Pozostałe /8 695 prac/

 • Ocena brak

  Energia w przyrodzie - Materiały rozszczepialne

  Jedynie kilka izotopów można wykorzystać jako paliwo jądrowe. Jądro musi być duże i ciężkie oraz rozpadać się pod wpływem powolnego neutronu, emitując przy tym inne neutrony. Materiały spełniające te kryteria to materiały rozszczepialne. Zdecydowanie najczęściej używanym materiałem...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Cyprian Dodano /23.09.2011 Znaków /572

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Energia w przyrodzie - Reakcja łańcuchowa

  Reakcja rozszczepienia jądra uranu zachodzi pod wpływem powolnego neutronu. Neutron krążący z prędkością odpowiadającą prędkości ruchów cieplnych (ok. 2 km/s), zwany neutronem termicznym, łączy się z jądrem substancji rozszczepialnej, czyniąc je niestabilnym. Jądro deformuje się, przewęża, a w...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Cyprian Dodano /23.09.2011 Znaków /1 115

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Energia w przyrodzie - Energia jądrowa

  Energia jądrowa stanowi główne źródło energii całego wszechświata. Wykorzystuje ona energię zawartą w jądrach atomów. W niektórych bowiem bardzo ciężkich atomach jądro może być rozbite na dwie mniejsze cząstki. W tym procesie rozszczepiania jądra wyzwala się ogromna ilość ciepła, które można...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Cyprian Dodano /23.09.2011 Znaków /417

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Energia w przyrodzie - Promieniowanie

  Dzięki reakcją fuzji Słońce wypromieniowuje w przestrzeń kosmiczną w przybliżeniu 8,33 . 1024 kWh dziennie. Moc wysyłanego przez Słońce promieniowania jest tak wielka, że nawet w odległości orbity Ziemi (150 milionów kilometrów) jej gęstość wynosi około 1300 W/ m2 . Ilość energii słonecznej...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Cyprian Dodano /23.09.2011 Znaków /5 367

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Energia w przyrodzie - Jednostki energii

  Ponieważ miarą wymiany energii jest iloczyn siła . droga, który powinien być wyrażony w jednostkach:

  kiloGramometry albo niutony . metry,

  to używamy tych jednostek dla energii, pisząc:

  kiloGram . metr = niuton . metr.

  Pierwsza forma zawiera " złą" jednostkę siły. Jest ona często używana w...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Cyprian Dodano /23.09.2011 Znaków /611

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Energia w przyrodzie - Źródła energii

  Mówiąc o źródłach energii, mamy na myśli zapasy energii dającej się wykorzystać. Ropa, węgiel, benzyna, gaz świetlny, wszystkie te substancje posiadają zapas energii chemicznej, którą można wyzwolić w postaci ciepła i innych pożytecznych form energii w procesie spalania z tlenem.

  Substancje te...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Cyprian Dodano /23.09.2011 Znaków /4 036

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Energia w przyrodzie - Rodzaje energii

  Jest wiele rodzaji energii. Ciepło, światło i dźwięk to rodzaje otaczającej nas energii. Światło i ciepło to energia promieniująca, zwana radiacją. Daje ona światło i ciepło oraz umożliwia działanie wielu urządzeń. Energia chemiczna jest magazynowana w pokarmach i paliwach. Wyzwala się podczas...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Cyprian Dodano /23.09.2011 Znaków /898

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Energia w przyrodzie

  Nic nie może żyć, poruszać się ani pracować bez energii. Rośliny potrzebują jej, aby rosnąć. Nam jest ona niezbędna do podtrzymywania procesów życiowych. Nasza energia pochodzi z pożywienia. Maszyny potrzebują energii do pracy. Niektóre są napędzane elektrycznością, inne zaś spalają paliwa...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Cyprian Dodano /23.09.2011 Znaków /405

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Energetyka

  1. Jakie cechy ropy naftowej uczyniły z niej źródło energii XX w?

  W trwającym już ponad 200 lat rozwoju przemysłowym świata zachodziły poważne zmiany struktury zużywanych surowców energetycznych. Początkowo podstawowym źródłem energii był węgiel, wykorzystywany powszechnie w energetyce, hutnictwie...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Cyprian Dodano /23.09.2011 Znaków /7 714

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Elektrownie wodne w Polsce - CZORSZTYN - NIEDZICA

  Historia budowy tej zapory sięga 1905 roku z którego pochodzą pierwsze materiały dotyczące utworzenia w rejonie Czorsztyna sztucznego zbiornika.

  Uściślenie tych zamysłów stanowiły plany budowy czterech zbiorników na najgroźniejszych dopływach karpackich górnej Wisły - w Rożnowie i Czorsztynie na...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Cyprian Dodano /23.09.2011 Znaków /2 125

  praca w formacie txt

Do góry