Pozostałe /8 695 prac/

 • Ocena brak

  Eurazja - Tektonika

  Istnienie bloków kontynentalnych i zagłębień oceanicznych , tak charakterystycznych dla powierzchni litosfery , wiąże się z historią i jej kształtowania się przez w wewnętrzne procesy w bryle ziemskiej . W historii rozwoju kontynentu Eurazji i jej dzisiejszej strukturze nie trudno odczytać, w jaki sposób...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Wilhelm Dodano /26.09.2011 Znaków /2 750

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Eurazja - Położenie

  Już od starożytności we wschodniej części Morza Śródziemnego przeciwstawiano ziemie położone na zachód od Morza Egejskiego , które nazywano Europą , lądowi leżącemu na wschodzie i nazywa - nemu Azją . O ile jednak pozostałe kontynenty są wyraźnie wyodrę - bnione , to Europa i Azja tworzą jeden...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Wilhelm Dodano /26.09.2011 Znaków /1 887

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Etiopia - Struktura zatrudnienia

  Rolnictwo zatrudnia 78% pracujących mieszkańców, przemysł 9%, usługi i handel 13%. Dochód narodowy w 1990 wynosił 120 USD na 1 mieszkańca (jeden z najniższych wskaźników w świecie). Średnia stopa inflacji w latach 1980-1991 - 2,4%. Dochód narodowy wytwarzany był nieproporcjonalnie do struktury...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Wilhelm Dodano /26.09.2011 Znaków /447

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Etiopia - Handel

  Głównym towarem eksportowym jest kawa (47% wartości eksportu ogółem), ponadto wywozi się skóry i futra (16%), produkty rolne (13%), m.in. rośliny strączkowe, oleiste, mięso oraz owoce i warzywa. Importuje się głównie produkty przemysłu przetwórczego, dobra inwestycyjne (45%) oraz artykuły konsumpcyjne...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Wilhelm Dodano /26.09.2011 Znaków /621

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Etiopia - Przemysł

  Przemysł przetwórczy kraju sprowadza się przede wszystkim do przetwórstwa rolno-spożywczego. Działają, głównie niewielkie, zakłady olejarskie, mleczarskie, cukrownicze, mięsne. Przemysł włókienniczy rozwinął się w Addis Abebie i w jej okolicach (kombinat bawełniany w Akaki). Także w stolicy...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Wilhelm Dodano /26.09.2011 Znaków /1 156

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Etiopia - Rolnictwo

  Etiopia jest krajem zacofanym gospodarczo, należy do najuboższych państw świata. Priorytetowe znaczenie dla ekonomiki kraju ma rolnictwo, w którym pracuje prawie 80% ludności zawodowo czynnej. Średnie plony uzyskiwane z hektara użytków są bardzo niskie, a stosowane metody uprawy anachroniczne.

  Na...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Wilhelm Dodano /26.09.2011 Znaków /1 057

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Etiopia - Ustrój polityczny

  Etiopia jest krajem socjalistycznym. W 1991, w wyniku przewrotu i obalenia komunistycznej dyktatury Mengistu Haile Mariama, władzę w kraju przejęło ugrupowanie kierowane przez Melesa Zenawiego. Nowa partia rządząca, podobnie jak poprzedni reżim, posługuje się ideologią marksistowsko-leninowską.

  Trudno...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Wilhelm Dodano /26.09.2011 Znaków /818

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Etiopia - Historia

  Panujący do 1974 królowie Etiopii wywodzili swoje pochodzenie od pierwszego władcy kraju, Menelika I (ok. 1000 p.n.e.), którego rodzicami mieli jakoby być mityczny król Salomon i królowa Saby.

  Istniejące w II w. n.e. na terytorium obecnej Etiopii i południowego Sudanu państwo Aksum zostało założone przez...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Wilhelm Dodano /26.09.2011 Znaków /2 158

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Etiopia - Warunki naturalne

  Na większej części powierzchni kraju rozciąga się Wyżyna Abisyńska o średniej wysokości 2000-2500 m n.p.m., z kulminacją na Ras Daszan (4550 m n.p.m.). W obszar wyżyny głęboko wcięły się doliny o szerokości dochodzącej do 13 km i głębokości do 1000 m poniżej poziomu wyżyny. Na krawędziach...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Wilhelm Dodano /26.09.2011 Znaków /962

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Etiopia - Ludność

  Etiopia liczy 52 892 tys. mieszkańców (1991), średnia gęstość zaludnienia wynosi 40 osób/km2. W 1991 w miastach zamieszkiwało 13% ludności.

  Społeczeństwo dzieli się na trzy główne grupy etniczne. Pierwszą z nich tworzą zsemityzowane ludy kuszyckie, m.in. Amhara (38% ogółu społeczeństwa), Tigre...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Wilhelm Dodano /26.09.2011 Znaków /1 232

  praca w formacie txt

Do góry