewnętrznych potrzeb kraju. Pomimo to sektor rolniczy i przemysł przetwórstwa spożywczego należy uznać za jedne z lepiej rozwijających się branż gospodarki.

  Dzięki budowie retencyjnego...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Cyprian Dodano /23.09.2011 Znaków /982

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Egipt - Przemysł

  Dobrze rozwinął się przemysł chemiczny, szczególnie produkcja nawozów sztucznych, włókien syntetycznych, farmaceutyczny, a także przemysł włókienniczy i odzieżowy, dający obecnie ok. 1/4 wartoci ogólnej produkcji przemysłowej.

  Kraj posiada kilka montowni zagranicznych koncernów samochodowych, w których...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Cyprian Dodano /23.09.2011 Znaków /1 131

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Egipt - Gospodarka

  Pośród krajów arabskich Bliskiego Wschodu Egipt ma najstarsze tradycje przemysłowe, sięgające XIX w. Obecnie należy do najlepiej rozwiniętych krajów afrykańskich. Posiada znaczące złoża bogactw naturalnych. Podstawowe znaczenie ma ropa naftowa, pochodząca ze złóż na półwyspie Synaj oraz z nowych...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Cyprian Dodano /23.09.2011 Znaków /1 484

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Egipt - Ustrój polityczny

  Egipt jest republiką, funkcję głowy państwa sprawuje prezydent. Jednoizbowy parlament, Zgromadzenie Narodowe (Rada Ludowa) z 454 deputowanymi, sprawuje władzę ustawodawczą. Funkcje doradcze w stosunku do parlamentu pełni 241-osobowa Rada Konsultatywna (szura). Władza wykonawcza pozostaje w rękach rządu.

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Cyprian Dodano /23.09.2011 Znaków /316

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Egipt - Historia

  Dzieje Egiptu do 641 określa się jako Egipt starożytny. W latach 639-641 podbity przez Arabów, prowincja kalifatu arabskiego. Islamizacja kraju pod rządami emira. Do 750 podlegał dynastii Omajjadów, do 969 - Abbasydów, następnie Fatymidów (założenie Kairu i przeniesienie tam stolicy).

  W 1171 Salah ad-Din...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Cyprian Dodano /23.09.2011 Znaków /2 391

  praca w formacie txt

Do góry